KVINFOs tidsskriftsprojekt
spacer spacer
Klik her for at lave en ny søgning blandt tidsskrifterne
 
spacer
Modtagne Bøger
 

Af: Pouline Bak « Se emneord

Helene Hørlych: » Frit Samliv«.

En klog Kvindes kloge og fornøjelige Indlæg i den moderne Kvindebevægelse. Forfatterinden har et aabent Blik for Miséren ved vor Tids Ægteskaber, nemlig Kvindens økonomiske Afhængighed af Manden og det mange Gange deraf følgende undersaatlige Forhold mellem Mand og Hustru, og klart og koncist paapeger hun, at det her er Kvinden selv, som maa kræve fuld Ligeberettigelse med Man­den og derved frembringe en Løsning af det vanskelige Spørgsmaal.

Den i Bogen skildrede Adjunkt er en Type, vi alle kender, Selv om vi vel næppe har mødt ham i saa grel en Skikkelse som han her er tegnet. Ægteherren, hvem det økonomiske Enevælde i Forbindelse med Hustruens selvfornægtende Kærlig­hed og de gamle nedarvede Traditioner om Manden som Kvindens Hoved, har gjort til den lidet sympatetiske Egoist, om hvem alt i Huset maa dreje sig.

Som finder det fuldstændig i sin Orden, at han bliver opvartet med Rødspætter, mens Hustru og Børn maa nøjes med Kartofler og Salt, og som til Gengæld ved festlige Lejligheder holder svulstige Skaaltaler om det skønne Ægteskab, der er baseret paa gensidig Selvfornægtelse og Opofrelse.

Som ligeledes finder det selvfølgeligt, at han først af alle i Huset bliver rigeligt og godt ekviperet, og som let affinder sig med sin Samvittighed ved i højstemte Vendinger at fortælle sig selv og Hustruen (der grundet af Mangel paa Tøj maa op­give sin Smule Pinseferie), at hun trives ogsaa bedst i Hjemmets Luft, omgivet af sine kære smaa.

Ganske naturligt oprøres Døtrene, efterhaanden som de vokser til, over den Be­handling, der bliver Moderen til Del, og da den ældste, dygtige og energiske Datter bliver forlovet og hos sin Kære­ste sporer Tendenser, der gaar i Retning af, at han kan udvikle sig til en lignende Hustyran som Faderen, giver hun ham Valget mellem enten at miste hende eller gaa ind paa, at deres Ægteskab ordnes, som hun ønsker det. De løser Kongebrev og rej­ser bort en 8 Dages Tid, hvorved de sik­rer sig mod Sladder, men i Virkeligheden har Vielse aldrig fundet Sted, fordi hun ikke vil binde sig. Desuden sætter hun igennem, at hun ogsaa i Ægteskabet be­holder sin Stilling som Lærerinde, og sikrer derved sin økonomiske Uafhængighed.

Hendes Klogskab frelser Manden fra at blive Egoist og redder deres Ægteskab ud af alle Vanskeligheder, hvor hun et Par Gange har rig Lejlighed til at kon­statere, hvor rigtigt det var, at hun saa bestemt fastholdt sin Fordring om frit Samliv.

Bogen fremsætter vel saaledes ingen ny og epokegørende Tanke, men ved at omhandle et Spørgsmaal: Hustruens økonomiske Stilling, hvis snarlige Løsning er paagaaende nødvendig, gør den sig fortjent til at vinde den største Udbre­delse blandt alle Venner af Kvindesagen.

 
Emneord
    Ægteskab »
    Skønlitteratur »
Teksttype
    Anmeldelser »
« til toppen
 
Forfattere
     Pouline Bak »
Initialer
 
Omtalte personer
     Helene Hørlyck »
Organisationer
 
Professioner
Perioder
    1910'erne »
 
Regioner
    Danmark »
 
 
Trykt i tidsskriftet:
    Kvindevalgret
Nummer:
    5
Trykkeår:
    1914
Dato:
    15/05/1914Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer