Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Anne-Marie Mai (1953 - )
Mai, Anne-Marie

*1953, professor.

*15.12.1953 i Århus.

Forældre: regnskabschef Peter Jensen M. (1920-1994) og oversygeplejerske Selma Hansen (*1916).

~11.7.1985 med forfatter Klaus Høeck Johnsen, *27.11.1938 i Kbh., s. af grosserer Hans Erik Cramer J. og fodplejer Milla Høeck Larsen.

AMM voksede op i Århus som enebarn af forældre, der ved skæbnens tilfældighed havde mødt hinanden ved sygesengen, hun som sygeplejerske, han som tuberkulosepatient. Faderen kom fra et landbomiljø og skulle egentlig være trådt i slægtens fodspor, men på grund af hans sygdom blev det til en handelsuddannelse i stedet for og et miljømæssigt skift fra land til by. Som den første i sin familie gik AMM i gymnasiet, og 1973 tog hun nysproglig studentereksamen fra Marselisborg Gymnasium og begyndte derefter at læse litteraturhistorie ved Århus Universitet. Efter fem års studier, et år under normeret tid, tog hun 1978 sin mag.art.-eksamen, hvorefter hun henlagde sit licentiatstudium til Institut for Nordisk Sprog og Litteratur. Opmuntret af lektor •Mette Kunøes kyndige vejledning fordybede AMM sig i de videre litterære studier og skrev sammen med Stig Dalager afhandlingen Danske kvindelige forfattere. Bogen, der udkom i to bind i 1982, er det første større værk, der giver en samlet fremstilling af danske kvindelige forfatteres liv og værk fra ◊•Leonora Christina til ◊•Kirsten Thorup.

Sideløbende med bogens tilblivelse underviste AMM på Folkeuniversitetet i Århus, i begyndelsen primært i kvindelitterære emner, senere også i bl.a. 80’er-lyrikken. Tilstrømningen til kurserne var enorm. Til hendes første kursus, der blev afholdt i Herning og bl.a. bød på læsning af ◊•Suzanne Brøggers meget omdiskuterede roman Creme fraiche, 1978, var der 700 tilmeldte. Den overvældende interesse for den nye kvindelitteratur betød, at AMM 1978-84, hvor hun fungerede som kursusleder og underviser ved Folkeuniversitetet, fik frie hænder til at arrangere alle de kurser, hun orkede. I 1982 blev hun ansat som freelanceproducer ved Danmarks Radio og frem til 1988 var hun bl.a. sammen med Finn Bredal Jørgensen med til at producere litterære programmer som fx Digternes Danmark, Tid, tema og termo og Lyrikcaféen. I 1988 vendte hun tilbage til universitetet, i første omgang som ekstern lektor ved Odense Universitet, senere som adjunkt og lektor, for i 1999 at blive ansat som den første kvindelige professor i litteratur i Danmark ved Syddansk Universitet, hvor hun forestår opbygningen af et nyt danskstudium på campus i Kolding.

AMM har i sin forskning især beskæftiget sig med moderne dansk digtning, nordisk kvindelitteratur og litteraturhistorie. At hendes arbejde, ud over en faglig og professionel interesse, også er drevet af et stærkt personligt engagement, ses bl.a. af bogen Mai Strunge, 1985, med undertitlen Samtaler m.m. mellem Anne-Marie Mai og Michael Strunge, og At læse digte, 1991. I mødet med Michael Strunge, der var 80’er-lyrikkens talsmand og bannerfører, overskrider hun litteraturkritikerens traditionelle distante tilgang til stoffet og spiller sig selv på banen som en ligeværdig dialogpartner. I slutningen af 1980’erne blev AMM en del af det store nordiske forfatterkollektiv på 100 forskere, der var i gang med et stort værk om kvinders litteratur fra middelalderens islandske sagaer til 1990’ernes unge kvindelige lyrikere og prosaister. Egentlig var det kun meningen, at hun skulle bidrage med en enkelt artikel om Leonora Christina, men bekendtskabet udviklede sig til et ti år langt redaktionelt samarbejde med værkets hovedredaktør •Elisabeth Møller Jensen. Efter udgivelsen af fembindsværket Nordisk kvindelitteraturhistorie, 1993-98, påtog AMM sig en ny stor redaktøropgave, da hun i 1998 blev hovedredaktør af den fjerde udgave af Danske digtere i det 20. århundrede. Den litteraturhistoriske interesse omfatter ud over den moderne litteratur også 1700-tallets litterære udtryk. Hun har bl.a. stået for en tekstkritisk udgave af en samling Moralske fortællinger 1761-1805, der kom i 1994, og samme år stiftede hun en dansk afdeling af International Society for 18th Century Studies, Dansk Selskab for 1700-talsstudier, hvor hun siden 1995 har fungeret som formand. I årenes løb har hun også været redaktør eller medredaktør på en række antologier, hvoraf nogle, fx Prosa fra 80’erne til 90’erne, 1994, er blevet til i samarbejde med hendes studenter. Hun er bidragyder til Den Store Danske Encyklopædi og har været medlem af hovedredaktionen for fembindsværket Læsninger i dansk litteratur, 1994-99.

AMM har ud over sit arbejde som forsker og underviser også i perioder været anmelder ved B.T. og Fyens Stiftstidende. 1994-98 var hun medlem af Nordisk Råds priskomité, der hvert år uddeler rådets eftertragtede litteraturpris, og hun har siden 1994 været medlem af priskomitéen for Aristeion-Prisen, den europæiske litteratur- og oversætterpris. Selv har hun bl.a. modtaget Odense Bys Forskerpris 1996.

Jytte Nielsen

 
Professioner
Professorer · Akademikere · Forskere · Redaktører
 
Organisationer
Folkeuniversitetet · Danmarks Radio · Odense Universitet (se Syddansk Universitet)
 
Emneord
Litteraturhistorie · Nordisk filologi
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon