Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Martha Christensen (1887 - 1969)
Christensen, Martha Marie Margrethe

1887-1969, vicegymnastikinspektør.

*22.11.1887 i Gedsted sg., †13.2.1969 i Kbh.

Forældre: bagermester Niels Andreas C. (*1861) og Anna Marie Christensen (*1864).

Bofælle 1942-59: lærer •Sigrid von Nutzhorn, *12.2.1876 i Askov, Malt sg., †25.7.1959 i Kbh., d. af højskolelærer, komponist ◊Bendix Conrad Heinrich Andersen v. N. og Ane Johanne Bertelsen.

Med sit lange virke som lærerinde inden for såvel pigegymnastikken i skolen som den frivillige gymnastik var MC med til at udbrede den finsk-svenske gymnastikpædagog Elli Björksténs kvindegymnastik i Danmark i første halvdel af 1900-tallet. Hun havde et vidtforgrenet netværk og blev en central personlighed i det stærke, nordiske kvindelige gymnastikmiljø.

MC startede sin lærerindegerning med et år på en lille forberedelsesskole til Viborg Katedralskole . Derefter tog hun 1907-08 som så mange andre unge i samtiden på højskole, og valget faldt på Askov. Her stiftede hun bekendtskab med den svenske gymnastik gennem højskolemoderen ◊•Ingeborg Appels inspirerende undervisning. På højskolen uddannede eleverne sig til gymnastikledere med henblik på foreningsarbejde hjemme i sognene. Efter højskoleopholdet tog MC uddannelse som gymnastiklærerinde på Olav Schrøders Gymnastikinstitut i Odense, og på denne baggrund blev hun 1909 ansat på byens førende pigeskole Louise Wintelers Skole, det senere Skt. Knuds Gymnasium. Hun videreuddannede sig fortsat og blev 1920 faglærerinde i naturhistorie fra N. Zahles Seminarium, hvorefter hun fik fastansættelse på Skt. Knuds Gymnasium i 1924 og var adjunkt her 1936-42. Som led i skolegymnastikkens udvikling havde statens gymnastikinspektion siden 1908 haft kvindelige medhjælpere til at føre tilsyn med pigegymnastikken. MC var ansat som medhjælper med ansvar for de fynske skoler fra 1923, og 1936 udvidedes hendes arbejdsområde, så hun blev vicegymnastikinspektør for alle gymnasieskoler i landet samt for real- og folkeskoler i provinsen. Der var tale om en nyoprettet stilling, der havde været efterspurgt af Nordisk Forbund for Kvindegymnastik (NFK) siden 1935. Da hun 1942 fik arbejde på N. Zahles Seminarium, flyttede hun til Kbh. og stiftede bo med en anden af gymnastikkens kvindelige pionerer Sigrid Nutzhorn. Nutzhorn havde undervist på N. Zahles Seminarium siden 1899 og var præsident for NFK i en årrække. MC blev pensioneret fra seminariet i 1960.

MC havde også et stort engagement i foreningsgymnastikken. Hun supplerede sin gymnastikuddannelse med mange kurser i både ind- og udland, navnlig i Finland hos Björkstén, som for de danske gymnastiklærerinder var den store fornyer. Ifølge Björkstén var det nødvendigt at udvikle en særlig kvindegymnastik, som var i harmoni med kvinders natur. Sammen med sine kolleger arbejdede MC for at omplante Björksténs kvindegymnastik til danske forhold. Hun var aktiv i Odense Kvindelige Gymnastikforening (OKG), hvor hun blev valgt til bestyrelsen i 1922, var formand 1924-42 og desuden underviste. I 1927 gæstede Björkstén, som MC løbende var i kontakt med, OKG for at give opvisning med sine gymnaster. Med dannelsen af NFK i 1922 blev et stærkt samarbejde mellem de nordiske gymnastiklærerinder etableret. Forbundets formål var at udbrede den Björksténske kvindegymnastik, og MC blev en central person i forbundet som næstformand 1937-49 og formand 1949-62. Desuden underviste hun på forbundets kurser, holdt oplæg om pige- og kvindegymnastik og skrev artikler i tidsskriftet Nordisk Kvinnogymnastik.

Blandt MCs øvrige tillidshverv var formandskab for N. Zahles Seminarieforening, og hun fungerede i en årrække som censor ved kvindeseminarierne og ved Danmarks Højskole for Legemsøvelser 1943-57. Hun modtog Den Kgl. Belønningsmedaille i guld 1949 og blev udnævnt til ridder af Dannebrogordenen i 1956.

Anne Lykke Poulsen

 
Professioner
Lærere · Fagkonsulenter
 
Organisationer
Skt. Knuds Gymnasium (se Louise Wintelers Skole) · Statens Gymnastikinspektion · Nordisk Forbund for Kvindegymnastik · Natalie Zahles Seminarium · Odense Kvindelige Gymnastikforening · Natalie Zahles Seminarieforening
 
Emneord
Gymnastik · Gymnasieskolen · Kvindegymnastik · Hædersbevisninger · Forvaltning · Stat
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Viborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon