Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Herdis von Magnus (1912 - 1992)
Magnus, Herdis Rye von

1912-92, overlæge.

*23.9.1912 i Bogense, †15.3.1992 i Gentofte sg.

Forældre: lærer Hans Hansen (1888-1960) og lærer Astrid Marie Nielsen-Rye (1885-1945).

~29.1.1939 (b.v.) med direktør ◊Preben Christian Alexander von M., *25.2.1912 i Kbh., †9.8.1973 smst., s. af godsejer Constantin Woldimar von M. og Rigmor Herbst.

Børn: Michael (1940), Johan (1943).

HM voksede op i Birkede på Sjælland og blev student fra Roskilde Katedralskole 1931. Hun læste medicin ved Kbh.s Universitet og tog embedseksamen 1939. Samme år blev hun gift med den jævnaldrende studiekammerat Preben von M. og blev dermed svigerdatter af Rigmor von M., en af de tidlige kvindelige overlæger. Efter eksamen blev HM ansat ved Odense Amts og Bys Sygehus, og i 1944 blev hun lægeassistent på Statens Seruminstitut, hvor hun som en markant medarbejder skulle forblive til sin pensionering 1980. Hun delte arbejdsplads med sin mand, der var instituttets direktør 1959-73. HM blev 1956 afdelingsforstander og fra 1958 overlæge for instituttets polioafdeling, senere enterovirusafdeling, og var i denne periode den energiske leder af arbejdet med at gennemføre poliodiagnostik og poliovaccinering i Danmark. Hun var fra 1952 medlem af sundhedsorganisationen WHOs ekspertkomité for virussygdomme, fra 1962 leder af organisationens regionale enteroviruscenter og fra 1974 af WHOs Collaborating Centre for Virus Reference and Research. HMs indsats for det danske sundhedsvæsen indeholder to meget væsentlige bidrag: for det første gennemførelse af vaccination af den danske befolkning mod polio og for det andet etablering af en egentlig epidemiologisk afdeling på Statens Seruminstitut. Hendes arbejde med poliovirus baserede sig på hendes grundige studier af et virus, som var årsag til hjernebetændelse hos mus. Resultaterne blev fremlagt i hendes disputatsarbejde Studies on mouse encephalomyelitis virus, forsvaret 1952, der blev model for det kommende arbejde med poliovirus. Da den amerikanske læge J. Salk havde gennemført de første vaccinationer af børn med inaktiveret poliovirus, tog HM i 1953 sammen med sin mand til USA for at lære metoden hos ham. Dette førte til, at det allerede 1955-56 var muligt at gennemføre en omfattende poliovaccination af den danske befolkning med Salk- vaccine fremstillet under HMs ledelse på Statens Seruminstitut, der på dette tidspunkt husede Europas mest avancerede afsnit for produktion af inaktiveret poliovaccine. Det skal ses i lyset af, at Danmark 1952-53 oplevede en stor polioepidemi, hvor 3.000 blev lammede og 350 døde. Da det i 1955 viste sig, at en del af den amerikanske vaccine var utilstrækkeligt inaktiveret, og nogle fik polio af vaccinationen, fastholdt HM alligevel med rette den danske vaccinationspolitik. Hun var overbevist om, at den dansk producerede vaccine var sikker, fordi hun selv havde udført kontrollen. En polioepidemi i Danmark i 1961 blev væsentlig mindre end forventet og viste, at den danske vaccine duede, men også at en endnu bedre effekt var ønskelig. Dette kunne opnås med den amerikanske læge A. Sabins nye levende, svækkede poliovaccine, det såkaldte poliosukker, der blev indtaget gennem munden. HM etablerede laboratoriekontrolprocedurer, der tillod at skelne vaccinevirus fra det egentlige “vilde” poliovirus, og på basis heraf blev det besluttet at gennemføre en ny massevaccinationskampagne af den danske befolkning med denne indkøbte vaccine. Programmet gennemførtes i perioden 1963-66, og denne dobbeltvaccinepolitik er siden fortsat og har gjort Danmark til det bedst poliovaccinerede land i verden. Næsten alle andre lande anvender enten levende eller inaktiveret vaccine alene.

Efter det epokegørende polioarbejde blev HM i 1968 chef for instituttets epidemiologiske afdeling samtidig med, at hun indtil 1977 stadig ledede enterovirusafdelingen. I denne periode stod hun for overførelse af Sundhedsstyrelsens overvågnings- og meldesystem for smitsomme sygdomme til Statens Seruminstitut, herunder etablering af edb-baseret registrering af de ugentlige indberetninger fra landets læger. Hun startede det ugentlige meddelelsesblad Epi-Nyt, hvor indsamlede oplysninger i bearbejdet form bliver meldt tilbage til landets læger og sundhedsvæsen. Hendes afdelinger var uddannelsessted for en række yngre medarbejdere, der oplevede hendes ledelse som både krævende og inspirerende. Selvom hun kunne virke kølig, mærkedes en stærk loyalitet, trofasthed og hjertelighed bag hendes reserverethed. Hun fik mange venner blandt de kolleger, hun kom i berøring med, især i USA, og hun var både i faglig og formel forstand værtinde for instituttets mange gæster. HM tildeltes Tagea Brandts Rejselegat 1958, hun blev ridder af Dannebrogordenen 1977 og modtog flere udenlandske ordener.

Foto i KB.

Ugeskrift for Læger 20/1992.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Wilhelm Frederiksen

 
Professioner
Akademikere · Læger · Forskere · Overlæger · Doktorer
 
Organisationer
WHO · Statens Seruminstitut · Collaborating Centre for Virus Reference and Research
 
Emneord
Medicin · Epidemiologi · Polio · Internationalt arbejde · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon