Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Lily Gad (1890 - 1942)
Gad, Lily Ågot

1890-1942, rektor.

*22.8.1890 i Kbh., †17.4.1942 i Ordrup sg.

Forældre: fotograf, generalkommissær ◊Frederik Riise (1863-1933) og Anna Dorothea Christine Westergaard (1863-1939).

~17.4.1916 med rektor ◊Carl G., *20.3.1890 i Øster Nykirke sg., †21.11.1962 i Kbh., s. af sognepræst Aage G. og Anna Gad.

Børn: ◊Tue (1918), Birte Merete (1921).

LG blev student i 1910 fra Ingrid Jespersens Skole. Hun fortsatte studierne på Kbh.s Universitet, hvorfra hun blev mag.art. i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie i 1916. Samme år giftede hun sig med Carl G., som hun havde mødt under sine studier. 1916-17 fungerede hun som litteraturanmelder ved Gads danske Magasin og 1918-21 ved tidsskriftet Litteraturen, som hendes mand redigerede i denne periode. I 1923 blev hun lærer ved Ingrid Jespersens Skole og 1930 lektor samme sted. Allerede i hendes studietid havde skolens stifter ◊•Ingrid Jespersen sagt, at hun håbede engang at kunne overlade netop LG sin skole. Dette ønske gik i opfyldelse, da Ingrid Jespersen i 1930 trak sig tilbage og selv udpegede Carl og Lily G. som sine efterfølgere. Det var første gang i dansk skolehistorie, at et ægtepar sammen overtog rektoratet. Efter LGs død som 51-årig i 1942 fortsatte Carl G. som rektor indtil 1956.

LG var formand for Ingrid Jespersens Legat fra 1939. Hun underviste selv i dansk og særlig de små klasser havde hendes levende interesse, idet hun anså undervisningen i de første år som grundlæggende for al senere indlæring. I bogen Børn paa Opdagelse i Sprogets Verden, 1932, gav hun et originalt bidrag til den sproglære, som ◊H.G. Wiwel havde introduceret 30 år tidligere. I sin metode betonede hun vigtigheden af, at det lille barn gennem egne iagttagelser stimuleredes til at opdage sprogets ejendommeligheder. I det hele taget var LG en flittig skribent, der skrev en række tidsskriftsartikler og bl.a. udgav Moderne engelsk Teater, 1918, Bernard Shaw, 1920, Der er et yndigt Land, 1942, og flere skolebøger som Dansk Grammatik, 1936, og De smaa Bøger, 1940, der begge kom i adskillige udgaver. Endelig oversatte hun flere af den engelske kunst- og kulturkritiker J. Ruskins værker til dansk.

LGs ledelsesevner er blevet karakteriseret ved, at hun både var myndig og mild, at hun besad “Kvindens Tilpasnings- og Tillempelsesevne overfor mangt og meget, men naar det gjaldt det egentlige, havde hun en Mands urokkelighed.” Hun var “som en Fjeder, spændstig og bøjelig, men af en sjælden Spændkraft”. Selvom det især var de yngste klasser LG tog sig af, siges hun at have kendt hver enkelt af skolens 600 elever, og mange af dem havde hun stadig kontakt med efter afslutningen af deres skolegang.

Foto i KB.

Birgitte Possing

 
Professioner
Rektorer · Skoleledere · Akademikere · Lærere · Anmeldere · Oversættere
 
Organisationer
Ingrid Jespersens Skole · Ingrid Jespersens Legat
 
Emneord
Litteraturhistorie · Faglitteratur · Lærebøger · Pædagogik · Folkeskolen
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon