KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk liste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
Ekspertdatabasen optager pt. ikke nye kandidater. Vi gør opmærksom på, at KVINFOs ekspertdatabase er under modernisering. En forundersøgelse skal afdække behov og muligheder for en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. Vi optager pt. ikke nye eksperter i databasen, som iø. er funderet på, at eksperter selv opdaterer deres data. De eksisterende eksperter i databasen er stadig søgbare, men databasen er ikke opdateret med nye navne. Vi håber på din forståelse og glæder os til, at vi forhåbentlig kan lancere en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. / KVINFO, august 2020
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Helle Lokdam

Opdateret: 04/04/16
Titel
Advokat
Arbejde
Advokatfirmaet Helle Lokdam
Rådhuspladsen 16
1550 København V
Tlf.: +45 33 33 96 93
Fax: +45 38 33 96 93
Mobil: +45 29 99 44 48

hellelokdam.dk
Privat
2500 Valby
Tlf.: +45 33 33 96 93
Fax: +45 38 33 96 93
Mobil: +45 29 99 44 48

hellelokdam.dk

Født: 1952
Kompetencer
 bullet   jura
 bullet   retssagsbehandling, procedure
 bullet   strafferet
 bullet   mediation, forhandling, mægling
 bullet   juridisk konfliktløsning
 bullet   asylret
 bullet   arveret, testamente
 bullet   bobehandling, bodeling
 bullet   ledelse
 bullet   idéudvikling, strategisk planlægning
Uddannelse
 bullet   mediator, 2006
 bullet   møderet for Højesteret, 1990
 bullet   beskikkelse som advokat, 1983
 bullet   cand.jur., Århus Universitet, 1977
Ansættelser
Helle Lokdam er selvstændig advokat, 1985-
 bullet   beneficieret advokat ved Københavns Byret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten og Højesteret
 bullet   konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2000
 bullet   dommerfuldmægtig samt Direktoratet for Kriminalforsorgen, 1977-83
 bullet   undervisning: Juridisk Fakultet, Århus Universitet, Den Sociale Højskole i Århus, og Handelshøjkolen i Århus
Tillidsposter og medlemskaber
medlem af bestyrelsen for Teater Republique, 2012-
 bullet   landsformand for Politiklagenævnene i Danmark og på Grønland, 2011-2012
 bullet   formand, Politiklagenævnet for København og Bornholm, 2010-12
 bullet   medlem af Flygtningenævnet, udnævnt af Advokatrådet
 bullet   medlem af Kriminalistforeningen
 bullet   medlem af Foreningen af Højesteretsadvokater, Skranken
 bullet   medlem af Danidas Internationale Humanitære Beredskab
 bullet   medlem af Advokatsamfundets Kredsbestyrelse, 1991-95
 bullet   medlem af bestyrelsen for Kaospiloterne, 1990-95
 bullet   medlem af bestyrelsen, N. Kochs Skole, 1989-94
 bullet   formand, Retspolitisk Forening, 1986-89
 bullet   censor, Forvaltningshøjskolen i Århus
Udmærkelser
Produktion
Helle Lokdam har skrevet håndbogen "ARV", sammen med advokat Marianne Hartling, Nyt Juridisk Forlag i serien: "Ret og Rimeligt", 2009
 bullet   artikel i Festskrift til Vagn Greve, 2008
 bullet   retspolitiske artikler i bøger og dagblade
 bullet   artikel i bogen "Retspoliske udfordringer", 2003
 bullet   artikel i tidsskriftet "Lov og Ret", 2001
 bullet   redigeret bogen "Retspolitisk status", 1988
Sprog
Helle Lokdam har dansk som modersmål og behersker engelsk
Emneord
 bullet   Arveret
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Familieret
 bullet   Jura
 bullet   Konfliktløsning
 bullet   Ledelse
 bullet   Retspolitik
 bullet   Strafferet
Professioner
 bullet   Advokater
 bullet   Jurister
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk