KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk liste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
Ekspertdatabasen optager pt. ikke nye kandidater. Vi gør opmærksom på, at KVINFOs ekspertdatabase er under modernisering. En forundersøgelse skal afdække behov og muligheder for en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. Vi optager pt. ikke nye eksperter i databasen, som iø. er funderet på, at eksperter selv opdaterer deres data. De eksisterende eksperter i databasen er stadig søgbare, men databasen er ikke opdateret med nye navne. Vi håber på din forståelse og glæder os til, at vi forhåbentlig kan lancere en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. / KVINFO, august 2020
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Ester Larsen

Opdateret: 16/02/16
Titel
Fhv. minister
Arbejde
Privat
5300 Kerteminde
Tlf.: +45 65 32 35 08
Mobil: +45 51 20 30 13


Født: 1936
Kompetencer
 bullet   kirkepolitik
 bullet   handicappolitik
 bullet   politik
 bullet   kulturpolitik
 bullet   familiepolitik
 bullet   sundhedspolitik
Uddannelse
 bullet   cand.phil. i dansk, Odense Universitet, 1974
 bullet   læreruddannet, Frederiksberg Seminarium, 1959
Ansættelser
 bullet   sundhedsminister i Ministeriet Schlüter, 1989-93
 bullet   folkeskolelærer ved Frederiksberg kommune, 1959-63
 bullet   gymnasielærer ved Fyns Studenterkursus og Sct. Knuds Gymnasium, 1974-78
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Ester Larsen er medlem af Patientskadeankenævnet, 2013-
 bullet   næstformand for Det Etiske Råd, 2011-
 bullet   bestyrelsesmedlem, Odense Teater, 2011-
 bullet   medlem af Den centrale videnskabsetiske komité, 2006-10
 bullet   medlem af Hovedbestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, 2005–
 bullet   Stiftsrådet for Fyns Stift, 2005- Fmd 2009-13, næstfmd 2013-
 bullet   formand, Det Centrale Handicapråd, 2004-11
 bullet   medlem af Kerteminde Menighedsråd, 2004-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Idrætshistorisk Værksted, 2004–08
 bullet   bestyrelsesformand, Center for Ligebehandling af Handicappede, 2004-11
 bullet   medlem af Sundhedsvæsenets patientklagenævn, 2002-11 medlem af Patientombuddets Praksisovervågningsudvalg, 2011-
 bullet   medlem af Folketingets Kommunaludvalg, 2002-05
 bullet   medlem af Nordisk Råd, 2002-05
 bullet   medlem af bestyrelsen, Hospice Forum, 2001-05
 bullet   medlem af Folketinget, Venstre, 1994-2005 folketingskandidat, Venstre, Sorø-kredsen, 1990-2005
 bullet   medlem af Tilsynsrådet for Kommunernes Revisionsafdeling, 1986-89 og 1998-2002
 bullet   medlem af Amtsrådsforeningens bestyrelse, 1986-89 og 1994-2002
 bullet   næstformand, Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg, 1998-2002
 bullet   medlem af Kerteminde kommunalbestyrelse, for partiet Venstre 1974-89 og 1993-94, i perioden 1978-86 formand for undervisningsudvalget og kulturudvalget samme sted
 bullet   medlem af Fyns Amtsråd, 1978-89, 1993-2002
 bullet   medlem af Helsefondens bestyrelse, 1998-2002
 bullet   formand, Sundhedsudvalget, 1994-98
 bullet   medlem af bestyrelsen, Kommunedata I/S, 1994-98
 bullet   formand, Liberalt Oplysningsforbund i Kerteminde-Munkebo, 1984-89
 bullet   medlem af forretningsudvalget for Liberalt Oplysningsforbund, 1985-89, landsformand, 1988-89
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danmarks Forvaltningshøjskole, 1986-89
medlem af Sygesikringens Forhandlingsudvalg, 1986-89
 bullet   medlem af bestyrelsen, Kerteminde Museum, 1982-89
 bullet   medlem af Venstres hovedbestyrelse, 1986-87
 bullet   formand, Mesinge skolenævn, 1966-78 og Viby skolenævn, 1966-70
Udmærkelser
 bullet   kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen
 bullet   kommandør af Dannebrogordenen, 1990
Produktion
Ester Larsen har bl.a. skrevet "Jubii - jeg har maddag", 2007 og "Jubii 2- jeg har maddag, 2009
 bullet   medforfatter til "KANON I FOLKESKOLEN - DANSK", 2005-10
 bullet   medforfatter til "H.C.Andersen. Livet i eventyrene", "Kanon i folkeskolen danske folkeviser –1870" og "Kanon i folkeskolen dansk 1870 - til vor tid"
 bullet   bidraget til "Kære samfund", 2004
 bullet   bogen "Samfund og sygdom", 2003
 bullet   bidraget til "Sygdomsforebyggelse - hverdag, visioner", 2001
 bullet   lærebogssystemet "Digtning og dansk"
 bullet   bogen "Familiekundskab: en levende bog om livet", sammen med Jørn Beckmann, 1994
 bullet   redigeret "Reflekslys", "Pragtfulde dage" og "Julehistorier"
 bullet   medforfatter, redaktør og bidragyder til politikerantologien "Jul på Borgen", 1991

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Familiepolitik
 bullet   Kulturpolitik
 bullet   Politik
 bullet   Sundhedspolitik
Professioner
 bullet   Bestyrelsesmedlemmer
 bullet   Folketingsmedlemmer
 bullet   Gymnasielærere
 bullet   Ministre
Organisationer
 bullet   Det Etiske Råd
 bullet   Kræftens Bekæmpelse
 bullet   Venstre
Region
 bullet   Region SyddanmarkPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk