Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Merry Scheel (1929 - 2007)
Scheel, Merry Elisabeth

*1929, sygeplejerske, undervisningsleder.

*26.9.1929 i Århus.

Forældre: forretningsindehaver Ludvig Peter S. (1885-1969) og Ingeborg Poulsen (1899-1987).

MS voksede op som enebarn i Århus. Moderen læste meget og gerne ◊Søren Kierkegaard. Faderen var forretningsdrivende. I 1947 tog MS realeksamen fra Elise Smiths Skole og påbegyndte en uddannelse til apotekerassistent, som hun afsluttede 1950. Efter afslutningen af Anden Verdenskrig var der i Danmark udbredt sympati for englændere, og mange unge kvinder tog til England for at arbejde, deriblandt MS, der fik ansættelse som kokkepige 1951-52. I 1960 blev MS uddannet som sygeplejerske på Korsør Sygehus, og 1966-67 tog hun linien for uddannelse til afdelingssygeplejerske og sygeplejelærer ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet (DSH). I 1971 blev hun afdelingslærer på DSH, men en egentlig fastansættelse var betinget af yderligere kvalificering inden for sygeplejen. Undervisningsleder på DSH Ruth Hemstrup Hansen, der som flere andre fremtrædende sygeplejersker havde videreuddannet sig i USA, opfordrede derfor MS til at rejse dertil. I USA havde sygeplejefaget status som selvstændig disciplin og var et universitetsstudium, mens mange i Danmark stadig så sygeplejen som en hjælpedisciplin til lægefaget. Dansk Sygeplejeråd bidrog til rejsen med et legat. Efter et år i USA 1971-72 vendte MS tilbage til sin stilling som afdelingslærer ved DSH, fra 1981 som undervisningsleder for den fortsatte videreuddannelse af sygeplejersker.

MS, hvis liv har været en stadig videreuddannelse, tog 1971 studentereksamen fra Århus Akademi, og 1977 grundkursus i pædagogik ved Folkeuniversitetet i Århus. 1977-80 læste hun pædagogik ved Kbh.s Universitet. Under arbejdet med udvikling af sygeplejens vidensgrundlag fattede hun interesse for filosofi, og 1991 blev hun mag.art. i dette fag. Uddannelserne blev adgangsbillet til et ph.d.-studium inden for filosofi, der blev påbegyndt ved indgangen til den tredje alder samtidig med, at hun i 1992 gik på efterløn fra stillingen som undervisningsleder. MS har gennem årene kæmpet for at videnskabeliggøre sygeplejen, og hun var primus motor ved etableringen af kandidatuddannelsen i sygepleje, der blev oprettet ved DSH i 1991 med mulighed for et efterfølgende ph.d.-studium. Hun har udfoldet en betydelig skribentvirksomhed, bl.a. i sygeplejefaglige og filosofiske tidsskrifter. I 1985 kom Vidensgrundlag, en bog om etik og sygepleje, 1993 publiceredes hendes magisterkonferens Hvad er et menneskes “selv” og året efter udkom Interaktionel sygeplejepraksis.

MS har desuden været en flittig foredragsholder i sygeplejerskekredse, og utallige danske sygeplejersker og studerende har stiftet bekendtskab med hendes teori om sygepleje som interaktionel praksis. Her har hendes budskab været, at sygeplejen som en moralsk praksis bør skabe betingelser for, at patienten blive bedre til at tage vare på sig selv i forhold til sundhed og sygdom. Det skal ske ved samtale og samhandlen med patienten, de pårørende og andet sundhedspersonale. Hun har desuden påpeget sygeplejerskens moralske forpligtelse til at drage omsorg for patienten, når det er påkrævet. MS har været centralt placeret i dansk sygepleje gennem mange år, og hendes arbejde med udvikling af sygeplejen som en interaktionel praksis vil række langt ind i fremtiden.

 

Sygeplejersken 44/1992, 42/1997.

Lise Hounsgaard

 
Professioner
Sygeplejersker · Akademikere
 
Organisationer
Danmarks Sygeplejerskehøjskole (se Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker)
 
Emneord
Sygepleje · Filosofi · Udlandsophold · Undervisning · Pædagogik · Faglitteratur
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon