Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Anna Sophie Schack (1689 - 1760)
Schack, Anna Sophie

1689-1760, lensgrevinde, godsejer.

*4.9.1689, †28.9.1760 på Giesegård, Nordrupøster sg.

Forældre: gehejme- og landråd Christian Rantzau (1649-1704) og Margrethe Rantzau (1642-1708) .

~22.4.1711 med finansdeputeret, lensgreve ◊Hans S., *4.3.1676 i Ribe, †22.9.1719 i Kbh., s. af lensgreve Otto Didrik S. og Sophie Dorothea Marschalck.

Børn: Anna Margrethe (1713).

ASS, hvis forældre begge tilhørte Rantzauslægten, hertugdømmernes mest fremtrædende adelsslægt, voksede op hos fasteren Anna Pogwisch til Weissenhaus i Holsten og blev i 1711 gift med Hans S., lensgreve på Schackenborg og tillige besidder af det store gods Gram i Nordslesvig. Han var blevet enkemand året forinden og havde fra sit første ægteskab sønnen Otto Didrik S. Selv fødte ASS en datter. Hans S. blev 1712 optaget i det slesvig-holstenske ridderskab og fik hermed bekræftelse på den nære forbindelse med hertugdømmernes ledende familier, som ægteskabet med ASS medførte. Han døde allerede i 1719, og ASS stod nu i spidsen for grevskabet Schackenborg og Gram gods som formynder for den knap tiårige stedsøn. Det følgende år døde hendes datter af børnekopper, der også ramte stedsønnen, men ASS rejste med ham til Berlin, hvor han blev behandlet og overlevede.

I 1726 lånte ASS 50.000 rigsdaler til vennen overkrigssekretær ◊Carl Christian Gabel mod pant i Giesegård, Spanager og Ottestrup på Midtsjælland. Venskabet holdt imidlertid ikke, et frieri fra hans side blev afvist. I 1734 opsagde hun lånet og fik i 1736 skøde på de tre godser. Af stedsønnen, der nu som myndig havde overtaget Schackenborg og Gram, købte hun samme år Gram. 1733-36 forpagtede hun godset Seekamp i Holsten, der blev lagt ind under Schackenborg.

I 1741 døde stedsønnen kun 31 år gammel. Arvingen var hans ældste søn, der også hed ◊Hans S. Han var født 1735, endnu kun et barn, og hans moder måtte styre godserne for ham. Ved hendes tidlige død i 1748 trådte ASS til og overtog endnu en gang ledelsen af grevskabet. Hendes foretagsomhed var usvækket. På sine egne besiddelser gik hun i gang med omfattende byggearbejder. På Giesegård opførte hun således en ny hovedbygning, og på Gram ombyggede hun slottet. På Sjælland øgede hun 1752 sit godskompleks med Juellund, og i Nordslesvig erhvervede hun 1754 godset Nybøl. Året forinden havde hun købt det nuværende Thotts Palæ på Kongens Nytorv, og i 1754 købte hun det af palæerne på Amalienborg, der var under opførelse ved ◊Severin Leopoldus Løvenskiold. Til gengæld overtog Løvenskiold en gård, ASS ejede på Amagertorv. Efter en brand stod Schacks Palæ, det nuværende Christian 9.s Palæ, endelig færdigt i 1757. I forbindelse med alle disse foretagender oparbejdede hun en betydelig gæld, der kom til at hæfte på Giesegård lige til 1818.

ASS var en energisk godssamler og administrator, der ofte blev indviklet i processer med sine bønder. På Schackenborg blev hun husket som “den onde Grevinde”. Forholdet til stedsønnen, hvis uddannelse og karriere hun tilrettelagde, blev anspændt med årene. Det samme gjaldt forholdet til dennes søn og arvtager. I 1758 måtte der nedsættes en kommission for at udjævne tvistighederne, og kort før sin død opsatte ASS et testamente, hvori hun ganske forbigik Hans S. og bestemte, at Giesegård med Juellund, Ottestrup og Spanager samt Gram og Nybøl skulle oprettes til et stamhus for hans yngre broder ◊Frederik Christian S. ASS hørte til den åndsinteresserede kreds omkring brødrene ◊Christian Ludvig og ◊Carl Adolph von Plessen, og hun brevvekslede med den lærde historiker ◊Hans Gram, som Plessenbrødrene protegerede. I 1751 modtog hun den af dronning ◊•Sophie Magdalene i 1732 indstiftede orden L’union parfaite.

Mal. fra 1786 af A. Nansen på Schackenborg.

Palle O. Christiansen: A Manoral World, 1997. Emilie Andersen: Grams Historie, 1926.

Privatarkiv i RA. Giesegård godsarkiv i LAK.

Claus Bjørn

 
Professioner
Adelige · Grevinder · Godsejere
 
Organisationer
 
Emneord
Godser · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1700-tallet
 
Regioner
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon