Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Grete Thorbek (1910 - )
Thorbek, Grete

*1910, forsøgsleder.

*8.4.1910 i Slagelse.

Forældre: bankdirektør Aage T. (1880-1966) og Ida Haurowitz (1888-1955).

~19.9.1936 med overkontrollør Kai Birch Rasmussen, *12.4.1908 i Kbh., s. af skibsmægler Frederik R. og Ida Marie Christine Margrethe Birch. Ægteskabet opløst 1955.

GT blev agronom i 1932, da der endnu var meget få kvindelige studerende på Landbohøjskolen. Allerede som 13-årig vidste hun, at det var den vej, hun ville gå; hun opholdt sig som ung i flere år på sin onkels forpagtergård og kom på den måde i kontakt med alle grene af landbruget. Efter sin kandidateksamen blev GT såkaldt specialstuderende hos professor ◊Holger Møllgaard, og i 1938 blev hun som en af de første i Danmark lic.agro. på en afhandling om næringsstofferne i hø. Tre år før var hun i 1935 blevet ansat som videnskabelig assistent ved Dyrefysiologisk Afdeling under Landbohøjskolens landøkonomiske Forsøgslaboratorium, en stilling, hun bevarede, indtil hun 1953 blev udnævnt til forsøgsleder samme sted. 1980 gik hun på pension, men tiltrådte syv år senere som konsulent ved Landbohøjskolens Forskningsinstitut for Human Ernæring.

GT var med til at konstruere og opbygge respirationsanlæg, så man blev i stand til at måle hele energiomsætningen hos de forskellige husdyrarter. På den tid havde kun et begrænset antal institutioner verden over mulighed for at arbejde med respirationsanlæg, og GTs senere forsøg betragtes som banebrydende og opnåede international anerkendelse. Hendes forskning førte til en rig virksomhed som gæsteforelæser, hun har således været invited speaker ved omkring 20 udenlandske kongresser, og hun er forfatter eller medforfatter til ca. 65 videnskabelige publikationer. Gennem sine mange år som forsøgsleder fik hun opbygget et velfungerende forskningsmiljø omkring sig, og mange af hendes medarbejdere kom siden til at beklæde ledende stillinger. Hendes forskningsresultater blev altid imødeset med stor spænding ved forsøgslaboratoriets efterårsmøder, hvor de blev drøftet og kommenteret og derefter som regel trykt i laboratoriets ansete årlige beretning.

GT har været medlem af redaktionskomitéerne for Zeitschrift für Tierphysiologie, Tierernährung und Futtermittelkunde og Archiv für Tierernährung. Udlandet, ikke mindst Tyskland, der har været førende på området, har til stadighed fulgt hendes videnskabelige arbejde med interesse, og hun er medlem af Deutsche Gesellschaft für Ernährungsphysiologie der Haustiere og af det britiske Nutritions Society samt corresponding member af Society Italiana per il Progresso della Zootechnia. Gennem 15 år, fra 1965 til sin pensionering i 1980, var hun censor inden for sit fag. Fra 1970 og de næste ti år var hun generalsekretær for en komité til organisering af symposier om metabolisme hos husdyr, dvs. de processer, der samlet udgør cellers stofskifte; et emne, hun bl.a. har skrevet om i Studier over energiomsætningen hos voksende svin, 1969, og Studies on Protein and Energy Metabolism in Growing Calves, 1980.

GT modtog 1964 Saxonia-Prisen for sit forskningsarbejde og er to gange blevet hædret med æresdoktortitlen, i 1974 ved Universität Hohenheim i Stuttgart og 1991 af sin mangeårige arbejdsplads, Landbohøjskolen.

Ivan Katic

 
Professioner
Akademikere · Forskere
 
Organisationer
Landbohøjskolen
 
Emneord
Ernæring · Agronomi · Landbrug
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Vestsjællands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon