KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk liste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
Ekspertdatabasen optager pt. ikke nye kandidater. Vi gør opmærksom på, at KVINFOs ekspertdatabase er under modernisering. En forundersøgelse skal afdække behov og muligheder for en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. Vi optager pt. ikke nye eksperter i databasen, som iø. er funderet på, at eksperter selv opdaterer deres data. De eksisterende eksperter i databasen er stadig søgbare, men databasen er ikke opdateret med nye navne. Vi håber på din forståelse og glæder os til, at vi forhåbentlig kan lancere en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. / KVINFO, august 2020
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Tove Lindhardt

Opdateret: 07/11/18
Titel
Seniorforsker, MScN, Dr.Med.Sc.
Arbejde
Herlev Hospital
Medicinsk Afdeling O, Forskningsenheden
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Tlf.: +45 38 68 47 98
Mobil: +45 23 48 07 48

Privat
3480 Fredensborg
Tlf.: +45 48 47 59 31
Mobil: +45 23 48 07 48

Kompetencer
 bullet   sundhedsforskning
 bullet   behandling og pleje af kronisk syge ældre patienter
 bullet   samarbejde med pårørende
 bullet   empowerment
 bullet   sygepleje
 bullet   Sundhedsteknologi
Uddannelse
 bullet   doktor i medicinsk videnskab ved Medicinsk Fakultet, Lunds Universitet, 2007
 bullet   kandidat i Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, 1995
 bullet   sygeplejerske, Sygeplejeskolen i Herlev, 1976
Ansættelser
Tove Lindhardt er seniorforsker, leder af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje ved Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, 2012-
 bullet   seniorforsker, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital, 2010-12
 bullet   forskningsleder, Forskningens Hus, Gentofte Hospital, 2007-10
 bullet   doktorand ved Lund Universitet, 2003-07
 bullet   forsknings- og udviklingssygeplejerske, Gentofte Hospital 1999-2002
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   formand for Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd
 bullet   medlem af den videnskabelige komité for den 21. Nordiske Gerontologi Kongres, 2012-
 bullet   medlem af Nationalt Samarbejdsforum for Sundhedsforskning
 bullet   medlem af styregruppe for national handleplan for ældre medicinske patientforløb, nedsat af Sundhedsstyrelsen
 bullet   medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
 bullet   medlem af Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd
 bullet   medlem af Patientklagenævnet
Udmærkelser
 bullet   modtaget Region Hovedstadens Forskningspulje, 1,5 mio. kr., Velux Fonden, 800.000 kr., Novo Nordisk Fonden, 300.000 + 50.000 kr., Helsefonden, 400.000 + 30.000 kr.
 bullet   3-årigt ph.d.-stipendium, Dansk Sygeplejeråd
 bullet   Trygfonden, 493.000 kr.
 bullet   Region Hovedstadens Innovationspulje 750.000 kr., 2013
 bullet   Region Hovedstadens pulje for Den Ældre Medicinske Patient 2.75 mio kr., 2012
 bullet   Region Hovedstadens Forebyggelsespulje 1.82 mio. kr., 2013
 bullet   Region Hovedstadens Kvalitetspulje 580.000 kr., 2014
 bullet   Tværsektoriel Forskningspulje, Reegion H, 520.000 kr., 2014
 bullet   EUopstartsmidler. 101.000 kr., 2015
 bullet   Helsefonden, 400.000 kr.
Produktion
Tove Lindhardt har udgivet flere videnskabelige publikationer, senest
 bullet   Lindhardt T & Nielsen MH. 2016. Older patients’ use of technology for a post-discharge nutritional intervention - a mixed-methods feasibility study. International Journal of Medical Informatics 97 (2017) 312–321 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2016.10.017
 bullet   Nissen L, Lindhardt T. A qualitative study of COPD-patients’ experience of a telemedicine intervention. International Journal of Medical Informatics. Volume 107, November 2017, Pages 11–17
 bullet   Lindhardt T, Sivertsen D, Lawson-Smith L, Klausen TW, Andersen O. 2017. Collaboration between relatives of older patients and nurses in acute medical wards: Confirmatory factor analysis of the revised Family Collaboration Scale. Journal of Nurs-ing Measurement. Accepted June 29th 2017
 bullet   Sivertsen DM, Lawson-Smith L, Lindhardt T. 2018. What relatives of older medical patients want us to know - a mixed-methods study. BMC Nursing (2018) 17:32 https://doi.org/10.1186/s12912-018-0304-0
 bullet   "Nutritional risk in acutely admitted older medical patients" sammen med Louise Lawson-Smith, Janne Petersen, Pia Søe Jensen, Ditte Maria Sivertsen, Mette Merete Pedersen, Gertrude Ellekilde, Tove Lindhardt and Ove Andersen. American Journal of Food and Nutrition. Vol. 3, No. 3, 2015
 bullet   "Participatory Action Research in clinical nursing practice in a medical ward – challenges and barriers" sammen med Kjerholt M; Wagner L; Lindhardt T; Delmar C; Clemmensen J. Nordisk Sygeplejeforskning. Volume 4. 2015
 bullet   ”At bevare oplevelsen af at være en enhed” – En grounded theory om pårørende sammen med Berthelsen C, Lindhardt T, Frederiksen K, Klinisk Sygepleje. Årgang 29, No 3, 2015
 bullet   "Maintaining Unity – Relatives in older patients’ fast-track treatment programmes. A grounded theory study" sammen med Berthelsen C, Lindhardt T, Frederiksen K, J Adv Nurs. 2014 Dec; 70(12):2746-56. doi: 10.1111/jan.12407. Epub 2014 Apr 1.
 bullet   "Safeguarding Self-governance: A grounded theory study of older patients’ pattern of behaviour in relation to relatives in fast-track treatment programmes" sammen med Berthelsen C, Frederiksen K, Lindhardt T.The Grounded Theory Review (2014), Volume 13, Issue 2
 bullet   "Inhibiting Interference – A grounded theory of health professionals’ behaviour and experiences with the relatives of older patients in fast-track treatment programmes" sammen med Berthelsen C, Lindhardt T, Frederiksen K. Scand J Caring Sci. 2014 Sep;28(3):609-17. doi: 10.1111/scs.12126. Epub 2014 Mar 17
 bullet   "Forløbskoordinator optimerer medicinering ved sektorovergang" sammen med Thomsen AM; Lindhardt T. Sygeplejersken 2014 ; (11) : 70-74
 bullet   "Does treatment and care of older patients with community acquired pneumonia follow guidelines? A nationwide study in Denmark" sammen med. H. H. Klausen, Christina Christiansen m.f., Dan Med J., Feb nr. 60, 2013
 bullet   "Outcomes in elderly Danish citizens admitted with community-acquired pneumonia" sammen med H. H. Klausen, J. Petersen, mf. Respir Med. vol 106, nr.12, 2012
 bullet   "Den Professionelle Patientkontakt" sammen med Kirk K, Christensen KB, Lindhardt T. I: Christiansen L et al (red.). Sund Ledelse. 2012. Danske Regioner
 bullet   "Women’s experiences and behaviour at onset of symptoms of ST segment elevation acute myocardial infarction", sammen med Herning, M; Riis Hansen P; Bygbjerg B., i "European Journal of Cardiopvascular Nursing" 2010
 bullet   "Samspillet mellem pårørende til svækkede ældre patienter og plejepersonalet i akutte hospitalsafdelinger", i "Tidsskrift for Sygeplejeforskning", 24. Årgang Nr. 2, 2008
 bullet   "Relatives’ view on collaboration with nurses in acute wards. Development and testing of a new measure", sammen med Nyberg P, Hallberg IR, i "International Journal of Nursing Studies", volume 45, Issue 9, September 2008
 bullet   doktordisputatsen "Collaboration between relatives of frail elderly patients and nurses in acute hospital wards. Dimensions, prerequi-sites and outcome", Lund University, Faculty of Medicine, Doctoral dissertation Series 2007:45. se: http://luur.lub.lu.se/luur?func=downloadFile&fileOId=548142, 2007
 bullet   Pårørende til skrøb"elige ældre". Bogkapitel i: Glasdam S. & Appel Esbensen B. (red.) Gerontologi – Livet som ældre i det moderne samfund. 2009. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
 bullet   "Standing Guard – Being a relative to a hospitalised elderly person", sammen med Hallberg IR, Bolmsjö I., i "Journal of Aging Studies", Vol. 20(2), May 2006
 bullet   "Sygeplejediagnoser – Ven eller fjende?", i "Bona Dea", nr. 2, 2005
 bullet   "Til Døden os Skiller… Den oplevede erfaring af at anbringe sin ægtefælle på plejehjem – Et fænomenologisk studie", hovedopgave udgivet af Institut for Sykepleievitenskap, Det Medicinske Fakultet, Universitet i Oslo, 1995
Sprog
Tove Lindhardt behersker dansk, norsk, svensk og engelsk flydende, samt tysk og fransk på samtaleniveau
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Omsorg
 bullet   Sundhed
 bullet   Sygepleje
 bullet   Sygeplejeforskning
 bullet   Ældre
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Sygeplejersker
Organisationer
 bullet   Herlev Hospital
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk