Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Tove Schmidt (1928 - 2018)
Schmidt, Tove

*1928, overjordemoder.

*12.2.1928 på Frbg.

Forældre: afdelingsforstander Sven Christian S. (1896-1971) og Ingrid Vibeke Bodil Kjær (1903-92).

Det var TSs ungpigedrøm at blive jordemoder. For at afprøve, om drømmen kunne holde, arbejdede hun efter studentereksamen fra Gentofte Statsskole i 1946 på Nyborg og Gleerups Fødeklinik. Hun tog eksamen fra Rigshospitalets Jordemoderskole i 1952 og var derefter reservejordemoder på den fødeafdeling, hvor lægekandidaterne fik klinisk uddannelse i fødselshjælp. Da hun i 1954 modtog det franske statslegat til et års studier i Paris, fik hun rig lejlighed til at dyrke sin anden store interesse, fransk. På Sorbonne studerede hun sprog og kultur, men hovedformålet med opholdet var faglig efteruddannelse på forskellige fødeafdelinger og neonatalafdelinger. På Clinique Baudelocque deltog hun i et forsøg med den psykoprofylaktiske metode, der sigter på at få kvinder til at føde så naturligt som muligt. I begejstring over, hvad hun så og oplevede, skrev TS udførlige beretninger til sin afdeling på Rigshospitalet, og da hun i 1955 vendte hjem, indledte hun sammen med ◊Dyre Trolle et forsøg, hvor man sammenlignede 100 førstegangsfødende med forventet normal fødsel ved psykoprofylakse med 100 andre normale førstegangsfødende. Resultatet af undersøgelsen blev publiceret i 1958 i Nordisk Medicin. Det var den første nordiske videnskabelige redegørelse for fødsel ved psykoprofylakse.

I 1957 overtog TS en jordemoderpraksis i Køge, hvor det lykkedes hende at få god kontakt til de gravide og fødende. Men da hendes gamle chef på Rigshospitalet, overjordemoder Jenny Jakobsen, gik af i 1959, blev TS opfordret til at søge hendes stilling. I 33 år bestred hun den krævende post som overjordemoder sammen med et ekstraordinært klinisk lektorat i undervisning af medicinstuderende. Hun kom igen til at arbejde sammen med Trolle om praktisk og teoretisk psykoprofylakse, og i kraft af deres teamwork blev metoden indført i dansk fødselshjælp. Det var også de to, der bistod, da den senere ◊•Margrethe 2. skulle føde i 1968 og 1969. I ti år, 1961-71, var TS redaktør af Tidsskrift for Jordemødre. Hendes bog Fødsel ved psykoprofylakse udkom 1961, og i 1969 kom pjecen I form før fødslen, som Sundhedskomitéen udgav. Hun skrev desuden flere artikler både om denne metode og andre faglige emner til danske og udenlandske tidsskrifter, ligesom hun holdt kurser og foredrag for jordemødre og andre faggrupper. I 1970 kom håndbogen Obstetricisk psyko-profylakse, én blandt flere lærebøger for jordemoderelever og medicinstuderende, TS var involveret i.

Til stillingen som overjordemoder hørte en embedsbolig på Rigshospitalet, men TS skrev sine bøger og artikler i weekender og ferier i sit hus i den sjællandske landsby Lille Tårnby, inspireret af lange vandreture i de smukke, historiske engdrag ved Tryggevælde Å. Hun repræsenterede Den Almindelige Danske Jordemoderforening i EFs Liasonkomité for jordemødre 1971-93 og var i en periode præsident, ligesom hun var medlem af EFs rådgivende udvalg for jordemoderuddannelsen. 1979-80 havde hun orlov for at starte en videreuddannelse for jordemødre på Danmarks Sygeplejerskehøjskoles afdeling i Kbh. Da TS i 1992 gik på pension, fik hun rige muligheder for at dyrke sin interesse for det franske sprog, som havde været hende en god støtte i hendes internationale arbejde, og hun tog en bachelorgrad i dette fag på Åbent Universitet.

Helen Cliff

 
Professioner
Jordemødre · Redaktører · Overjordemødre
 
Organisationer
Københavns Universitet · Tidsskrift for Jordemødre · Rigshospitalet (se Frederiks Hospital) · EFs Liasonkomité for jordemødre · Den Almindelige Danske Jordemoderforening
 
Emneord
Undervisning · Fødsler · Internationalt arbejde · Jordemoderuddannelser · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Frederiksberg Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon