KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk liste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
Ekspertdatabasen optager pt. ikke nye kandidater. Vi gør opmærksom på, at KVINFOs ekspertdatabase er under modernisering. En forundersøgelse skal afdække behov og muligheder for en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. Vi optager pt. ikke nye eksperter i databasen, som iø. er funderet på, at eksperter selv opdaterer deres data. De eksisterende eksperter i databasen er stadig søgbare, men databasen er ikke opdateret med nye navne. Vi håber på din forståelse og glæder os til, at vi forhåbentlig kan lancere en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. / KVINFO, august 2020
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Marianne Nøhr Larsen

Opdateret: 10/08/16
Titel
Antropolog, forfatter, konsulent, underviser, CEO Center for Interkulturel Dialog
Arbejde
Center for Interkulturel Dialog
Dortheavej 48
2400 København NV
Mobil: +45 22 17 14 80

www.indialog.dk
Privat

Født: 1963
Kompetencer
 bullet   VIDEN OM KULTUR OG KULTURMØDE
 bullet   BRUGERUNDERSØGELSER, EVALUERINGER, UDVIKLINGSPROJEKTER
 bullet   UNDERVISNINGSMATERIALE, FAGMATERIALE
 bullet   FORMIDLING OG RÅDGIVNING OM BLANDT ANDET:
 bullet   - Interkulturel dialog og dialogredskaber
 bullet   - Samtaleteknik, interviewteknik, coaching, motivation
 bullet   - UU-vejledning, skole-hjem samarbejde, forældresamarbejde i daginstitutioner
 bullet   - Interkulturel dialog på arbejdspladsen
 bullet   - Rekruttering og integration af flygtninge
 bullet   - Mentoring
 bullet   - Antropologiske metoder
 bullet   SPECIALOMRÅDER:
 bullet   - Inklusion, integration, dialog, danskhed, nydanskhed
 bullet   - Minoriteter og udsatte grupper
 bullet   - Etniske minoriteter og minoritetsmiljøer
 bullet   SPECIALVIDEN OM SÆRLIGE GRUPPER:
 bullet   - Unge grønlændere i Danmark
 bullet   - Homoseksuelle / multiminoriteter
 bullet   - Etniske minoritetspiger/kvinder
 bullet   - Social kontrol, æresrelaterede konflikter, arrangerede ægteskaber/tvangsægteskaber
Uddannelse
 bullet   Cand.scient.soc. i antropologi, Københavns Universitet, 1995
 bullet   Halv læreruddannelse, 1986-88
 bullet   - MOD (Mangfoldighed Og Dialog)-proceskonsulentuddannelse, Norsk Røde Kors - ’Religiøs identitet og sjæleomsorg´- kursusforløb hos Kjersti Børsum, Oslo - Gruppefacilitatoruddannelse, Facilitatorfabrikken - Kognitiv, coachende motivationsmetode, kursusforløb hos Christina Bækkelund Jagd - Coaching af unge, uddannelse hos COK - Kultur og kommunikation, kursus hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde - Familieopstilling, kursus hos Liv Danyo Thommesen - HSP – om særligt sensitive personer, kursus hos Lise August - Rådgivningskursus, Livslinjen - Grafisk Facillitering, kursus hos Mette Jeppesen
Ansættelser
Marianne Nøhr Larsen er leder af konsulent- og netværksfirmaet Center for Interkulturel Dialog, 2002-
 bullet   Specialist/leverandør for VISO (Socialstyrelsen) siden 2014
 bullet   Har lavet en lang række undersøgelser, evalueringer, udviklingsprojekter for forskellige kunder. Afholder kurser, workshops, foredrag om interkulturel dialog og forskellige temaer - se CV og ydelseskatalog på www.indialog.dk
 bullet   Leder af kvindeprojekt "Rosen", mentorprojekt samt familievenskabsprojekt (mht-consult), 2008-10
 bullet   Leder af "Projekt Pigeliv", Mellemfolkeligt Samvirke, Minoritetsafdelingen, 1998-2002
 bullet   Underviser i antropologisk metode, Københavns Universitet, 1997-98
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Mellemfolkeligt Samvirke
 bullet   Foreningen for etnisk ligestilling
 bullet   Dansk Flygtningehjælp
 bullet   Amnesty International
 bullet   Sabaah
Udmærkelser
 bullet   Nomineret til EU Journalist Award "For diversity, against discrimination", 2007
Produktion
 bullet   "I bruger alt for mange ord" - unge grønlændere i Danmark. VISO, Socialstyrelsen, 2016
 bullet   "Minoriteter og mangfoldighed" - håndbog i workshoparbejde om normer og kultur. Social- og Integrationsministeriet, 2012
 bullet   "I 7 SIND" - 7 dokumentarfilm med undervisningsmateriale. Om ungdom, identitet og livsvalg. Undervisningsministeriet, 2011
 bullet   "Den forbandede kærlighed. 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed". CDR, 2008
 bullet   "De små oprør" - tanker og metoder i arbejdet med minoritetspiger. Aarhus Universitetsforlag, 2004
 bullet   "Elsker - elsker ikke", en debatbog om arrangerede ægteskaber. CDR, 2000
 bullet   "To ristede med pita", en debatbog om danskhed. CDR, 1999
 bullet   Andre formidlingsprojekter og materialer - se publikationsliste på www.indialog.dk
Sprog
Dansk som modersmål, ok til engelsk
Emneord
 bullet   Evaluering
 bullet   Flygtninge
 bullet   Homoseksualitet
 bullet   Indvandrere
 bullet   Integration
 bullet   Kulturforskelle
 bullet   Kvinder
 bullet   Mentorskab
 bullet   Minoriteter
 bullet   Netværk
 bullet   Piger
 bullet   Projektledelse
 bullet   Pædagogik
 bullet   Tvangsægteskaber
 bullet   Ære
Professioner
 bullet   Antropologer
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Ledere
 bullet   Undervisere
Organisationer
 bullet   Center for Interkulturel Dialog
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk