KVINFOs tidsskriftsprojekt
spacer spacer
Klik her for at lave en ny søgning blandt tidsskrifterne
 
spacer
Den originale protokol om stiftelsen og de første møder
 

« Se emneord

1871
En ”Comité local de l’association internationale des femmes” blev stiftet i Kjøbenhavn den 24 Februar 1871.
Forstanderinde: Fru Mathilde Bajer
Skriftfører og Kassemester: Frk. Caroline Testman

Fru Goeggs Brev af 9 Februar 1871 oplæstes, deri vedtages af ”comité central”, stiftelsen af dets herværende stedlige Kreds.
Som et af de nærmeste Formaal vedtages for den Kjøbenhavnske Kreds, at medvirke for Oprettelsen af en Læsesal for Damer.
Næste Møde er bestemt til den 25 April 1871.
Matilde Bajer. Caroline Testman
Elisabet Ouchterlony. Tagea Johansen

Den 31te Mars holdtes et overordentligt Møde om oversættelsen af de franske Vedtægter for ”l’association international des femmes” samt om en deri medfølgende indbydelse på dansk.

Matilde Bajer

Ved samfundets møde D 26 April 1871 oplæstes et Brev fra Comité centrale, hvori dens Skriftfører udtaler sig om det Ønskelige i, at de stedlige Kredse virker selvstændig hver i sit Land.
Efter et kort Ordskifte om hvilke Veje man i Danmark nærmest turde haabe at faa aabnet for Kvinder, gik man over til Drøftelsen af Spørgsmaalet om hvorledes en kvindelig Læsesal kunde blive oprettet i Kjøbenhavn.
Følgende Forslag af Forstandsken vedtoges:
”Der nedsættes et Udvalg på tre Medlemmer, som i Løbet af højst fire Maaneder skal udarbejde et Forslag til Oprettelse af en kvindelig Læsesal saa vidt, at Underhandling med pædagogisk Selskabs Styrelse kan indledes paa Grundlag af dette Forslag.”
Til Udvalget valgtes:
Frøken Emma Thestrup
Frøken Julie Trier
Frøken Caroline Testman. Udvalgets Formand

Caroline Testman.

Den 13de maj (lørdag) eftermiddag kl. 6, holdt pastor Christiani fra Bjerregrav i Jylland, et foredrag for Samfundets medlemmer og flere særlig indbudne, i Bredsdorffs skolelocale på Blågård Seminarium. Pastor Christiani udviklede omstændelig og klart Kvindens ret til selvudvikling lige så vel som alt, hvad der har Liv o.s.v. o.s.v. Foredraget var meget livligt og lærerigt. På opfordring af pastor Christiani, om nogen havde lyst til at udtale sig, trådte frk. Breum frem med en indsigelse. Et kort ordskifte fandt sted, hvorefter hr. Fredrik Bajer holdt en lille tale, og mødet hævedes efter at forstandersken havde bragt Pastor Christiani, skønt han selv er medlem, Samfundets hjertelige tak.

Mathilde Bajer

 
Emneord
    Kvindeorganisationer »
    Styrelsesmøder »
Teksttype
    Mødereferater »
« til toppen
 
Forfattere
Initialer
 
Omtalte personer
    Matilde Bajer »
    Elisabet Ouchterlony »
     Caroline Testman »
     Tagea Johansen »
     Pastor Christiani »
     Emma Thestrup »
     Julie Trier »
Organisationer
    Dansk Kvindesamfund »
    Kvindelig Læseforening »
    Comité local de l'association internationale des femmes »
 
Professioner
Perioder
    1870'erne »
 
Regioner
    København »
    Danmark »
 
 
Trykt i tidsskriftet:
    Dansk Kvindesamfunds protokoller
Nummer:
    1
Trykkeår:
    1871
Dato:
    24/02/1871Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer