Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Lovise Nielsen (1864 - 1957)
Nielsen, Lovise Charlotte Emiliane

1864-1957, sognerådsformand.

*17.3.1864 i Ebeltoft, †11.4.1957 i Elsegårde, Ebeltoft landsg.

Forældre: snedker Christen Soelberg Abrahamsen (1831-87) og Lovise Charlotte Emiliane Dahl (1832-64).

~13.9.1889 med gårdejer Niels Peter Andreas N., *15.1.1864 i Ebeltoft, †15.5.1928 smst., s. af gårdmand Jens Christian N. og Ane Kathrine Knudsen.

Børn: Jens Kristian (1890), Kaj (1892), Johanne Katrine (1893), Nana Petrea (1894).

LN mistede sin moder ved fødslen og blev som spæd sat i pleje hos en moster og dennes mand på Blushøjgård i Elsegårde uden for Ebeltoft. Bortset fra et højskoleophold og halvandet år som tjenestepige i en vestjysk præstegård kom hun til at bo i Elsegårde resten af sit lange liv. Sammen med sin mand overtog hun Blushøjgård, og begge ægtefæller levede aktivt med i sognets kulturelle strømninger. De sluttede sig til den grundtvigske kreds omkring Ebeltoft Højskole, hvor begge havde været elever som unge. Højskolen, der eksisterede til 1891 under ledelse af sognepræst ◊N.J. Jensen og •Nanna Jensen, fik især stor betydning for egnens unge piger.

Efter århundredskiftet tog LN aktivt del i arbejdet for kvinders valgret, såvel i Dansk Kvindesamfund (DK) som i Landsforbundet for Kvinders Valgret. I 1908 havde kvinder opnået den kommunale valgret, men barriererne for valg af kvindelige kandidater var fortsat høje, især i landkommunerne. Ved kommunalvalget 1913 blev LN valgt til Ebeltoft landsogns sogneråd på en kvindeliste, der var blevet dannet, efter at mændene hånligt havde afvist at opstille en kvinde. Umiddelbart derefter blev hun også udnævnt til formand for det lille sogneråd, der bestod af tre medlemmer og var en afdeling af Ebeltoft byråd med særligt ansvar for landsognets anliggender. LN blev derved Danmarks første kvindelige sognerådsformand. På posten som sognerådsformand afløste hun sin mand, og efter valgperiodens udløb 1917 overlod hun igen posten til ham. Dette afspejlede formentlig ægteparrets stærke stilling i sognets politiske liv. Kvindelige sognerådsformænd vedblev at være overordentligt sjældne. 1921 udnævntes A. Brixtofte i Køge landsogn, og først i 1950 kom den tredje, Karen Lamp i Brørup.

LNs udnævnelse vakte opmærksomhed, ikke mindst i kvindebevægelsen. Men til DKs blad Kvinden og Samfundet udtalte hun selv beskedent, at det ikke var “noget at gøre ret megen Blæst af (...) men jeg føler mig forpligtet til at anstrenge mig saa meget, jeg kan, og derved efter Evne støtte Kvindesagen, som jeg synes er et Retfærdighedskrav og intet andet”. LN var en kvinde af sine meningers mod; bl.a. hævdede hun, at der ikke burde være standsforskelle mellem folk, at alt arbejde var lige godt, og at penge skulle afskaffes. Hun efterlyste også større vægt på det åndelige indhold i omgangen mellem mennesker. LN blev en agtet kvinde på egnen, men fik også mange modstandere på grund af sine skarpe standpunkter. Ægteparret mødte en del modgang, de mistede to voksne børn, og slægtsgården måtte afhændes i 1935. Som landsbyens vise, gamle kone i 1950’erne havde hun fortsat et fast ståsted i det grundtvigske og markante meninger om tidens materialisme.

Foto i Ebeltoft Byhistoriske arkiv.

Århus Stiftstidende 3.4.1949. Aarhus Amtstidende 16.3.1954.

Hanne Rimmen Nielsen

 
Professioner
Sognerådsformænd · Kommunalpolitikere
 
Organisationer
 
Emneord
Politik · Forvaltning · Kommuner · Kvindepolitik · Stemmeret
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon