Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Mary Atlung (1889 - 1977)
Atlung, Mary Christine

1889-1977, husholdningskonsulent, politiker.

*13.6.1887 i Kbh., †20.11.1977 i Lyngby sg., Kbh.s amt.

Forældre: revisor Carl Julius Søller (1864-1914) og Thora Vilhelmine Holm (1856-1923).

~22.11.1913 med kontorchef Knud Gunnar Tage A., *15.3.1889 i Kbh., †15.5.1964 i Lyngby sg., Kbh.s amt, s. af skoleinspektør Jens Rasmussen og Anna Margrethe Breckwoldt Forman.

Børn: Sven (1919), Gunnar (1923).

MA levede hele sit liv i den veluddannede middelklasse og var ærkekøbenhavner. Hun tog specialkursus i husholdning, regnskabsføring og budgetlægning og fattede tidligt interesse for at udnytte teknik og system i husarbejdet. Hun deltog i forelæsninger på Polyteknisk Læreanstalt for at uddanne sig inden for elektronik. Desuden foretog hun studierejser til Norge og Tyskland, hvor hun sammenlignede husholdningernes elektricitetsanvendelse. Gennem foredrag, demonstrationer og artikler argumenterede hun for, at elektricitet gjorde husarbejdet hurtigere og mere hygiejnisk. Når husmoderen kunne beherske husarbejdet i stedet for, at det beherskede hende, kunne hun få overskud til andre interesser og udnytte sine rettigheder som samfundsborger. MA blev teknisk konsulent for Kbh.s Husmoderforening (KH) og fra 1926 ansat af De Danske Husmoderforeninger (DDH) i samarbejde med elværkerne som konsulent i husholdningselektricitet, belysning i hjemmet og regnskabsføring. Hun arrangerede elektricitetsudstillinger over hele landet og blev kendt som “den elektriske Husmoder”. Hun underviste også kommende elektroingeniører på Polyteknisk Læreanstalt.

I 1924 var MA blevet medlem af bestyrelsen for KH, og hun var sammen med formanden ◊•Karen Braae fortaler for foreningens udmeldelse af DDH i 1929. MA mente, at KH som den største og mest markante kreds i DDH fik for lidt indflydelse og betalte for højt et kontingent. Forskellene mellem storby og provins var store, provinsen mere konservativ. Hun betonede, at KHs formål også omfattede personlig udvikling og samfundsmæssigt engagement. Da KH efter udmeldelsen fik sit eget blad, var hun først i redaktionsgruppen og senere redaktør for Vi Husmødre, som hun gjorde perspektivrigt og debatskabende. 1938 overtog hun formandsposten, som hun bestred i over 20 år til 1958. Det var en sejr for MA, at en kreds af damer i hendes lokalområde Lyngby-Tårbæk på et møde i 1939, hvor hun holdt foredrag og demonstration, anmodede om optagelse i KH som lokalkreds. I begyndelsen af 1940’erne opstod der en ny strid med DDH, der beskyldte hende for at optræde som repræsentant for foreningen i sit oplysende arbejde, selvom hun ikke var medlem. I 1940 blev hun medlem af præsidiet for Danske Kvinders Samfundstjeneste, og hun sad tillige i sognerådet i Lyngby-Tårbæk 1937-43 for Socialdemokratiet.

MA repræsenterede en socialliberal, kvindesagsvenlig linie inden for husmoderforeningerne. Hun delte tidens tekniske fremskridtsoptimisme og overførte den til en mobilisering af husmødres krav om lettelse af husarbejdet og om statslig kontrol af varer, priser og husholdningsredskaber. Foruden Elektrisk Mad, 1930, udgav hun flere mindre kogebøger og pjecer, og hun var redaktør af jubilæumsskriftet Københavns Husmoderforening 1917-42.

Foto i KB.

Lisbeth Haastrup

 
Professioner
Fagkonsulenter · Kommunalpolitikere · Redaktører
 
Organisationer
Københavns Husmoderforening · De Danske Husmoderforeninger · Vi Husmødre · Socialdemokratiet · Danske Kvinders Samfundstjeneste
 
Emneord
Husholdning · Politik · Undervisning · Husmoderforeninger · Husholdningsteknologi
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon