Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Mette Müller (1930 - )
Müller, Mette Vibeke

*1930, museumsdirektør.

*11.1.1930 i Odense.

Forældre: overlæge Sven M. (1883-1973) og Karen Harriet Lützhøft (*1904).

~7.10.1960 (b.v.) med universitetslektor Holger Nørgaard, *17.3.1917 i Herning, †28.8.1995 i Kbh., s. af købmand Christian Kristiansen N. og Sine Lauridsen Dalgaard. Ægteskabet opløst 1964.

Børn: Karsten (1961).

MM blev i 1980 den første kvindelige direktør for Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samling. Hun blev samtidig den første fuldtidsansatte direktør på museet.

MM fik sin tidlige musikundervisning hos det ansete musikerpar i Odense •Margrethe og Julius Chonowitsch, der underviste hende i henholdsvis klaver og violin. Efter at have taget studentereksamen i 1948 på Skt. Knuds Gymnasium rejste hun samme år til Kbh., hvor hun læste på universitetet og i 1957 blev cand. mag. i musik og fransk. Hun havde en smuk, musikalsk sikker sopran og sang i Danmarks Radios Kor og i forskellige kirker. Endvidere havde hun solistoptræden samt undervisning på aftenskole og Folkeuniversitetet. Da hun i 1962 fik et 12-timers job på Musikhistorisk Museum, passede det fint ind i hendes øvrige musikalske liv. To år efter blev hun udnævnt til museumsinspektør. I 1977 blev Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Musikhistoriske Samling lagt sammen på den daværende direktør ◊Henrik Glahns initiativ. Han skabte rammerne for det nuværende museum i Reformert Kirkes præstegård med nabohuse, og det var ligeledes ham, der stod for etableringen af den fuldtids direktørstilling, som i 1980 blev MMs. Hun fortsatte sit påbegyndte arbejde med indretningen af museet, og resultatet er blevet en smuk og indbydende præsentation af museumsgenstandene, der spiller harmonisk sammen med rummenes karakter. Museet havde hidtil koncentreret sig om den traditionelle, borgerlige musikkultur. Under MMs ledelse udvidede museet sit felt, ikke mindst gennem en lang række særudstillinger, bl.a. af folkelige instrumenter som harmonikaen, mandolinen og piv-i-røv dyret. Instrumenterne afspejlede hendes interesse for det etnografiske område, og det var karakteristisk for hende, at hun i forbindelse med en tv-udsendelse i serien Spørg Århus henvendte sig direkte til seerne og opfordrede dem til at sende ind, hvad de vidste om disse og andre mindre påagtede instrumenter. Den flod af svar, der strømmede ind til museet, blev registreret i MUSEO, Musikhistorisk Museums etnologiske undersøgelser, og førte siden til flere udstillinger. MMs særudstillinger var altid forskningsbaserede, og hun skrev artikler om temaerne, bl.a. i udstillingernes kataloger.

Som museumsdirektør deltog MM i det internationale samkvem, og især de musikhistoriske museer i de tre skandinaviske lande havde i hendes ledelsesperiode et tæt samarbejde. Hendes udadvendthed, nysgerrighed og interesse for sine omgivelser samt hendes udmærkede musikerfærdigheder gjorde hende også til en fremragende direkte formidler af museets samlinger ved omvisninger, og da hun lod sig pensionere i 1998, efterlod hun et smukt museum såvel som et frodigt og dynamisk arbejdsmiljø til sin efterfølger, musiketnolog Lisbet Torp. MM har været medlem af en række bestyrelser, bl.a. for Foreningen af danske Museumsmænd 1971-81, og Dansk Kulturhistorisk Museumsforening 1972-76, ligesom hun i midten af 1980’erne sad i bestyrelsen for såvel den internationale forening af musikhistoriske museumsfolk ICOM som den danske afdeling af denne.

Foto i Musikhistorisk Museum, Carl Claudius’ Samling.

Inge Bruland

 
Professioner
Akademikere · Direktører · Museumsinspektører
 
Organisationer
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling · Foreningen af danske Museumsmænd · Dansk Kulturhistorisk Museumsforening · ICOM
 
Emneord
Musikvidenskab · Romansk filologi · Museer · Musik · Musikhistorie
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon