KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

SØGEVEJLEDNING
 


 

Søgevejledningen beskriver de forskellige søgemuligheder med illustrative eksempler. Har du brug for uddybninger eller yderligere søgetips er du velkommen til at kontakte biblioteksleder Jytte Nielsen på e-mail: Jytte.Nielsen@kvinfo.dk
 


 

Enkel søgning:
 

Enkel søgningen, som der er adgang til fra forsiden af Dansk Kvindebiografisk Leksikon, er beregnet til hurtige opslag. Den består af et fritekstfelt, hvor man kan skrive et eller flere ord på minimum 4 tegn. Der vil herefter blive søgt i hele Dansk Kvindebiografisk Leksikon inkl. de tilføjede emneord, professioner mv. og alle de biografier, hvor ordet eller ordene forekommer vil blive fremvist.
 


 

Eksempel:
 

Søgning: Møller
 

Søgeresultatet vil indeholde alle de biografier, hvor ordet Møller optræder. Databasen organiserer svarene efter relevans, således at de første biografier, der vises er de, hvor Møller indgår i den biograferedes navn. Længere nede på svarlisten, optræder de biografier, hvor Møller kun optræder et enkelt sted i biografien.
 


 

Og- søgning:
 

Ved at søge på flere ord samtidigt kan man afgrænse sin søgning. Databasen udfører automatisk en og-søgning.
 


 

Eksempel:
 

Søgning: Møller Dansk Kvindesamfund
 

Søgeresultatet vil indeholde alle de biografier, hvor samtlige 3 ord indgår.
 


 

Trunkering:
 

Ved at sætte en * før eller efter et ord, søges der automatisk også på de tegn, der kommer enten før eller efter ordet.
 


 

Eksakt søgning:
 

Eksakt søgning eller streng-søgning udføres ved at sætte citationstegn om to eller flere ord. Det betyder, at kun de biografier som indeholder hele søgestrengen vil blive fremvist.
 


 

Eksempel:
 

Søgning: "første kvinde"
 

Søgeresultatet vil indeholde alle de biografier, hvor ordstrengen første kvinde optræder.
 


 

Søgeresultatet:
 

Et søgeresultat består af en liste med 1 eller flere navne. Ved at klikke på et navn, kommer den fulde biografi frem på skærmen. Øverst oppe er der mulighed for at printe biografien, at gå tilbage til søgeresultatet eller påbegynde en ny søgning.
 


 

Den fremviste biografi er identisk med den trykte biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Nederst på siden er der en oversigt over de professioner, emneord, tidsperioder, som redaktionen af online-udgaven har tilføjet den enkelte biografi. Det er muligt, at fortsætte sin søgning ved at klikke på et af ordene.
 

Dødsåret for de biograferede personer, som er døde efter udgivelsen af den trykte udgave af leksikonet, er tilføjet med rødt.
 


 

Avanceret søgning:
 

Den avancerede søgning er beregnet til meget præcise og dybdegående søgninger. For at undgå fx stavefejl mv. skal man på nær fritekstfeltet, fødselsår og dødsår vælge søgeordene fra et tilhørende index. For at lette søgningen i indekset er det muligt at skrive op til 5 tegn i indekssøgefeltet. Det er muligt, at anvende alle felter samtidigt i den avancerede søgning.
 


 

Man skal imidlertid være opmærksom på, at valg af indeksord i fx professionsfeltet medfører, at der ved valg fra de øvrige indeks, automatisk kun kan vælges ord, der tilhører biografier med den pågældende profession. Man kan sige, at har man først valgt fx en profession afgrænser databasen automatisk hvilke andre indeksord, det er muligt at kombinere denne profession med.
 


 

Som hovedregel kan man søge på flere ord i hvert enkelt søgefelt.
 


 

Navn:
 

Ved søgning på navn skal man ved opslag i navneindekset altid søge på efternavnet.
 


 

Fritekst:
 

Feltet er identisk med enkel søgning.
 


 

Fødselsår:
 

Her er der mulighed for at søge på et bestemt år fx 1875 og alle biograferede, der er født dette år vil blive fremvist. Hvis man gerne vil have alle, der er født i 1870'erne dvs. fra 1870-79, skriver man blot 187 i feltet og hvis man ønsker alle, der er født i 1800-tallet, skriver man 18.
 


 

Dødsår:
 

Her er mulighed for at søge på et bestemt år fx 1875 og alle biograferede, der er døde dette år vil blive fremvist. Hvis man gerne vil have alle, der er døde i 1870'erne dvs. fra 1870-79, skriver man blot 187 i feltet og hvis man ønsker alle, der er døde i 1800-tallet, skriver man 18.
 


 

Emne:
 

Ved opslag er det muligt at vælge et eller flere emneord fra emneordsindekset. Emneordene, som redaktionen af online-udgaven har valgt at anvende, dækker typisk fag og discipliner, som fx zoologi eller musik eller overordnede kategorier for, hvad de enkelte biograferede har beskæftiget sig med fx folkeskolen eller kvindepolitik.
 


 

Eksempel:
 

Hvis man gerne vil finde biograferede, der har været ansat i den statslige forvaltning i Danmark, kan man vælge emneordene "Forvaltning" og "Stat".
 


 

Eller:
 

Hvis man gerne vil finde biograferede, der har tilbragt en stor del af deres liv i udlandet og som oven i købet har haft en international karriere, vælger man både "Udlandsophold" og
 

"Internationalt arbejde".
 


 

Professioner:
 

Ved opslag er det muligt at vælge en eller flere professioner fra professionsindekset. Redaktionen af online-udgaven har som princip, hvor det har været muligt valgt at anvende nutidige professionsbetegnelser. Dvs. lærere i stedet for lærerinder, skuespillere i stedet for skuespillerinder osv.
 


 

Eksempel:
 

Hvis man gerne vil finde biograferede, der både har været medlem af folketinget og samtidig også har haft en ledende post i en fagforening, kan man vælge "folketingsmedlemmer" og "fagforeningsformænd".
 


 

Eller:
 

Hvis man gerne vil finde biograferede, der både var læger og aktive i modstandskampen i Anden Verdenskrig, kan man vælge "Læger" og "Modstandskvinder".
 


 

Organisationer:
 

Ved opslag er det muligt at vælge en eller flere organisationer fra organisationsindekset.
 


 

Redaktionen af online-udgaven har udarbejdet organisationslisten på baggrund af de biograferedes engagement i de enkelte organisationer eller virksomheder. Som hovedregel skal en person have været ansat, været medlem af bestyrelsen eller ydet en meget væsentlig indsats i den pågældende organisation for at organisationen er medtaget i organisationsindekset.
 


 

Redaktionen har derudover så vidt muligt, forsøgt at tage højde for organisationers navneforandringer gennem tiderne ved brug af se-henvisninger i indekset.
 


 

Eksempel:
 

Hvis man gerne vil finde biograferede, der har været ansat på Alléscenen, vil man i organsationsindekset få en henvisning til Betty Nansen Teatret. Man kan så bagefter vælge at gå videre med sin søgning ved at søge på Betty Nansen Teatret.
 


 

Tidsperioder:
 

Ved opslag er det muligt at vælge både århundreder og tiår. Tidsperioderne angiver den periode, hvor den biograferede var arbejdsmæssigt aktiv.
 


 

Eksempel:
 

Hvis man gerne vil finde alle de biograferede som var aktive i fx Dansk Kvindesamfund i 1920'erne, vælger man Dansk Kvindesamfund i organisationsindekset og 1920'erne i periodeindekset.
 


 

Region:
 

Ved opslag er det muligt at søge på de amter, regioner og lande, hvor de biograferede er født.
 


 

Skribent:
 

Ved opslag er det muligt at søge på alle skribenter, som har skrevet biografier til Dansk Kvindebiografisk Leksikon.
 


 

Dansk Biografisk Leksikon:
 

Ved at sætte et lille hak i boksen, får man kun de biograferede personer, som også er biograferet i en af de 3 trykte udgaver af Dansk Biografisk Leksikon.
 


 

Kvinder på Linjen:
 

Ved at sætte et lille hak i boksen, får man kun de biograferede personer, som også har en biografi i ekspertdatabasen Kvinder på Linjen
 


 


 

Tilbage til søg »  

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg