Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Philippa Hanssen (1898 - 1969)
Hanssen, Philippa

1898-1969, viceskoledirektør.

*1.12.1898 på Frbg., †10.3.1969 i Kbh.

Forældre: forstander ◊Ludvig Christian Møller-Lund (1864-1941) og Cecilie Mentz (1870-1950).

~28.12.1925 med lærer Ejner H., *21.11.1888 i Hammer sg., Præstø amt, †27.11.1943 på Frbg., s. af forretningsbestyrer Jørgen H. og Kristiane Hansen.

PH voksede op på Frbg. i en familie præget af skoleverdenen. Faderen var leder af kommunens internatskole for skulkende drenge og aktiv i dannelsen af Kbh.s Kommunelærerforening i 1895. Efter skolegang på Karen Kjærs Skole søgte hun ind på Femmers Kvindeseminarium, hvor hun tog lærereksamen i 1920. Samme år blev hun knyttet som vikar til Kbh.s kommunale skolevæsen og arbejdede på forskellige skoler, indtil hun 1923 blev fastansat på Ny Carlsbergvejens Skole. Her traf hun sin ægtefælle sanglærer Ejner H., der ligesom hun selv var stærkt engageret i skolens arbejde. 1923-24 videreuddannede hun sig på Danmarks Lærerhøjskole i fonetik og sproghistorie, som hun 1930-32 fulgte op med kurser i engelsk. Ved siden af den daglige undervisning søgte hun at opbygge inspirerende rammer for forældrenes kontakt med og forståelse for skolens hverdag og gjorde her et pionerarbejde. Hun arrangerede forældrekredse med månedlige foredrag om pædagogik, festlige sammenkomster og skolekomedier.

I 1930’erne gik PH ind i fagligt arbejde, da hun 1932 kom i bestyrelsen for Kbh.s. Kommunelærerindeforening (KKL), hvor hun 1934-39 var formand. Her skabte hun respekt om sin person ved det omhyggelige forberedelsesarbejde, som hun lagde til grund for sine udvalgs- og ledelsesposter. 1936-39 var hun som den første kvinde formand for Fælleslærerrådet, der var et tilsynsførende organ under Magistraten. Kbh.s. Kommunelærerforening kunne have indstillet en mand, men i samarbejde med KKL valgte de PH, hvilket blev opfattet som en sejr for lærerinderne. Som formand blev hendes engagement og forhandlingsevner solidt afprøvet. Hun var i 1930’erne endvidere medlem af Pædagogisk Selskabs bestyrelse. Under Anden Verdenskrig strakte PHs aktiviteter sig også uden for skolens rammer, idet hun 1940-45 var aktiv i Danske Kvinders Beredskab. Her ydede hun en stor indsats ved at planlægge og uddanne de første udrykningshold, der hjalp mennesker i nød på grund af Besættelsen. Hun måtte dog holde en pause i 1943, da hendes mand blev alvorligt syg og døde. Da tyskerne arresterede det danske politi i 1944, husede hun flere politifolk i sin lejlighed, mens hun fortsatte med det daglige arbejde på skolen.

I 1947 fik PH stillingen som skoleinspektør ved Nørre Allés Skole, hvor hun flyttede ind i embedsboligen. Hun blev dermed også medlem af Kbh.s Skoleinspektørforening. I 1952 blev hun hentet ind i skoledirektionen som konstitueret viceskoledirektør for •Valborg Battaglia, der var sygemeldt i flere perioder, og ved hendes afgang i 1955 søgte PH stillingen. Ud over hende var der kun en anden ansøger, en mand, hun fik stillingen og havde et tæt samarbejde med skoledirektør Olaf Petersen, som hun i en kort periode i 1959 var konstitueret for. Som viceskoledirektør havde hun det pædagogiske og praktiske tilsyn med en tredjedel af samtlige skoler i Kbh., hvilket betød, at hun ved siden af det administrative arbejde i skoledirektionen i Nyropsgade, tog ud på skolerne og overhørte undervisningen, talte med inspektører og lærere om deres forhold og eventuelle problemer. Derudover havde hun tilsynet med de fem kommunale gymnasier, eksaminer, prøver m.v. Skoledirektørerne deltog også i studierejser til de nordiske lande.

PH var et udadvendt selskabsmenneske, og hun fik glæde af sine sprogtalenter, når hun tog sig af de gæstelærere, der kom fra udlandet, og som ofte boede privat hos hende under deres ophold. I sine ferier deltog hun i sprogkurser i England og Tyskland, hvor hun kombinerede interessen for sprog med klassisk musik, selvom tysk på grund af krigsårenes erfaringer ikke var et populært sprog i lærerkredse. Hun arbejdede frem til sin 70-års fødselsdag i 1968, men nåede kun at få tre måneders otium inden sin død i 1969. PH blev den sidste i en ubrudt række af kvindelige viceskoledirektører, siden stillingen blev oprettet i 1917 og besat med ◊•Mathilde Jensen. Først i 1982 fik Kbh. igen en kvindelig viceskoledirektør, Mimi Rahr.

Foto i KB.

Københavns Kommuneskole 21/1939, 22/1939, 24/1939, 1/1955, 39/1968, 10/1969.

Grete Signe Jensen

 
Professioner
Skoleledere · Lærere · Skoleinspektører · Viceskoledirektører · Fagforeningsformænd
 
Organisationer
Københavns Kommunelærerindeforening · Fælleslærerrådet · Pædagogisk Selskab · Danske Kvinders Beredskab · Nørre Allés Skole · Københavns Skoleinspektørforening
 
Emneord
Pædagogik · Folkeskolen · Forvaltning · Kommuner · Gymnasieskolen · Fagforeninger · Fagforeningspolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Frederiksberg Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon