KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk liste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
Ekspertdatabasen optager pt. ikke nye kandidater. Vi gør opmærksom på, at KVINFOs ekspertdatabase er under modernisering. En forundersøgelse skal afdække behov og muligheder for en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. Vi optager pt. ikke nye eksperter i databasen, som iø. er funderet på, at eksperter selv opdaterer deres data. De eksisterende eksperter i databasen er stadig søgbare, men databasen er ikke opdateret med nye navne. Vi håber på din forståelse og glæder os til, at vi forhåbentlig kan lancere en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. / KVINFO, august 2020
spacer
Søg i KVINFOs Ekspertdatabase
Navn
Fri tekst
Søgevejledning »
Enkel søgning »
  
Søgning på professionen "Forskere" gav 325 resultater  
Aase Frandsen »
Lektor, dr.scient., Københavns Universitet

Aase Herskind »

Agnes Arnórsdóttir »
Lektor, Århus Universitet

Alice Bryrup Heje »
Teaterforsker, teaterhistoriker, dramaturg, forfatter

Ane Hejlskov Larsen »
Lektor, Aarhus Universitet

Anete Mikkala Camille Strand »
Adjunkt, Ph.d., Aalborg Universitet

Anette Borchorst »
Professor emerita, Aalborg Universitet

Anette Eklund Hansen »
Forsker

Anette Faye Jacobsen »
Seniorforsker,ph.d., Institut for menneskerettigheder

Anette Grønning »
Lektor, ph.d.,cand.ling.merc. i sproglig informatik, Syddansk Universitet

Anette Reenberg »
Fhv. Professor

Anette Warring »
Professor, Roskilde Universitet

Anika Liversage »
Seniorforsker, programleder, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Anja Boisen »
Professor, centerdirektør, Danmarks Tekniske Universitet

Anja C. Andersen »
Professor, Forsker, astrofysiker, Københavns Universitet

Anja Groth »
Lektor, ph.d., Københavns Universitet

Ann Charlotte Thorsted »
Adjunkt, legeforsker, Ph.d., Det Humanistiske Fakultet

Ann Wenzel »
Professor, lic. et dr.odont., Tandlægeskolen, Odontologisk Institut

Ann Westenholz »
Professor emerita, mag.scient.soc., dr.merc., Copenhagen Business School

Ann-Dorte Christensen »
Professor, ph.d., Aalborg Universitet

Annalise Rust »
Psykolog

Anne Birgitte Raben »
Professor, klinisk projektleder og koordinator, Københavns Universitet – Det Biovidenskabelige Fakultet

Anne Boukris »
Direktør, Jewish Museum

Anne Elisabeth Haxthausen »
Lektor, Danmarks Tekniske Universitet

Anne Holmen »
Professor, Københavns Universitet

Anne Katrine Gjerløff »
forskningsformidler, Ph.d., Statens Naturhistoriske Museum

Anne Leonora Blaakilde »
Konsulent og Lektor, Region Sjælland og RUC

Anne Lis Mikkelsen »
Klinikchef, dr.med., ekstern lektor, Holbæk Sygehus

Anne Scott Sørensen »
Professor, cand. et lic.phil., Syddansk Universitet

Anne Sørensen »
Redaktør, historiker, ph.d., Aarhus Universitet

Anne-Dorthe Hestbæk »
Afdelingsleder, seniorforsker, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Anne-Marie Dahl »
Fremtidsforsker, Futuria

Anne-Marie Mai »
Professor, Syddansk Universitet

Annelis Kuhlmann »
Lektor, Aarhus Universitet

Annemette Hejlsted »
Forsker, underviser, ph.d., Hàskóli Ìslands

Annemette Kirkegaard »
Lektor, ph.d., Københavns Universitet

Ansa Lønstrup »
Lektor i Æstetik og Kultur, Inst. f. Æstetik og Kommunikation, AU, Aarhus Universitet

Aoife Daly »
Forsker, ph.d., dendrokronolog, arkæolog, dendro.dk

Ayoe Hoff »
Seniorforsker, Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

Beate Sløk-Andersen »
Postdoc, Copenhagen Business School

Bente Aagaard Lomstein »
Lektor, lic.scient., Aarhus Universitet

Bente Danneskiold-Samsøe »
Ledende Overlæge, klinisk professor ved KU, adj.professor ved AAU, dr.med., Frederiksberg Hospital

Bente Elkjær »
Professor, Aarhus Universitet, Campus København

Bente Holm Nielsen »
Cand.med.

Bente Klarlund Pedersen »
Professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

Bente Pakkenberg »
Laboratoriechef, Dr.Med., Bispebjerg Hospital

Bente Rosenbeck »
Professor, dr.phil., Københavns Universitet

Berit Lilienthal Heitmann »
Forskningsleder, professor, Parker Institutet

Beth Juncker »
Professor, Københavns Universitet

Betina Wolfgang Rennison »
Lektor, PhD. i ledelse

Bettina Hauge »
Forsker, Danmarks Teknisk Universitet, DTU

Betty Vang »
Arkitekt MAA, fhv. byplanforsker

Birgit Jæger »
Professor, Roskilde Universitet

Birgit Land »
Lektor, Roskilde Universitet

Birgit Petersson »
Lektor, speciallæge i psykiatri, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Birgitte Anderberg »
Seniorforsker, Museumsinspektør, Statens Museum for Kunst

Birgitte Bøggild Johannsen »
Redaktør, forsker, Nationalmuseet

Birgitte Possing »
Professor emerita, dr.phil., selvstændig forfatter, videnskabelig bedømmer, rådgiver og foredragsholder

Birgitte Sloth »
Prodekan, professor, Københavns Universitet

Birte Holst Jørgensen »
Vice direktør, DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

Birte Siim »
Professor, Aalborg Universitet

Birthe Hansen »
Lektor, forsker, Københavns Universitet

Birthe Linddal Jeppesen »
Ph.d.-studerende RUC (opstart december 2018-2021), RUC

Bjørg Kjær »
Lektor, Forsker, forfatter, Aarhus Universitet

Bodil Marie Stavning Thomsen »
Professor MSO, Aarhus Universitet

Bodil Norrild »
Adjungeret professor, dr.scient., Københavns Universitet

Bodil Pedersen »
Psykolog, lektor emeritus, Roskilde Universitet

Bodil Wamberg »
Forfatter

Britta Timm Knudsen »
Lektor, Aarhus Universitet

Britta Tøndborg »
Forskningschef og kulturchef, Museum Vestsjælland, Museum Vestsjælland

Cathrine Hasse »
Professor, forskningsleder, antropolog, Aarhus Universitet, DPU

Cecilia Milwertz »
Seniorforsker, Nordisk Institut for Asienstudier

Cecilie Felicia Stokholm Banke »
Seniorforsker, ph.d., Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS

Charlotte Christiansen »
Professor, ph.d., Aarhus Universitet

Charlotte Mathiassen »
Lektor,ph.d., cand.psych.aut, Aarhus Universitet

Charlotte Rønhof »
Underdirektør, Dansk Industri

Charlotte Wilken-Jensen »
Ledende overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Hvidovre Hospital

Christa Lykke Christensen »
Lektor, ph.d., afdelingsleder, Københavns Universitet

Christel Stormhøj »
Sociolog, lektor, ph.d., Roskilde Universitet

Christina Fiig »
Lektor, ph.d., cand.scient.pol., Aarhus Universitet

Christine E. Swane »
Direktør, forskningsleder, kultursociolog, Fonden Ensomme Gamles Værn

Connie Carøe Christiansen »
Associate Professor, kultursociolog, Ph.d., Lebanese-American University

Diana Højlund Madsen »
Adjunkt, ph.d., Aalborg Universitet

Dorrit Bøilerehauge »
Rådgiver, indehaver, forsker, boilerehauge.com

Dorte Hammershøi »
Professor, Aalborg Universitet

Dorte Juul Jensen »
Professor, sektionsleder, DTU

Dorte Marie Søndergaard »
Professor, dr.philos., Aarhus Universitet

Dorthe Gert Simonsen »
Lektor, Ph.d., Københavns Universitet

Dorthe Staunæs »
professor, ph.d., cand.psych., Aarhus Universitet

Drude Dahlerup »
Professor emerita, Stockholms Universitet og adjungeret professor, ISE, Roskilde Universitet., Stockholms Universitet

Ebba Holme Hansen »
Professor Emerita, Københavns Universitet, Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ebba Nexø »
Professor, AS, Aarhus Universitetshospital

Edith Montgomery »
Seniorforsker, DIGNITY - Dansk Institute Mod Tortur

Elin Fredsted »
Professor, Europa-Universität Flensburg

Elisabet Holst »
Psykoanalytiker, forfatter, Lund Universitet

Elisabeth Bock »
Professor emerita, dr.med h.c., MD, BA i latin og lingvistik, Panum Instituttet

Elisabeth Fabritius »
Freelance seniorforsker, kunsthistoriker, kurator

Ella Abraham »
Kommunikolog, sygeplejerske MPH

Ellen Margrethe Basse »
Professor, Aarhus Universitet

Ellen Marie Braae »
Professor, Københavns Universitet

Else Hansen »
Seniorforsker, arkivar, ph.d., Rigsarkivet

Else Høyrup »
Videnskabshistoriker, cand.scient. i matematik

Else Kay Hoffmann »
Professor Em, lic.scient., Biologisk Institut, Københavns Universitet

Else Marie Bukdahl »
Dr. phil., adjungeret professor, Aalborg Universitet

Else Marie Kofod »
Overarkivar, leder, Dansk Folkemindesamling, KB

Else Trangbæk »
Professor emerita, Københavns Universitet

Eva Fock »
Musiketnolog

Eva Smith »
Professor emeritus, dr.jur., Københavns Universitet

Eva Wulff Helge »
Lektor, studieleder, Københavns Universitet

Fariba Parsa »
Projektleder, ph.d., Center for the Study of Gender and Conflict

Gerd Grubb »
Professor emeritus, Københavns Universitet

Gerda Bonderup »
Lektor emer., dr.phil., Aarhus Universitet

Gertrud Pfister »
Professor emeritus, Københavns Universitet

Grethe Jacobsen »
Seniorkonsulent, fhv. førstebibliotekar, Det Kongelige Bibliotek

Gudrun Boysen »
Dr.med., professor emeritus

Gunhild Hølmer »
Fhv. professor

Hanne Foss Hansen »
Professor, Københavns Universitet

Hanne Frøsig Dalgaard »
Etnolog, ph.d.

Hanne Hollnagel »
Forskningsenheden for Almen Praksis

Hanne Leth Andersen »
Rektor, professor, ph.d., Roskilde Universitet

Hanne Marlene Dahl »
Professor MSO, ph.d., Roskilde Universitet

Hanne Petersen »
Professor, dr.jur., Københavns Universitet

Hanne Ruus »
Professor, dr.phil., Københavns Universitet

Hanne Wittorff Tanvig »
Seniorrådgiver, ph.d., Københavns Universitet

Hatla Thelle »
Seniorforsker, sinolog, projektleder

Hedvig Vestergaard »
Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Helen Krag »
Forfatter

Helena Skyt Nielsen »
Professor, ph.d., Aarhus Universitet

Helene Oldrup »
Forsker, ph.d. i sociologi, cand.tech.soc., BA i sociologi, Lev Uden Vold

Helene Pristed Nielsen »
Lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Helle Bechgaard »
Professionel bestyrelsesmedlem, fhv administrerende direktør

Helle Brønnum Carlsen »
Lektor, madskribent, ph.d., UCC

Helle Buchardt Boyd »
Seniortoksikolog, cand.brom., DHI Vand Miljø Sundhed

Helle Holt »
Seniorforsker, VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Helle Lindgaard »
Cand.psych., ph.d., Psykologisk Virksomhed: Forskning, formidling og rådgivning

Helle Lykke Nielsen »
Lektor, Syddansk Universitet, Odense Universitet

Helle Neergaard »
Professor, Århus Universitet

Helle Ploug Hansen »
Professor, antropolog, sygeplejerske, Syddansk Universitet, Odense Universitet

Helle Rootzén »
Professor og leder, Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Helle Stenum »
Konsulent, forsker, Roskilde Universitet

Henrijette Richter »
Partner, Sofinnova Partners

Hilda Rømer Christensen »
Koordinator for kønsforskning, lektor, redaktør, Koordinationen for Kønsforskning, Sociologisk Institut

Iben Holten »
Overlæge, dr.med., Kræftens Bekæmpelse

Ida Nicolaisen »
Seniorforsker, antropolog, Nordisk Institut for Asienstudier

Ida Wentzel Winther »
Lektor, forsker, Århus Universitet

Ina K. Borup »
Docent, Dr.PH

Inga Marie Lunde »
Dr.med., speciallæge i almen medicin, Inga Marie Lunde

Inge Christensen »
Sygeplejerske, MPH, Bispebjerg Hospital

Inge Faldager »
Seniorkonsulent, ingeniør, Teknologisk Institut

Inge Genefke »
Fhv. Generalsekretær IRCT, MD DMSc hc mult, Inge Genefke & Bent Sørensens Antitortur SupportF

Inge Henningsen »
Seniorforsker, Københavns Universitet

Inge Kryger Pedersen »
Lektor, ph.d. i Sociologi, mag.art. i Kultursociologi, Københavns Universitet

Inge Nygaard Pedersen »
Lektor, ph.d., Klinikleder, Aalborg Universitet.

Inger Damsholt »
Forsker, universitetslektor, Københavns Universitet

Ingrid Fischer Jonge »
Fotohistoriker, forfatter, foredragsholder, Statens Museum for Kunst

Ingrid Lund-Andersen »
Professor, dr.jur., Københavns Universitet

Ingrid Poulsen »
Forskningsleder, adjungeret lektor, dr.med.sci., Glostrup Hospital

Iris Rittenhofer »
Associate professor, PhD, School of Business and Social Sciences, Aarhus University

Ivy York Möller-Christensen »
Professor, mag.art., ph.d., Europa-Universität Flensburg

Janne Bjerre Christensen »

Janne Lyngaa »
Sygeplejerske, cand.cur., Freelance underviser, forfatter og foredragsholder

Janne Schurmann Tolstrup »
Professor, ph.d., DMSci, Syddansk Universitet

Janne Skakon »
Erhvervspsykolog, ph.d., Adjunkt, Københavns Universitet

Janni Nielsen »
Professor, Copenhagen Business School

Jette Joost Michaelsen »
Associeret forsker, ph.d., cand.comm., sygeplejerske, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Jette Kofoed »
Lektor, Aarhus Universitet

Johanne Korsdal Sørensen »
Antropolog, forsknings- og innovationsspecialist, Aarhus Universitet

Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen »
Deputy Head of Mission, ph.d., Danmarks Ambassade Kabul

Jytte Larsen »
Historiker, forsker, Kvinfo

Jytte Willadsen »
Psykiater, fhv. overlæge

Karen Borgnakke »
Professor, Københavns Universitet

Karen G. Welinder »
Professor, Institut for Kemi og Bioteknologi, Aalborg Universitet

Karen Hvidtfeldt Madsen »
Lektor, Syddansk Universitet

Karen Klitgaard Povlsen »
Lektor msk, mag.art., lic. phil., Århus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation

Karen Skovgaard-Petersen »
Direktør, dr.philos., Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Karen Valeur Sjørup »
Lektor, Roskilde Universitet

Kari Kragh Blume Dahl »
lektor, ph.d, Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU

Karin Buhmann »
Professor (mso) i Business & Human Rights; Dr.scient.adm, ph.d. (law), Copenhagen Business School

Karin Cohr Lützen »
Lektor, ph.d., Roskilde Universitet

Karin Garde »
Speciallæge i psykiatri, overlæge, Sct. Hans Hospital

Karin Hammer »
Professor emeritus, Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Karin Helweg-Larsen »
Seniorforsker, cand.med., speciallæge

Karin Kryger »
Kunst- og kulturhistoriker

Karin Skousbøll »
Arkitekt m.a.a.,lektor emeritus, Egen tegnestue: Tegnestuen 90

Katarina Juselius »
Professor, Københavns Universitet

Kate Østergaard »
Ekstern lektor, Konsulent, cand.mag., ph.d., Københavns Universitet

Katherine Richardson »
Professor, Leder af Sustainability Science Centre, Københavns Universitet

Katrine Krogh Andersen »
Direktør, Danmarks Meteorologiske Institut

Kirsten Drotner »
Professor, dr.phil., Syddansk Universitet, Odense

Kirsten Gram-Hanssen »
Professor mso, Statens Byggeforskningsinstitut

Kirsten Hvenegård-Lassen »
Lektor, Roskilde Universitet

Kirsten Hørder »
Forsker, speciallæge, forhenværende overlæge, Kirsten Hørder

Kirsten Langkilde »
Direktør, professor, Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel

Kirsten Mogensen »
Lektor, Roskilde Universitet

Kirsten Refsing »
Professor Emerita, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet

Kirsten Seestern Christoffersen »
Professor, PhD, Københavns Universitet

Lea Skewes »
Post.doc, Aarhus Universitet

Lene Falgaard Eplov »
Overlæge, ph.d., Psykiatrisk Center København

Lene Floris »

Lene Hansen »
Professor, Københavns Universitet

Lene Koch »
Professor, dr.phil., MSO, Københavns Universitet

Lene Myong »
Forsker, ph.d., cand.mag., Universitetet i Stavanger

Lene Sjørup »
præst, forsker

Lilian Munk Rösing »
Lektor, kritiker, Københavns Universitet

Linda Lundgaard Andersen »
Professor, PhD-skoleleder, centerleder, Roskilde Universitet, RUC

Lis Højgaard »
Lektor, Københavns Universitet

Lis Wagner »
Professor emeritus

Lisbet Torp »

Lisbeth B. Knudsen »
Professor, Aalborg Universitet

Lisbeth E. Knudsen »
Professor, ph.d., Københavns Universitet

Lisbeth Klastrup »
Lektor, ph.d., forsker, IT Universitetet i København

Lisbeth Villemoes Sørensen »
Freelance forsker, konsulent og underviser

Lisbeth Worsøe-Schmidt »
Lektor, ph.d., Danmarks Biblioteksskole

Lise Busk-Jensen »
Litteraturforsker, dr.phil.

Lise Marie Frohn Rasmussen »
Danmarks Tekniske Universitet

Lise Rolandsen Agustín »
Lektor, Aalborg Universitet

Lise Wogensen Bach »
Lektor, dr.med., Århus Sygehus

Lise-Lotte Pade Hansen »
Forsker, ph.d., DTU

Liselotte Højgaard »
Klinikchef, professor dr.med., Rigshospitalet

Lone Dirckinck-Holmfeld »
Professor, fhv. Dekan, Aalborg Universitet

Lone Fatum »

Lone Overby Fjorback »
Leder, overlæge og lektor Dansk Center for Mindfulness, Klinisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus Universitet

Lone Rahbek Christensen »
Europæisk etnolog, mag. art.

Lone Rossen »
fagchef, Ringkøbing-Skjern Kommune

Lone Schmidt »
Lektor, læge, dr.med, ph.d, Københavns Universitet

Lotte Bloksgaard »
Sociolog, ph.d., Lektor, Aalborg Universitet

Lotte Buch »
Antroprolog, ph.d., Københavns Universitet

Lotte Thrane »
Seniorforsker, forfatter, dr.phil.

Louise Riis Andersen »
Seniorforsker, ph.d., DIIS, Danish Institute for International Studies

Luise Theil Kuhn »
Programleder, ph.d., DTU ENERGY

Mai Heide Ottosen »
Seniorforsker, programleder, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Malene Vest Hansen »
Kunsthistoriker, kunstkritiker, Københavns Universitet

Mari Holen »
Lektor, Post.doc., Roskilde Universitet og Region Sjælland

María José Landeira Østergård »
Senior Manager, Mechanical Department, Global Supply Unit, Haldor Topsøe A/S

Maria Josefina Figueroa »
Forsker, Post-Doc., Copenhagen Business School

Maria Mackinney-Valentin »
Lektor, Kunstakademiets Designskole

Marianne Levinsen »
Forskningschef, Fremforsk

Marianne Schroll »
Fhv. professor, fhv. klinikchef

Marianne Simonsen »
Lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Marie Bruvik Heinskou »
Forlagsredaktør, Ph.d, Sociolog, Hans Reitzels Forlag

Marie Debora Koch »
rådgiver, forsker, PhD, Marie Debora Koch

Marie-Louise Bech Nosch »
Centerleder, professor mso, Københavns Universitet

Marie-Louise Svane »
Lektor, Københavns Universitet

Marina Allemano »
Litteraturforsker, oversætter, Ph.D.

Marina R. Kasimova »
Symphogen A/S

Marina Vidas »
Seniorforsker, ph.d., Statens Museum for Kunst

Marja Jäättelä »
Professor, afdelingsleder, Danish Cancer Society Research Center

Marlene Wind »
Professor, centerleder, Københavns Universitet

Melan Salimi »
Sociolog, oversætter, konsulent, Konsulent & oversætter

Merete Ahnfeldt-Mollerup »
Lektor, ph.d., Kunstakademiets Arkitektskole

Merete Nordentoft »
Professor, Psykiatrisk Center København

Merete Sanderhoff »
Museumsinspektør, Statens Museum for Kunst

Merete von Eyben »
Forfatter, litteraturforsker, Ph.D

Mette Bech Risør »
Professor, Antropolog, seniorforsker, Universitetet i Tromsø

Mette Elstrup Steeman »
Overinspektør, cand.scient., ph.d, Museum Sønderjylland

Mette Lykke Nielsen »
Lektor, forsker, ph.d.,, Aalborg universitet, Campus København

Mette Sandbye »
Institutleder, professor, kunstkritiker, Københavns Universitet

Mette Skak »
Lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Mette Skougaard »
Museumsdirektør, seniorforsker, Det nationalhistoriske Museum

Mette Thunø »
Dekan, Lektor, Aarhus Universitet

Mette Verner »
Professor MSO, Aarhus Universitet

Mette Wier »
Professor, Institutdirektør, Danmarks Tekniske Universitet

Mette Winge »
Forfatter, dr. phil.

Minna Kragelund »
Seniorforsker, Holbæk Museum

Minna Skafte Jensen »
Professor emerita

Mirjam Gelfer-Jørgensen »
Fhv. overbibliotekar, kunsthistoriker

Muborak Sharipova »
Sociolog, ph.d., konsulent, Freelance Konsulent for centralasiatiske lande

Naja Hulvej Rod »
Lektor, cand.scient.san.publ., ph.d., Københavns Universitet

Nanna Damsholt »
Historiker

Nanna Mik-Meyer »
Professor, ph.d.

Nete Balslev Wingender »
Historiker, ph.d.

Nina Sindbjerg Hobolth »
fhv. seniorforsker

Nina Smith »
Professor, Aarhus Universitet

Nina von Staffeldt »
Forfatter og konsulent, Forfatter og selvstændig konsulent

Ning de Coninck-Smith »
Professor m.s.o., dr.phil., Aarhus Universitet

Penny von Wettstein-Knowles »
Lektor, Københavns Universitet

Pernille Tanggaard Andersen »
Lektor, sociolog, ph.d., Syddansk Universitet

Pia Frederiksen »
Seniorforsker, sektionsleder, Aarhus Universitet

Pia Jarvad »
Seniorforsker, Dansk Sprognævn

Pia Vedel Ankersen »
Seniorforsker, cand. phil., ph.d., Region Midtjylland

Qi Wang »
Forsker, ph.d., Syddansk Universitet

Rashmi Singla »
Lektor, psykolog, M.Sc., ph.d, speecialist i psykoterapi, Roskilde Universitet

Rie Thomsen »
Professor MSO i karrierevejledning, Syddansk Universitet

Rikke Andreassen »
Lektor, ph.d., forsker, konsulent, debattør, Roskilde Universitet

Robin May Schott »
Seniorforsker, ph.d., DIIS

Ruth Nielsen »
Professor, dr.jur., CBS, Handelshøjskolen i København

Sabine Dragsted »
Tolk, EU-ekspert, Projektleder på IA Sprog, IA Sprog

Sally Khallash »
Behavioural Strategy Group

Signe Arnfred »
Lektor, mag.art., Roskilde Universitetscenter

Signild Vallgårda »
Professor, cand.mag., dr.med., Københavns Universitet

Sigrid Andersen »
Direktør, Dansk Ornitologisk Forening

Sine Plambech »
Socialantropolog, PhD. Forsker, dokumentarfilmsinstruktør, Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS

Sisse Fagt »
Seniorrådgiver, Fødevareinstituttet, DTU

Sissel F. Plathe »
Museumsinspektør, kunsthistoriker, Nationalmuseet

Sofie Lene Bak »
Adjunkt ph.d., Københavns Universitet

Sonja Salminen »
Projektleder, socialantropolog, MUNDU - center for global dannelse

Stine Gotved »
Cybersociolog, lektor, IT Universitetet

Stine Thidemann Faber »
Lektor, cand.scient.soc., ph.d., Aalborg Universitet

Stine Willum Adrian »
Lektor, Aalborg Universitet

Susan Hinnum »
Forstander, Kunsthøjskolen på Ærø

Susan Rydahl Hansen »
Forskningsleder, professor i klinisk sygepleje, Bispsebjerg og Frederiksberg Hospital - Aarhus Universitet

Susanne Ditlevsen »
Professor, Københavns Universitet

Susanne Malchau Dietz »
Sygeplejehistoriker, ph.h.

Susanne Possing »
Udviklingsforsker, freelance rådgiver, Development for Change

Susanne V. Knudsen »
Professor emerita, forfatter

Susanne Vennerstrøm »
Seniorforsker, geofysiker, Danmarks Rumcenter, DTU

Tania Ørum »
Lektor, Københavns Universitet

Tine Bach »
Cand. mag, ph.d. forfatter

Tine Gammeltoft »
Professor, Københavns Universitet

Tine Rask Eriksen »
Lektor em., kunstner, Københavns Universitet. Galleri Nybro

Tine Rostgaard »
Professor MSO, ph.d., Aalborg Universitet

Tine Wedege »
Professor emeritus

Tove Christensen »
Lektor, lic.scient. et dr.med., Aarhus Universitet

Tove Lindhardt »
Seniorforsker, MScN, Dr.Med.Sc., Herlev Hospital

Tove Thage »
Projektleder

Trine Baumbach »
Professor, ph.d, Københavns Universitet

Ulla Holm »
Seniorforsker emeritus, Dansk Institut for Internationale Studier

Ulla Højmark Jensen »
Lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Vibeke A. Pedersen »
Editionsfilolog, Aarhus Universitet

Vibeke Børdahl »
Seniorforsker, Københavns Universitet

Vibeke Kold »
Arbejdsmarkedspolitisk konsulent, FOAs A-kasse

Vibeke Pedersen »
Medieforsker, lektor emerita, foredragsholder, Københavns Universitet

Vibeke Vindeløv »
Professor, ph.d. og dr.jur., Københavns Universitet

Yvonne Due Billing »
Lektor, fil.dr.et Ph.D., Københavns Universitet

Yvonne Mørck »
Antropolog, lektor, Roskilde UniversitetPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk