Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Maren Berg (1836 - 1906)
Berg, Maren

1836-1906, bladudgiver.

*20.4.1836 på Egeland, Øster Starup sg., †2.5.1906 på Frbg.

Forældre: gårdejer Johan Vilhelm Bertelsen (1800-85) og Mette Marie Buhl (1810-80).

~22.5.1861 med politiker, bladudgiver ◊Chresten Poulsen B., *18.12.1829 i Fjaltring sg., †28.11. 1891 i Kbh., s. af sognefoged Poul Madsen B. og Ane Christensen Skalkhøj.

Børn: Helga (1862), Thyra (1863), •Nanna (g. Kristensen-Randers, 1864), Ejnar (1866), ◊Sigurd (1868), Viggo (1873), Hjalmar (1874), Aage (1875), Asta (1877), Randi (1879).

MB voksede op som den ældste af fire søskende i en slægtsstærk gårdmandsfamilie på den anselige gård Egeland ved Kolding. Det var nøjsomme tider, men der blev lagt vægt på børnenes opdragelse, og hjemmet var blandt de bærende i egnens grundtvigske miljø. Efter konfirmationen var hun i huset hos pastor ◊Dines Pontoppidan i Ribe og senere som 20-årig hos den kendte grundtvigske præstefamilie ◊F. og •Eline Boisen i Vilstrup i Sønderjylland, hvor hun knyttede nære bånd til familiens jævnaldrende døtre •Nanna (g. Jensen) og ◊•Jutta (g. Bojsen-Møller).

Giftermålet med den unge lærer C. B. var ikke standsmæssigt efter forældrenes opfattelse, men MB satte sin vilje igennem, og parret slog sig efter en kort tid i Kolding ned på Bogø, hvor han var førstelærer fra 1861 til 1874. Det var et aktivt hjem med en voksende børneflok og en stor husholdning, der også omfattede hjælpelærere og mange gæster. Og med ægtefællen som rigsdagsmand for Venstre i Kbh. fra 1865 var meget overladt til MB. Da han i 1874 tog sin afsked, flyttede familien til Kbh., men i årene 1876-84 boede de i Hillerød, hvor han havde oprettet Frederiksborg Amts Avis. Her og i endnu højere grad, da de fra 1884 igen var bosat i Kbh., var hjemmet et vigtigt mødested for politiske og kirkelige kredse. Et aftenselskab hos folketingsformand Chresten B. kunne nemt tælle 100 gæster. MB stod ikke alene for husførelsen, men var selv en livlig deltager i debatten. Og hun var sin mands fuldtro støtte, hvis ubøjelige trosstyrke hans modstandere i provisorietidens ophedede politiske klima måtte tage med i deres beregninger. Hendes 50-års fødselsdag og parrets sølvbryllup fandt sted, mens han var syg og i fængsel for sine politiske holdninger, og begge begivenheder gav anledning til storslåede nationale manifestationer fra tilhængernes side.

Ved ægtefællens pludselige død 1891 sad MB ifølge hans testamente i uskiftet bo og var hermed ejer af hans mange foretagender, navnlig De Bergske Blade, men også navigationsskolen og realskolen på Bogø. Hun gav sin ældste søn, overretssagfører Ejnar B., generalfuldmagt som sin repræsentant i alle spørgsmål vedrørende bladenes drift, og efter hans tidlige død i 1898 blev opgaven overtaget af den yngre søn, redaktør og senere minister Sigurd B. 1904 overdrog hun bladene til interessentskabet De Bergske Blade, hvori optoges de syv tilbageblevne børn. MB havde sympati for kvindesagen, og i 1894 modtog hun opfordring til at lade sig vælge som formand for Dansk Kvindesamfund, der søgte en leder med tilknytning til grundtvigske kredse. Af helbredsgrunde måtte hun dog afslå tilbudet, og i stedet valgtes ungdomsveninden Jutta Bojsen-Møller. Ved stiftelsen af Danske Kvinders Nationalråd 1899 blev MB optaget som enkeltmedlem. Hun var en klog og varmhjertet kvinde. En journalist, der i 1903 besøgte hende, konkluderede efter samtalen: “ Således burde systemskiftets første ministerfrue jo have set ud, hvis ikke dumhed og konservativ forbenethed havde hæmmet det.”

Foto i KB.

Frode Aagaard: De Bergske Blade, 1967. Kristian Olsen: Fru M. Berg, 1936. Holger Begtrup: Grundtvigske Hjem i det 19. Aarhundrede, 1929-31.

Privatarkiv fælles med ægtefællen i RA.

Karsten Thorborg

 
Professioner
Bladudgivere
 
Organisationer
Frederiksborg Amts Avis · De Bergske Blade
 
Emneord
Aviser
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1890'erne · 1900'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon