Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ellen Thomsen (1906 - 1990)
Thomsen, Ellen

1906-90, zoolog.

*10.1.1906 i Kbh., †14.3.1990 smst.

Forældre: lektor ◊Niels Marius August Nielsen (1875-1958) og Agnes Jespersen (1876-1961).

~15.4.1930 (b.v.) med professor ◊Niels Mathias Peter T., *9.10.1896 i Kbh., †3.7.1976 smst., s. af viktualiehandler Thomas T. og Madsine Madsen.

Det var ◊Niels Nielsen, den senere professor i geografi, der som ETs lærer i gymnasiet vakte hendes interesse for naturhistorie. Efter studentereksamen 1925 indledte hun magisterstudiet og var samtidig volontør på Zoologisk Museum, et arbejde, der senere førte til publicering af et par småarbejder om blæksprutter. Under studiet blev hun i 1930 gift med Math. T., der var professor i zoologi ved Landbohøjskolen. Han forestod nogle undersøgelser af især stuefluens og stikfluens biologi, et forskningsprojekt, ET begyndte at deltage i umiddelbart efter sin konferens 1933. Fire år senere publicerede ægteparret en afhandling om fluers og fluelarvers temperaturpræference, en af de første eksperimentaløkologiske undersøgelser i Danmark. 1938 gav ET en eksakt beskrivelse af blodets kredsløb i fluevingen.

I 1939 var ægteparret på et studieophold hos insektfysiologen V.B. Wigglesworth i London og inspireredes her til studier af det endokrine system hos insekter. Mens hendes mand arbejdede med fluens anatomiske struktur, var ET næsten ene om den krævende eksperimentelle del. Som forsøgsdyr valgtes spyfluen, og de første undersøgelser koncentreredes om corpus allatum, en kirtel, der ligger i fluens hoved bag hjernen og har intern sekretion. Med en selvudviklet, imponerende teknik kunne ET skære fluen op i nakken, fjerne kirtlen og lukke såret med paraffin, hvorefter fluen levede videre i bedste velgående. Resultaterne forelå i 1942 i disputatsen An Experimental and Anatomical Study of the Corpus Allatum in the Blow-Fly, Calliphora erythrocephala Meig. ETs undersøgelser pegede på corpus allatums betydning som et organ, der producerer et ikke-kønsspecifikt, overordnet ægmodningshormon, altså med en funktion, der er analog med hypofysens hos hvirveldyrene.

I godt en snes senere arbejder, halvdelen i samarbejde med ægtefællen eller andre, publicerede ET sine fortsatte studier af funktionen af fluers endokrine kirtler og en gruppe neurosekretoriske celler i deres hjerne. Hendes forfinede teknik omfattede nu også transplantationer og sammensnøring af kun få hundrededele mm tykke nervetråde. Den konsekvente og logiske planlægning og udførelse af forsøgene blev altid efterkontrolleret, hvilket gjorde hendes slutninger sikrere end andre forskeres. Blandt vigtige resultater kan nævnes klarlæggelsen af samspillet mellem corpus allatum og de neurosekretoriske celler. Hun konstaterede bl.a., at corpus allatum ophører med at stimulere ægmodningen, hvis de nævnte celler fjernes operativt. Hendes forsøg tydede desuden på, at cellerne styrer dannelsen af fordøjelsesenzymer i tarmen, og hun bekræftede, at corpus allatum producerer det juvenile hormon, der bl.a. er af generel betydning for larveudviklingen.

ET var ansat som videnskabelig assistent ved Landbohøjskolens zoologiske laboratorium 1934-67. I perioden 1951-62 var hun desuden undervisningsassistent ved Kbh.s Universitets zoologiske laboratorium. 1963 blev hun stipendiat under Carlsbergfondet. Efter Mathias T.s afsked 1966 fik ægtefællerne stillet en arbejdsplads til rådighed på universitetet, og her fortsatte ET med sit videnskabelige arbejde, også efter at hun 1976 var blevet enke. Allerede 1945 modtog hun Tagea Brandts Rejselegat, og i 1982 overrakte ◊•Margrethe 2. hende Videnskabernes Selskabs højeste udmærkelse, dets guldmedalje, for hendes fremragende indsats som forsker.

Foto i KB, Zoologisk Mus.

Berlingske Aftenavis 17.3.1945.

Levnedsberetning i Kbh.s Universitets festskrift 1943.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Torben Wolff

 
Professioner
Akademikere · Forskere · Doktorer
 
Organisationer
Landbohøjskolen · Københavns Universitet
 
Emneord
Zoologi · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon