Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ellen Margrethe Schrøder (1903 - 1976)
Schrøder, Ellen Margrethe

1903-76, sygeplejerske, undervisningsleder.

*27.2.1903 i Horsens, †5.7.1976 i Århus.

Forældre: bogholder Carl Frederik S. (*1873) og Emmy Kruuse (*1879).

EMS, der var enebarn, blev født i Horsens. Familien flyttede senere til Esbjerg, hvor hun tog studentereksamen fra Esbjerg Statsskole 1922. Efter at have uddannet sig som fysioterapeut søgte hun optagelse på sygeplejeskolen på Bispebjerg Hospital, hvor hun fik sin eksamen 1927. I de følgende år arbejdede hun som sygeplejerske i Paris og for Dansk Sygeplejeråd (DSR), hvor hun var ansat som medhjælper ved kongresforberedelserne 1935 og som leder af DSRs sociale kursus på fire måneder i 1936.

I 1938 blev Kursus for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker oprettet ved Århus Universitet. EMS blev sammen med ◊•Elisabeth Larsen og ◊•Ellen Broe kursets første undervisningsledere, EMS med ansvar for etablering og udvikling af sygeplejelæreruddannelsen. Som forberedelse hertil fik alle tre et finansieret studieophold ved Teacher’s College på Columbia University, New York 1936-37. I begyndelsen var søgningen til EMSs linie sparsom, det første hold bestod af fem kursister. Efterhånden steg antallet, og det kulminerede 1958, da oprettelsen af selvstændige sygeplejeskoler gav et stort behov for uddannelse af sygeplejelærere. Kendetegnende for EMSs undervisningsplanlægning var høj prioritering af naturvidenskabelige fag som anatomi, fysiologi, fysik og kemi. Disse fag, mente hun, var sygeplejelærerens væsentligste fagområder. Dermed stod hun i modsætning til kursets andre undervisningsledere, der anså sygeplejelære for det vigtigste fag. EMS skrev i 1941 sammen med professor ◊Svend Aage Schou lærebogskapitler om elementær fysik og kemi i 5. udg. af DSRs Lærebog og Haandbog i Sygepleje. I 1956 blev disse kapitler udgivet som en selvstændig lærebog.

I DSR var EMS en hyppigt anvendt foredragsholder, men hun var også involveret i andre sammenhænge, fx var hun formand for DSRs amtskreds i Århus 1939-43 og medlem af bestyrelsen for danske sygeplejerskers arbejdsløshedskasse fra oprettelsen i 1942 til 1953. Rådet trak også på hendes ekspertise i udvalget til udarbejdelse af et forslag til en minimumsundervisningsplan for sygeplejeelever 1938 og uddannelses- og kursusudvalget 1939-51. Endelig lagde EMS megen entusiasme og arbejdskraft i Danske Kvinders Beredskab, som hun var medlem af fra oprettelsen i 1940. Hun var dels instruktør i uddannelsen af beredskabskvinderne, dels holdt hun foredrag og skrev artikler om sygeplejerskers opgaver i krigs- og katastrofesituationer. For sin indsats modtog hun i 1957 Civilforsvars-Forbundets hæderstegn, der var indstiftet samme år for at hædre personer, der havde gjort en særlig indsats for Civilforsvarets fremme.

EMS, der var undervisningsleder frem til 1967, hvor hun på grund af sygdom måtte fratræde, beskrives som en stærk, livlig og udadvendt personlighed, enlig, men aldrig ensom. Hun fastholdt sine meninger og gik ikke gerne på kompromis, men var afholdt og respekteret af de studerende, som hun bevarede kontakt med, bl.a. gennem en flittig korrespondance.

Foto i KB.

Sygeplejersken 30/1976.

Susanne Malchau

 
Professioner
Sygeplejersker
 
Organisationer
Århus Universitet · Dansk Sygeplejeråd · Danske sygeplejerskers arbejdsløshedskasse · Danske Kvinders Beredskab
 
Emneord
Sygeplejelæreruddannelser · Sygepleje · Fagforeningspolitik · Udlandsophold · Undervisning
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon