KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk liste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
Ekspertdatabasen optager pt. ikke nye kandidater. Vi gør opmærksom på, at KVINFOs ekspertdatabase er under modernisering. En forundersøgelse skal afdække behov og muligheder for en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. Vi optager pt. ikke nye eksperter i databasen, som iø. er funderet på, at eksperter selv opdaterer deres data. De eksisterende eksperter i databasen er stadig søgbare, men databasen er ikke opdateret med nye navne. Vi håber på din forståelse og glæder os til, at vi forhåbentlig kan lancere en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. / KVINFO, august 2020
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Inger Dübeck

Opdateret: 18/02/09
Titel
Professor
Arbejde
Privat
2791 Dragør
Tlf.: +45 32 94 48 80
Fax: +45 32 94 48 80

Født: 1933
Kompetencer
 bullet   kirkeret og religionsret
 bullet   jura og historie
 bullet   retshistorie
 bullet   kvinders retsstilling i historisk belysning
 bullet   personret
Uddannelse
 bullet   docent, 1989-91
 bullet   dr.jur., 1978
 bullet   kandidatstipendiat ved Københavns Universitet, 1971-74, seniorstipendiat, 1974-77
 bullet   cand.jur., 1960
 bullet   studieophold i Göttingen i 1965, 1974 og 1975 og i Göteborg og Stockholm 1970 og 1978 og ved Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt/Main, 1979-98
Ansættelser
Inger Dübeck er forhenværende ekstern lektor i retshistorie ved Københavns Universitet, 1999-2007
 bullet   professor i personret, familieret og arveret ved Århus Universitet, 1991-99
 bullet   juridisk og retshistorisk konsulent ved Rigsarkivet, 1979-92
 bullet   lektor i retshistorie ved Retsvidenskabelig Institut, Københavns Universitet, 1977-91
 bullet   redaktør af Københavns Universitets Årbog, 1961-82
 bullet   ved Konsistorialkontoret, 1961-71
 bullet   studierejse til USA som gæsteforsker ved New York University, University of Wisconsin-Madison og Stanford University, 1988
 bullet   ansat i Direktoratet for Børneforsorgen, 1960
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Det kgl.Selskab for Fædrelandets Historie, 2005-
 bullet   medlem af Selskab for kirkeret, 1994-
 bullet   medlem af European Consortium for Church and State Research, 1996-2006
 bullet   medlem af bedømmelsesudvalget for Crown Prince Frederik Fund, 1993-2006
 bullet   medlem af bestyrelsen for Erhvervsarkivet, 1985-92
 bullet   medlem af Eforatet for Kvinderegensen, 1985-91 og Efor, 1989-91 og medlem af bestyrelsen for Henriette Melchiors stiftelse, 1987-91
 bullet   medlem af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1978- og kasserer, 1983-89
 bullet   medlem af Statens udvalg for Videnskabelig Information og Dokumentation, DANDOK, 1980-87
 bullet   medlem af styrelsen for Nordiske Forskerkurser, 1983-87
 bullet   medlem af det nordiske samarbejdsorgan for videnskabelig information, NORDINFO, 1982-87
 bullet   medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1979-83
 bullet   medlem af den danske komité for historikernes internationale samarbejde, 1982
 bullet   medlem af bestyrelsen for Dansk Data Arkiv i Odense, 1980-87 og formand, 1981
Udmærkelser
 bullet   ridder af Dannebrogordenen, 1992
 bullet   Kgl. Norske Fortjenstorden, Norge
 bullet   Lektor Marie Lønggaards Rejselegat, 1987 og Tagea Brandts Rejselegat, 1988
 bullet   hædersgave fra Axel H Pedersens Fødselsdagslegat, 1978
 bullet   G E C Gads Fond, 1978
 bullet   Axel Linvalds Hæderspris, 1984
 bullet   Karsten Meyers Legat, 1960
Produktion
Inger Dübeck har bl.a. skrevet "Religion i det retlige rum: Forholdet mellem Guds lov og Kongens lov i det 18. århundredes straffe- og ægteskabsret", festskrift til Jørn Vestergaard, 2008
 bullet   "Ægteskabsrettens historie og Kristendommens betydning for dens udvikling i Danmark", Integration & Retsudvikling, red. Rubya Mehdi, 2007
 bullet   "Barnedrab, hittebørn og hemmelige fødsler i dansk og svensk 1700-tals ret", i "Eftersyn och eftertanke", red. Petter Asp, Uppsala, 2007
 bullet   "Kvinder, familie og formue" Studier i dansk og europæisk retshistorie, 2003
 bullet   "Introduktion til dansk ret", Nomos og "Personers Rettigheder", om individets fysiske og psykiske integritet, selvbestemmelsesret og identitet, 1997
 bullet   "Aktieselskabernes Retshistorie", 1991
 bullet   "Kvinders retsstilling i jydske lov", Ålborg, 1991
 bullet   "Kvinder i nordisk retsvidenskab", Oslo, 1987
 bullet   "Dansk Arkivret", 1980
 bullet   "Fra gammel dansk til ny svensk ret. Den retlige forsvenskning i de tabte territorier 1645-1683", 1987
 bullet   "Håndværkets Kulturhistorie, bind III", sammen med Vagn Dybdahl, 1983
 bullet   "Statsmagt og arkiver", 1982
 bullet   "Arbejdsretten i støbeskeen", 1979
 bullet   "Købekoner og konkurrence. Studier over myndigheds- og erhvervsrettens udvikling med stadigt henblik på kvinders historiske retsstilling", 1978
 bullet   "Jura og kvinder: Festskrift i anledning af 100-året for kvinders adgang til juridisk embedseksamen", sammen med Jytte Lindgaard og Ruth Nielsen, 1975
Sprog
Emneord
 bullet   Kirker
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvinderet
 bullet   Religion
 bullet   Retshistorie
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Jurister
 bullet   Professorer
Organisationer
Region
 bullet   KøbenhavnPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk