KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Om den trykte udgave af

 

Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Den trykte udgave af Dansk Kvindebiografisk Leksikon udkom i perioden 2000-2001 på forlaget Rosinante. Nedenfor bringes oversigten over medlemmerne af redaktionen, komitéen og konsulenterne.

 

Forordet til den trykte udgave

Læservejledningen til den trykte udgave

 

Medarbejdere på Dansk Kvindebiografisk Leksikon

 

Redaktion

Jytte Larsen, hovedredaktør

Grethe Ilsøe, redaktør

Hanne Rimmen Nielsen, redaktør

Anne Albrecht, redaktionssekretær

Sanne Bertram, redaktionsmedarbejder

Marianne Majgaard Jensen, redaktionsmedarbejder

Irene Pless, studentermedhjælper

Lene Myong Petersen, studentermedhjælper

Anne-Marie Eriksen, specialkonsulent

Komiteen til Udgivelse af Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Fhv. landsarkivar, mag.art. Grethe Ilsøe (formand)

Direktør, dr.phil. Birgitte Possing (næstformand)

Cand.mag. Sv. Cedergreen Bech

Afdelingsleder, cand.mag. Anette Eklund Hansen

Cand.phil. Adda Hilden

Forskningsbibliotekar, cand.mag. Eva Lous

Cand.phil. Karin Sandvad

Konsulenter

Museumsinspektør, ph.d. Inge Adriansen

Forlagsdirektør, lic.phil. Marianne Alenius

Dansehistoriker, cand.mag. Karen Vedel

Universitetslektor, mag.art. Claus Bjørn

Forskningsbibliotekar, cand.med. Lene Borrits

Lektor, cand.mag. Inge Bruland

Docent, dr.phil. Nanna Damsholt

Ph.d. Lisbeth Haastrup

Cand. phil. Adda Hilden

Cand.scient. Else Høyrup

Projektforsker, ph.d. Elin Susanna Jacobsen

Førstebibliotekar, dr.phil. Grethe Jacobsen

Arkivar, cand.mag. Mette-Astrid Jessen

Mag.art. Elisabeth Kofod-Hansen

Faglærer, ph.d. Minna Kragelund

Professor, mag.art. Kela Kvam

Forskningsbibliotekar, cand.mag. Eva Lous

Adjunkt, ph.d. Karin Lützen

Lektor, lic.phil. Malan Marnersdottir

Professor, dr.pæd. Gunhild Nissen,

Arkivar, cand.phil. Lena Nolsøe

Arkivar, cand.phil. Ane Marie B. Pedersen

Cand.mag. Esther Petersen

Journalist Tida Ravn

Cand.phil. Karin Sandvad

Praktikleder cand.pæd. Helga Schwede

Lektor, lic.phil. Else Trangbæk

Lektor, ph.d. Anette Warring

Erhvervsarkivet

Landsarkivet for Sjælland

Tilbage til søg »  

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg