Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Kirsten Nielsen (1939 - )
Nielsen, Kirsten

*1939, rådsformand.

*5.1.1939 i Kbh.

Forældre: direktør Kai Ludvig Larsen (1913-74) og ekspeditrice Gerda Pedersen (1909-51).

~14.8.1965 med økonomidirektør Leif N., *2.8.1935 i Kbh., s. af korrespondent Poul N. og fuldmægtig Karen Nelly Nielsen.

Børn: Jørgen (1967), Marianne (1971).

KN blev den første akademiker i sin familie. Faderen var smed, blev senere værkfører og teknisk direktør på en maskinfabrik, moderen var ekspeditrice. KN tog studentereksamen fra Roskilde Katedralskole i 1958. Egentlig ville hun have været farmaceut, men af økonomiske årsager blev hun elev hos forsikringsselskabet Hafnia, hvor hun efteruddannede sig til civiløkonom med forsikring som speciale i 1963. Det førte dog ikke til den forventede forfremmelse, og hun forlod arbejdsmarkedet efter at være blevet gift i 1965. På denne tid begyndte lokale forbrugergrupper at skyde op i England, et initiativ, der bredte sig til de nordiske lande. En af de mest aktive danske græsrødder var Kitty Jørgensen, der oprettede et lokalt forbrugerkontor i Nykøbing F. Inspireret af hendes eksempel meldte KN sig i 1972 ind i en lokal forbrugergruppe i Kbh.s vestegn, hvor hun blev formand i 1975. Dermed fik hun sæde i Forbrugerrådet, og her blev hun kort tid efter valgt ind i forretningsudvalget. Da rådsformanden ◊•Dorte Bennedsen i 1979 blev udnævnt til undervisningsminister, valgtes KN overraskende til Forbrugerrådets første partipolitisk uafhængige og arbejdende formand. Det var ikke set tidligere, hvor der havde været en tradition for fremtrædende socialdemokratiske politikere på posten.

Dankortsagen blev KNs første store opgave. Pengeinstitutterne offentliggjorde i 1979 planer om et kreditkortsystem, som ville vende op og ned på betalingsformidlingen. Forbrugerrådet krævede en tilbundsgående undersøgelse af konsekvenserne og fandt sammen med detailhandelen i en storstilet annoncekampagne, der tvang pengeinstitutterne til at udforme Dankortet som et betalingsmiddel for alle forbrugere i modsætning til de internationale forbilleder, som var forbeholdt de velhavende. Gennemførelsen af Lov om betalingskort m.v. i 1984 blev en stor sejr for Forbrugerrådet og dets formand. KN medvirkede til at ændre rådets image i retning af en moderne interesseorganisation, som det var naturligt for offentlige myndigheder, erhvervs- og brancheorganisationer at samarbejde med. KN har primært taget sig af den danske forbrugerpolitik med de mange kontakter til erhvervslivet og rådets egne organisationer og græsrødder, mens hun har overladt de voksende internationale opgaver til sin direktør •Benedicte Federspiel. Denne arbejdsdeling afspejler sig også i KNs tillidshverv, der bl.a. omfatter medlemskab af Forsikringsrådet fra 1981, Konkurrencerådet fra 1990, Jernbanerådet fra 1992 og Patientklagenævnet fra 1997. Hun har været dommer i Sø- og Handelsretten fra 1985 og 1992-96 formand for Danmarks Frivillige Bloddonorer. KN blev ridder af Dannebrogordenen 1985 og af 1. grad i 1993.

Foto i KB.

Forbrugerrådet 40 år, 1987.

Karen Møller

 
Professioner
Civiløkonomer
 
Organisationer
Forbrugerrådet (se Danske Husmødres Forbrugerråd) · Forsikringsrådet · Konkurrencerådet · Jernbanerådet · Patientklagenævnet · Sø- og Handelsretten · Danmarks Frivillige Bloddonorer
 
Emneord
Interesseorganisationer · Forbrugerpolitik · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon