Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Anne-Lise Salling Larsen (1934 - )
Salling Larsen, Anne-Lise

*1934, professor.

*25.5.1934 i Odense.

Forældre: guldsmed Theodor Hofmann Hansen (1904-82) og forretningsindehaver Ellen Gøtke (1908-95).

~6.5.1967 med speciallæge Mogens S. L., *29.11.1929 på Frbg., s. af restauratør Willy A. Larsen. og Gudrun Andersen.

Børn: Anne (1972), Dorthe (1974).

ALSL voksede sammen med en søster op i Odense i et økonomisk velstillet hjem, hvor forældrene drev hver deres forretning. I 1953 tog hun nysproglig studentereksamen fra Skt. Knuds Gymnasium, og 1954 påbegyndte hun sygeplejerskeuddannelsen på Odense Sygeplejeskole. Her var forstanderinden, diakonisse Karna Jensen skeptisk over for, hvad en pige med studentereksamen ville i sygeplejen, hvor eleverne hyppigst havde mellemskole- eller realeksamen som baggrund. Men ALSL gjorde hurtigt Karna Jensens skepsis til skamme. Efter at have taget sygeplejerskeeksamen 1957 rejste hun i 1959 til Boston i USA for at arbejde med børnesygepleje og deltage i faglige kurser ved Harvard University. Inspireret af den amerikanske brug af metodebøger i sygeplejen gav hun sig i kast med at udvikle noget tilsvarende til internt brug på Bispebjerg Hospital, hvor hun 1965-71 var ansat som udviklingssygeplejerske. Samtidig var hun afdelingssygeplejerske på Kbh.s Amtssygehus i Glostrup. I 1972 udkom Metodebog i sygepleje og 1983 Patienten som samarbejdspartner, ligesom hun skrev en lang række artikler og forskningsrapporter. Herefter tog ALSL en pause i karrieren for at passe sine to børn. Hun blev freelanceunderviser og var 1974-78 sygeplejefaglig redaktør ved sygeplejerskernes fagblad Sygeplejersken med en fast ugentlig rubrik.

I arbejdet for at udvikle et traditionelt kvindefag til en videnskabelig baseret profession har ALSL været en pioner. Det har ikke været let, men “nogen måtte jo gøre det”, som hun har udtrykt det. I 1990 forsvarede hun sin afhandling Stimulation af patienters aktivitet og udvikling ved det medicinske fakultet i barndomsbyen Odense. Herved skrev hun sig ind i sygeplejehistorien som den første sygeplejerske, der erhvervede sig en doktorgrad i medicin ved et dansk universitet. I sin disputats påviste hun, at behandlingen lykkes bedre, hvis patienterne er aktive, og hvis patient og behandler samarbejder. Kimen til doktorafhandlingen blev lagt allerede i 1963-64 under et videreuddannelseskursus, som ALSL tog ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet. Derefter arbejdede hun målrettet på at skaffe sig formel forskningskompetence. 1982-86 var hun ansat som forskningssygeplejerske ved Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning, oprettet 1981, og fra 1986 på Hvidovre Hospital, ligesom hun 1983-87 tog kurser i forskningsmetodologi i ind- og udland. Efter doktorgraden fulgte i 1993 ansættelsen som den første danske professor i sygepleje. Det femårige forskningsrådsprofessorat i klinisk sygepleje ved Odense Universitet, kaldet Fru Tschernings professorat efter Dansk Sygeplejeråds (DSR) første formand ◊•Henny Tscherning, blev sponsoreret af DSR og Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd.

ALSL har beklædt en lang række tillids- og bestyrelsesposter, bl.a. var hun 1974-78 medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors, 1983-84 medlem af Indenrigsministeriets Udvalg for Sundhed og Økonomi i Sundhedssektoren, og 1984-97 sygeplejefaglig konsulent ved Den Videnskabsetiske Komité for Kbh.s og Frbg.s kommuner. Som fortaler for, at udvikling af sygeplejen skal ske gennem et nordisk og internationalt samarbejde, har hun deltaget i mange udenlandske kongresser med præsentation af forskningsprojekter. Fra 1990 har hun været referee og medlem af redaktionen ved det nordiske tidsskrift for sygeplejeforskning Vård i Norden, fra 1996 medlem af styregruppen for European Research in Intensive Care Units og fra 1997 medlem af Nordisk Akademi for Sygeplejevidenskab. ALSL har haft stor betydning for udviklingen af sygeplejen i Danmark. Gennem 44 år i sygeplejen og altid på forkant med udviklingen har hun formået at markere sig både fagligt og politisk. Målrettet har hun kæmpet for at etablere sygeplejen som et selvstændigt forsknings- og fagområde i universitetsregi, hvilket blev en realitet med ph.d.-uddannelsen i sygepleje, der indførtes 1991. I 1998 overgik hun til en aktiv pensionisttilværelse. Ved hendes fratrædelse takkede DSRs tidligere formand ◊•Kirsten Stallknecht ALSL for, at hun gennem sit arbejde havde vist en farbar og frugtbar vej frem.

 

Sygeplejersken 37/1990, 10/1993, 17/1998. Berlingske Tidende 10.9.1990.

Lise Hounsgaard

 
Professioner
Akademikere · Sygeplejersker · Forskere · Doktorer · Professorer · Redaktører
 
Organisationer
Bispebjerg Hospital · Københavns Amtssygehus i Glostrup · Sygeplejersken · Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning · Hvidovre Hospital · Odense Universitet (se Syddansk Universitet) · Dansk Røde Kors · Nordisk Akademi for Sygeplejevidenskab
 
Emneord
Sygepleje · Medicin · Udlandsophold · Sygeplejeforskning · Lærebøger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon