KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Velkommen til Dansk Kvindebiografisk Leksikon online


For KVINFO er det en stor glæde at kunne stille Dansk Kvindebiografisk Leksikon til rådighed for dets mange læsere i en digitaliseret version på Internet.

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til værket i 2001 og kan nu præsentere værket i en online-udgave, der giver læseren mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet. Søgninger, der åbenbarer nye sammenhænge og forståelser af danske kvinders bidrag til opbygningen af det danske samfund fra middelalderen til i dag.


Online-udgaven er i udgangspunktet identisk med den trykte udgave. Dvs. at de enkelte biografier fremstår, som da de blev publiceret i den trykte udgave 2000-2001. Dog har vi tilladt os i de tilfælde, hvor den biograferede person er død efter afslutningen af redaktionen af den trykte udgave, at indføje dødsåret i biografien.


Som noget nyt i forhold til den trykte udgave, giver online-udgaven læseren adgang til en lang række andre indgange til værket end den biograferedes navn. Det drejer sig om den biograferedes profession(er), de organisationer, hun enten har været ansat i, valgt til eller oprettet, og de fagområder eller interessefelter, som vedkommende har beskæftiget sig med.


Derudover er det muligt at søge på fødselsår og dødsår, på regioner, på århundreder, på årtier og på den store skare af bidragydere til værket. For læsere, der er interesseret i, hvilke øvrige biografiske værker den biograferede person er optaget i, er der mulighed for at søge på henholdsvis Dansk Biografisk Leksikons 3 udgaver og KVINFOs Ekspertdatabase. Ekspertdatabasen er tilgængelig på www.ekspert.kvinfo.dk, mens Dansk Biografisk Leksikon fortsat kun eksisterer i den trykte udgave.


For en nærmere redegørelse for de forskellige søgeindgange se venligst søgevejledningen.


Online-udgaven af Dansk Kvindebiografisk Leksikon henvender sig til alle med interesse for danske kvinders liv og historie. Med de mange nye søgeindgange til værket, gives der mulighed for hurtige opslag for den læser, der lige skal chekke et årstal eller som har glemt navnet på fx den første kvindelige borgmester mv.. Men online-udgaven lægger også op til mere systematiske søgninger for den læser, der ønsker at fordybe sig i fx periodestudier, organisationers historie og de mange forskellige kvindenetværk i historien.


Rigtig god fornøjelse.

Vi vil gerne takke Rosinante Forlag for afgivelsen af de digitale rettigheder og Undervisningsministeriets Programstøttemidler, KAD, FOA, HK og SL for økonomisk støtte. Også en tak til Biblioteksstyrelsen for deres faglige opbakning til projektet og sidst, men ikke mindst en tak til Kulturministeriet, som bevillingsmæssigt sikrer grundlaget for en fortsat udvikling af KVINFOs virksomhed.

Elisabeth Møller Jensen

KVINFO

Tilbage til søg »  

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg