Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Rikke Skalkam (1926 - )
Skalkam, Rikke Holch

*1926, socialrådgiver.

*18.11.1926 i Ærøskøbing.

Forældre: læge Christian Carl Degn S. (1894-1950) og Edith Springborg (1904-49).

Børn: Janne (1959).

RS voksede op i Marstal, hvor faderen var praktiserende læge. Hans utraditionelle personlighed prægede hjemmet og de fem børn, der alle blev stærke karakterer med egne meninger, men også med en veludviklet indlevelsesevne. Ved forældrenes tidlige død var hendes storebroder til søs, og som den næstældste stod RS nu med ansvaret for de yngre søskende. De kom alle godt i vej, og der blev skabt et enestående søskendesammenhold, som med tiden også kom til at omfatte ægtefæller, børn og børnebørn. Selv fik RS i 1959 datteren Janne.

RS blev student i 1944 fra Svendborg Statsgymnasium og begyndte derefter at læse medicin. Studiet blev afbrudt efter to et halvt år, hvorefter hun hjalp faderen i hans praksis og havde forskellige kontorjobs, inden hun påbegyndte uddannelsen til socialrådgiver på Den Sociale Højskole, afsluttet med eksamen i 1952. Allerede i studietiden fik RS ansættelse hos speciallæge i psykiatri O. Martensen-Larsen, der drev egen klinik for alkoholistbehandling. Han havde øje for hendes faglige potentiale og inddrog hende i sine videnskabelige undersøgelser af familiekonstellationens betydning for udvikling af alkoholisme. I 1953 blev RS ansat som socialrådgiver i Mødrehjælpen i Kbh., hvor hun arbejdede, indtil hun i 1960 blev leder af den nyoprettede afdeling af Mødrehjælpen for Ringkøbing amt, placeret i Holstebro. Her blev hun i et tæt og gensidigt inspirerende samarbejde med amtslægen Vagn Christensen den drivende kraft i institutionens udvikling af et systematisk socialmedicinsk arbejde med vægt på den sociale diagnose og familiebehandling. Der var i sjælden grad tale om et holdarbejde, der inddrog alle institutionens medarbejdere med RS som den krævende, men også værdsatte og respekterede leder. Da Mødrehjælpsinstitutionerne blev nedlagt i 1976 i forbindelse med Bistandslovens gennemførelse, blev RS overflyttet som leder af Familieafdelingen og det dertil knyttede Børnerådgivningscenter under Socialcentret i Ringkøbing amt. I 1985 blev også Familieafdelingen nedlagt, og hun fik da en mere uafhængig konsulentfunktion i forhold til amtets kommuner og børneinstitutioner. I 1993 valgte hun at lade sig pensionere.

Uanset de krav, som vekslende lederopgaver måtte stille, slap RS aldrig det direkte arbejde med klienterne. Dette arbejde var for hende en nødvendig forudsætning for at kunne støtte og vejlede medarbejderne i deres arbejde og var præget af hendes indlevelsesevne, takt og diskretion. Ved siden af sin hovedbeskæftigelse underviste RS på paramedicinske uddannelsessteder, ligesom hun blev benyttet som lærer ved flere sociale og socialpædagogiske uddannelser. Hun var desuden beskikket censor ved de sociale højskoler og de social-pædagogiske seminarier. Selv deltog hun i utallige videreuddannelsesforløb og som medarbejder ved undersøgelser, der gav hende en omfattende og praktisk anvendelig viden. Karakteristisk for hendes virkelyst og brede interessefelt gennemførte hun i 1984 den sproglig-pædagogiske basisuddannelse på Jysk Åbent Universitet og tog fire år senere bifagseksamen i etnografi samme sted. RS har været engageret i Røde Kors og bestyrelsesmedlem i Holstebro Aktivitetscenter og i krisecentrene i Herning og Holstebro.

Ole F. Hermansen

 
Professioner
Socialrådgivere
 
Organisationer
Mødrehjælpen i København (se Mødrehjælpen) · Mødrehjælpen for Ringkøbing Amt (se Mødrehjælpen) · Ringkøbing Amt · Holstebro Aktivitetscenter
 
Emneord
Socialt arbejde · Enlige mødre · Forvaltning · Stat · Amter
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon