KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk liste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
Ekspertdatabasen optager pt. ikke nye kandidater. Vi gør opmærksom på, at KVINFOs ekspertdatabase er under modernisering. En forundersøgelse skal afdække behov og muligheder for en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. Vi optager pt. ikke nye eksperter i databasen, som iø. er funderet på, at eksperter selv opdaterer deres data. De eksisterende eksperter i databasen er stadig søgbare, men databasen er ikke opdateret med nye navne. Vi håber på din forståelse og glæder os til, at vi forhåbentlig kan lancere en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. / KVINFO, august 2020
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Ansa Lønstrup

Opdateret: 06/10/14
Titel
Lektor i Æstetik og Kultur, Inst. f. Æstetik og Kommunikation, AU
Arbejde
Aarhus Universitet
Institut for Æstetik og Kommunikation - Æstetik og Kultur
Langelandsgade 139
8000 Århus C
Tlf.: +45 89 42 18 19
Fax: +45 86 16 19 22

http://pure.au.dk/portal/da/persons/ansa-loenstrup(ff2eefbd-6c98-427d-a8b8-893437032dbc).html
Privat
8260 Viby J
Tlf.: +45 86 14 32 50
Mobil: +45 22 95 46 51

http://pure.au.dk/portal/da/persons/ansa-loenstrup(ff2eefbd-6c98-427d-a8b8-893437032dbc).html

Født: 1951
Kompetencer
 bullet   lyd og levende billeder
 bullet   lydkunst, lydkultur, lydrum (soundscapes)
 bullet   lyd i kontekst, audiovisuel kultur
 bullet   musikpolitik og kulturpolitik
 bullet   sangstemmens æstetik og kultur
 bullet   musikdramatik, performance
 bullet   tvær- og intermedialitet
 bullet   lyd og samtidskunst - lyd på museum
 bullet   audiovisualitet
 bullet   akustemologi: lyd, lytning og erkendelse
Uddannelse
 bullet   cand.mag. i musik og russisk, Aarhus Universitet, 1981
Ansættelser
Ansa Lønstrup er lektor, fagleder på Institut for Æstetik og Kommunikation - Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet, 1989-
 bullet   adjunkt, afdeling for Æstetik og Kultur, samt afdeling for Musikvidenskab, Aarhus Universitet, 1985-89
 bullet   adjunkt, æstetisk kulturarbejde, Aarhus Universitet, 1982-84
 bullet   gymnasielærer, 1981-82
 bullet   undervisningsassistent, Musikvidenskabeligt Institut, 1980-82
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Fagkomiteen for humaniora, Divisionen for Vitenskap, Norge
 bullet   medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab, 2002-06, 2006-2013
 bullet   medlem af Århus Kommunes Kunstråd, 2004-08
 bullet   medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd, SHF, 1998-2005, næstformand, 1999-2004
 bullet   medlem af Nordisk Samarbejdsnævn for Humaniora NOS-H, 1999-2004, fmd. 2002-2004
 bullet   medlem af bestyrelsen for Dansk Humanistisk Forskningscenter, 2000-04
 bullet   medlem af Statens Musikråd, 1999-2003
 bullet   medlem af Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, SmiD
 bullet   fagleder på Afdeling for Æstetik og Kultur, Institut for Æstetiske Fag, AU (indtil 2011)
 bullet   medlem af HERA-panel: Humanities as a source of Creativity and Innovation
 bullet   medlem af Dansk Selskab for Musikforskning
 bullet   medlem af NorSIS - Nordisk selskab for Interart Studies
 bullet   extern bedømmer for Det Norske Forskningsråd (kultur og samfund)
 bullet   medlem af bedømmelsespanel, ESF
 bullet   medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab, 2010-14
Udmærkelser
Produktion
Ansa Lønstrup har bl.a. skrevet "køn og kvinderoller i Wagners værker", i "Dansk årbog for musikforskning", vol. 35, Videnskabelig anmeldelse
 bullet   "Sounding Art - Sound in the Museum - Acoustemology as Sound Politics", i http://foreninger.uio.no/nmf/
 bullet   "Det rytmiske Norden: Fra politik til policy", i "Nordisk kulturpolitisk tidsskrift", vol. 2, 2006
 bullet   "Musikanalysens hvorfor og hvordan", i "Symposium" 2005, Dansk Selskab for Musikforskning, http://www.hum.au.dk/musik/dsfm/dsfm_m/dsfm1.html
 bullet   "Folkelighedsproblemet og renhedstanken i danske salmer", Kritisk Forum for Praktisk Teologi, nr. 101, 2005
 bullet   "Dansk Musikpolitik uden forandring?" sammen med Larsen, C.R., Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, nr. 2/2004
 bullet   "Strategier i musikforskningen?", i "Danish Yearbook of Musicology", vol. 31, 2003, København, 2004
 bullet   "Stemmen og øret", i "Studier i vokalitet og auditiv kultur", Klim, 2003
 bullet   "Sonderinger i vokalitet som realt, virtuelt eller metaforisk rum", i "Cæcilia", årbog fra Musikvidenskabeligt Institut, 1999-2001
 bullet   "Breaking the Words. Om stemmen mellem musik, sprog og visualitet", i "Æstetisk teori?", "Æstetikstudier", VII, red. Carsten Madsen og Morten Kyndryp, Århus, 2000
 bullet   "Kunsten og Værket", i "Æstetikstudier", VI, red. sammen med Lene Tortzen, Århus, 1999
 bullet   "Fra tale og sprog til tone og klang - om stemmen og det lydligt-musikalske i Hotel Pro Forma´s forestillinger", i Erik Exe Christoffersen, "Hotel Pro Forma", Århus, 1998
 bullet   "Den musikalisk-poetiska televisionen. Om hörandets estetik på TV", "Filmhäftet", nr. 88, Stockholm, 1995
 bullet   "En verden i musik - om muzak", i "Musik og Medier", 1995
 bullet   "Den musikalisk-poetiska TV. Om Hörandets estetik på TV", i "Filmhäftet", nr. 4, 1994
 bullet   "Hvordan gør musikken i Twin Peaks?", "MedieKultur", nr. 18, 1992
 bullet   "Musik, film og filmoplevelse - en tværæstetisk studie over 'Medløberen'", 1986
 bullet   Stemmen og Øret - studier i vokalitet og auditiv kultur, Klim 2004
 bullet   Blik for Lyd. Om lyd i kontekst (forthcoming 2014)
 bullet   -- Indtast tekst --
Sprog
 bullet   dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk, russisk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Film
 bullet   Kulturpolitik
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Massemedier
 bullet   Musik
 bullet   Musikvidenskab
 bullet   TV
 bullet   Video
 bullet   Æstetik
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   Aarhus Universitet
 bullet   Musikvidenskabeligt Institut
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ÅrhusPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk