Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Annie Schondel (1909 - 1999)
Schondel, Annie Louise

1909-99, børnelæge, kvindepolitisk aktiv.

*18.7.1909 i Kerteminde, †16.3.1999 på Frbg.

Forældre: læge Otto Emil S. (1877-1954) og Melitta Kronmann (1883-1964).

~18.12.1947 med læge Ole Helge Christensen, *26.10.1903 i Herlufmagle sg., †3.5.1969 på Frbg., s. af gårdejer Valdemar C. og Karen Kirstine Jørgensen. Ægteskabet opløst 1953.

AS blev student fra Rysensteen Gymnasium i 1927. I 1934 blev hun medicinsk kandidat fra Kbh.s Universitet, 1947 speciallæge i børnesygdomme og året efter dr.med. på afhandlingen Undersøgelser over Aneurinudskillelsen i Urinen hos sunde og syge Børn. Efter at have uddannet sig ved kbh.ske hospitaler var hun 1948-79 ledende læge ved Børneplejestationen, tilknyttet Sundby Hospital. Samtidig var hun 1949-79 skolelæge i Kbh.s kommune og tilsynsførende læge ved forskellige børnehaver og vuggestuer, ligesom hun 1949-84 havde egen praksis som speciallæge i børnesygdomme.

ASs videnskabelige interesse rakte ud over hendes eget specialområde og omfattede især emnerne socialmedicin og kvinders sygdomme. I 1946 blev hun medlem af Danske Kvindelige Lægers Klub (KLK), som fra 1983 kom til at hedde Danske Kvindelige Lægers Forening. Her mødte hun kolleger, bl.a. ◊•Agnete Bræstrup og •Inge Jespersen, der delte hendes interesse for forbedring af børns og kvinders forhold. Hun havde selv prøvet at blive diskrimineret som kvindelig læge og ønskede at gøre en indsats for at ændre det. I KLKs store undersøgelse 1952-53 om Kbh.ske Husmødres Miljø og Almentilstand var hun en af undersøgerne og medforfatter ved offentliggørelsen af resultaterne i Ugeskrift for Læger 1954. Også i undersøgelsen om kvindelige lægers forhold i Danmark, som KLK gennemførte 1965-66, var AS meget aktiv. Undersøgelsen blev præsenteret ved en kongres i den internationale kvindelige lægeforening Medical Women’s International Association (MWIA) i USA 1966 og offentliggjort i Ugeskrift for Læger 1967. I kraft af sin store grundighed blev undersøgelsen til megen nytte i forskningen om kvindelige læger.

I 1959 blev AS medlem af KLKs bestyrelse, og 1963-78 var hun formand efter Sigbrit Christensen. Også efter sin formandsperiode fortsatte hun bestyrelsesarbejdet i foreningen til 1984, og var fx i 1979 med til at organisere den 5. nordeuropæiske MWIA-kongres om forebyggelse og behandling af multihandicappede børn, som KLK var vært for. Hun vedblev at deltage i MWIAs kongresser og i samarbejdet med de øvrige nordiske kvindelige lægeforeninger, til hun var højt oppe i årene. Da Danske Kvindelige Lægers Forening og Gruppen for Medicinsk Kvindeforskning i anledning af 100-års jubilæet for den første kvindelige læge ◊Nielsine Nielsen udgav I Nielsines fodspor, 1984, fik AS brug for sin store viden om kvindelige læger og deres arbejdsforhold gennem tiderne. Sammen med forskningsbibliotekar Kirsten Sølvsten Sørensen skrev hun den indledende artikel til bogen om de første 50 år fra 1885 til 1934. Foruden en række tidsskriftsartikler om børnesygdomme har hun skrevet Pædiatri for barneplejersker, 1953.

Foto i KB.

Aggi Kjær (red.): Kvindelige læger ser på sundhed og sygdom, 1998.

Vibeke Jørgensen

 
Professioner
Akademikere · Læger · Speciallæger · Doktorer · Skolelæger · Forskere
 
Organisationer
Børneplejestationen ved Sundby Hospital · Københavns Kommune · Danske Kvindelige Lægers Klub (se Danske Kvindelige Lægers Forening)
 
Emneord
Medicin · Børnesygdomme · Forvaltning · Kommuner · Kvindepolitik · Pædiatri
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon