Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Anna (1532 - 1585)
Anna

1532-85, kurfyrstinde.

*22. eller 25.11.1532 i Haderslev, †1.10.1585 i Dresden, Sachsen.

Forældre: kong ◊Christian 3. (1503-59) og ◊•Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-71).

~7.10.1548 med kurfyrst August af Sachsen, *31.7.1526 i Freiberg, Sachsen, †11.2.1586 i Dresden, Sachsen, s. af hertug Heinrich af Sachsen og Catharina af Mecklenburg.

As betydelige korrespondance med både familien og personer som bl.a. ◊•Birgitte Gøye og ◊•Anne Hardenberg viser et billede af en begavet kvinde med både åndelige og materielle interesser. Efter faderens tronbestigelse blev hun fra 1537 opdraget i Danmark, hvor hendes undervisning blev forestået af ◊Tileman van Hussen, der var læsemester ved Kbh.s Universitet og siden biskop i Slesvig. På denne måde har man kunnet sikre sig en opdragelse i den lutherske lære her i årene umiddelbart efter Reformationen. A trolovedes som 16-årig og blev ved giftermålet samme år ledsaget på rejsen til Sachsen af sin moder og et stort følge. Forbindelsen mellem det danske og det sachsiske hof intensiveredes efter brylluppet gennem hyppige besøg og livlig brevveksling.

Det nære forhold mellem de to hoffer kom til udtryk på flere måder. Kurfyrsteparrets søn Christian, der senere efterfulgte faderen, blev opdraget hos sin mormoder i Danmark, og A var meget aktiv i bestræbelserne for at skaffe såvel broderen ◊Frederik 2. som andre et passende parti. Under Syvårskrigen 1563-70 forstrakte kurfyrsten sin svoger med betydelige lån og mæglede desuden mellem ham og hans slægtninge, hertugerne af Sønderborg og Gottorp. Efter den første konsolidering af Reformationen begyndte en skarpere grænsedragning mellem de protestantiske trosretninger, bl.a. mellem den lutherske og den calvinske, især hvad angik nadverlæren. Kurfyrsteparret anså sig som garant for den rette lutherske lære, og det afstedkom forfølgelser af sachsiske kryptocalvinister, hvis lutherdom havde et stærkt calvinistisk islæt, og et pres på Frederik 2. for at gøre ligeså i Danmark. Det gik bl.a. ud over teologen ◊Niels Hemmingsen, der afskedigedes fra Kbh.s Universitet.

A fødte ikke mindre end 15 børn, seks døtre og ni sønner, hvoraf de fleste døde som små. Trods denne belastning magtede hun at forestå administrationen af de fyrstelige godser, der blev drevet efter datidens økonomiske idéer. Hun havde desuden litterære interesser og blev anset for at være en kyndig kender af Luthers skrifter, som har været til rådighed i ægteparrets fornemme bogsamling. Hendes breve vidner om stor alsidighed, der ud over det allerede nævnte også omfattede børneopdragelse, fremstilling af akvavit og lægemidler, madlavning, skønhedspleje, byggeri, havevæsen og jagt. Hun ledsagede i øvrigt ofte sin mand på rejser og jagt. Hendes standsbevidsthed og stærke forankring i troen på Gud kommer til udtryk bl.a. i et trøstebrev til Gøye i anledning af ◊Herluf Trolles død. Heri anerkender A venindens smerte ved tabet og hendes evne til trods alt at sætte sin lid til Gud og trøste sig med, at ægtemanden havde fået et godt eftermæle. Det indtryk, man her får, stemmer godt overens med As eget eftermæle i Sachsen som “Mutter Anna”. Hun ansås af samtiden for at være en smuk kvinde. Portrætterne viser hendes regelmæssige træk, blå øjne, smukke teint, kraftige blonde hår og let fyldige skikkelse.

Mal. fra 1549 af Lucas Cranach den Yngre i Denver City Gallery, fra 1564 af samme i Historisches Mus., Dresden. Gravmæle i Freiberg Domkirke.

Poul Colding: Studier i Danmarks politiske Historie i Slutningen af Christian IIIs og Begyndelsen af Frederik IIs Tid, 1939. J.L. Sponsel: Fürsten-Bildnisse aus dem Hause Wettin, 1906. Karl von Weber: Anna, 1865.

Privatarkiv i Staatsarchiv i Dresden.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Anemette S. Christensen

 
Professioner
Kurfyrstinder
 
Organisationer
 
Emneord
Godser · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1500-tallet
 
Regioner
Sønderjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon