KVINFOs tidsskriftsprojekt
spacer spacer
Klik her for at lave en ny søgning blandt tidsskrifterne
 
spacer
Vore Børn
 

Af: Anna Brosbøll « Se emneord

William J. Long:  Skolen i den grønne Skov.

Autoriseret Oversættelse af Knud V. Rosen­stand. Med Illustrationer af Charles Copeland.

G. B. N. F. 1907.

Det er ikke, som Titlen lyder, en Eventyrbog for Smaafolk, skønt nok en Bog større Børn vil glædes ved at eje og en, som enhver Mo’r og Fa’r og Lærer bør læse for rigtig at lære, hvad det er, der skal fortælles Børn om Dyrene, hvis man vil, at Barnet skal komme til at holde af Dyrene og gaa i Lag med at iagttage dem paa egen Haand og saaledes indvinde al den Rigdom og dybe Glæde, der ligger i at komme i et Førstehaandsforhold til de Væsener, der deler Klode med os. Forf. fortæller kun egne Iagttagelser. Han har gaaet paa Spor efter Dyrenes skjulteste Liv. Og ikke som Jæger for at dræbe, men som en Elsker af alle Skoves, Søers og Bjerges Hemmeligheder. „Skolen” kalder han sin Bog, fordi han mener at have op­daget, at Instinktet spiller en langt ringere Rolle i Dyrets Liv end den Lydighed og Lærvillighed, enhver Dyremor strengt kræver af Ungerne, overfor de Lærdomme, hun giver dem. Han fortæller om endnu en Opdagelse, som ligger ham særlig paa Sinde, den nemlig, at Dyrenes Liv er „det frydefulde Liv”. Fri for egentlige sjælelige Li­delser, for den Fantasi, der fremmaner svundne og kommende Smerter, lever Dyret i Nuet. Og dette „Liv er Glæde for Naturens Børn, saa dyb, at Kulden kan ikke dræbe den, og Faren ikke døve den, selv Sulten kan ikke slukke dens Glød”. Dette sidste Afsnit af Bogen: „ Det frydefulde Liv”, der er særlig rigt paa fine Naturscener, er vel værd at overveje i en Tid, der som vor er tilbøjelig til overalt at se den brutale Kamp for Tilværelsen, medens vi tillige lider under dens Konsekvenser. Ti nu kan vi ikke mere med vester­landsk Filosofi betragte Dyrene som Maskiner. Mere og mere ser vi paa dem med den Sympathi, Østens mest kultiverede Folk Aartusinder igennem allerede har vist disse Moder Jords Børn, hvis lovlydige Tilværelser saa ofte agtes kun alt for lidt. Bogen er smukt udstyret med mange Rand­tegninger.

 
Emneord
    Lærebøger »
    Faglitteratur »
Teksttype
    Anmeldelser »
« til toppen
 
Forfattere
    Anna Brosbøll »
Initialer
 
Omtalte personer
     William J. Long »
Organisationer
 
Professioner
Perioder
    1900'erne »
 
Regioner
    Danmark »
 
 
Trykt i tidsskriftet:
    Kvinden og samfundet
Nummer:
    20
Trykkeår:
    1907
Dato:
    30/11/1907Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer