Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ruth Nörthen (1928 - 1990)
Nörthen, Ruth

1928-90, journalist.

*14.2.1928 i Kbh., †2.5.1990 i Skodsborg, Vedbæk sg.

Forældre: beregner Franz Friederich Wilhelm N. (1903-74) og Inga Johanne Petersen (1903-59).

~30.1.1954 med direktør Jørgen Ole Bartholin Lassen, *4.11.1926 i Kbh., s. af tandlæge Einar L. og Inger Adolph.

Børn: Peter Stig (1955), Sanne Birgitte (1958).

RN blev student fra Akademisk Kursus i 1946 og begyndte at studere statsvidenskab ved Kbh.s Universitet samme år. Hun tog første del af studiet i 1949 efter at være blevet ansat som journalist ved Social-Demokraten 1946. Hun forblev trofast ved dette blad til sin død henover navneskiftet til Aktuelt i 1959 og reorganiseringen som Det Fri Aktuelt i 1987. Ved hendes ansættelse var Social-Demokraten endnu et stort blad og led i en landsdækkende kæde af dagblade; ved hendes død var stort set alle provinsbladene nedlagt, og oplaget for Aktuelt, der nu skulle dække hele landet, var vigende. Som følge af sit engagement lod hun sig imidlertid ikke friste til at søge andetsteds hen, selv efter at hun et halvt års tid før sin død blev syg af kræft, fortsatte hun med at levere bidrag til bladet og med store dele af sit øvrige arbejde.

RNs journalistiske indsats var især rettet mod forbruger- og lægestoffet, hvor hun skrev under adskillige mærker, bl.a. run, ruth, bit, bitten og -th. På begge felter opbyggede hun et vidtforgrenet kontaktnet og en omfattende viden, og med stort engagement varetog hun henholdsvis forbrugernes og patienternes interesser. Således var hun pioner med hensyn til aids-stoffet, hvor hun aktivt bidrog til en afmytologisering af sygdommen. I direkte forlængelse af sit journalistiske virke engagerede hun sig i en lang række humanitære organisationer. I henseende til at forene aktivisme og journalistik videreførte hun den socialt engagerede side af partipressens og især den socialdemokratiske presses traditioner. Ved siden af og i forlængelse af sit arbejde på Aktuelt udgav hun i 1966 et par bøger om forbrugerspørgsmål, ligesom hun 1975-78 var redaktør af bladet Kræftens Bekæmpelse.

RN besad en imponerende række af tillidshverv i organisationer, der stod hendes hjerte nær, bl.a. som medlem af styrelsen for Danske Kvinders Nationalråd fra 1966, beskikket medlem af Den Sociale Ankestyrelse 1973-81, supplerende medlem af Ligestillingsrådet 1978-81 og medlem af regeringens Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg 1981-84. På det internationale felt var hun i perioden 1965-87 gentagne gange medlem af den danske delegation til FNs generalforsamling, medlem af regeringens forberedende komité til FNs internationale kvindekonference i Kbh. 1980 og Nairobi 1985 og delegationsmedlem til begge konferencer. Også til den alternative kvindekonference i Kbh. 1980 bidrog hun med sin store erfaring og sikre situationsfornemmelse. 1971-82 var hun medlem af forretningsudvalget for UNICEFs nationalkomité, 1973-78 som næstformand. Karakteristisk for RN benyttede hun opsparet ferie til udførelse af de internationale hverv, der førte hende væk fra Kbh.

RNs faglige engagement rakte også indad til kolleger og fagfæller. Således var hun i lange perioder formand for journalistgruppen ved Aktuelt, medlem af A-pressens bestyrelse 1972-74 og 1989. Hun sad i hovedbestyrelsen for Dansk Journalistforbund 1975-79, og var i optagelsesnævnet ved Danmarks Journalisthøjskole, hvor hun også fungerede som censor i samfundsfag. I direkte forlængelse af disse tillidshverv var hun 1980-84 medlem af Mediekommissionen. RN modtog flere legater og udmærkelser, bl.a. Aktuelts læserpris 1984. I 1988 var hun den første modtager af Dansk Journalistforbunds Carsten Nielsens Legat, og i 1989 blev hun tildelt Aids-Fondets Pris.

 

Det Fri Aktuelt 3.5.1990.

Jette Drachmann Søllinge

 
Professioner
Journalister · Redaktører
 
Organisationer
Social-Demokraten (se Aktuelt og Det Fri Aktuelt) · Kræftens Bekæmpelse · Danske Kvinders Nationalråd (se Dansk Kvinderåd) · Den Sociale Ankestyrelse · UNICEF · A-pressen · Dansk Journalistforbund · Mediekommissionen
 
Emneord
Journalistik · Kvindepolitik · Fagforeningspolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon