Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Polly Berling (1825 - 1895)
Berling, Polly Marie Knudine

1825-95, filantrop.

*14.2.1825 i Skannerup sg., †30.1.1895 i Ordrup sg.

Forældre: toldinspektør Carl Erhardt Haderup (ca. 1795-1834) og Juliane Christine Holck (1796-1850).

~18.10.1854 med bogtrykker ◊Johan Carl Ernst B., *30.8.1812 i Kbh., †30.3.1871 i Ismailia, Ægypten, s. af bogtrykker Carl Christian B. og Sophie Hedevig Glasing.

Børn: Hedvig (1856), Carl (1857), Thyra (1859), Volmer (1859), Dagmar (1862).

Som 29-årig blev PB gift med den velhavende og indflydelsesrige Carl B. Familien boede på Ordruphøj og opkøbte landbrugsjord omkring lyststedet. Under ophold i Rom i 1860’erne, bl.a. sammen med ægtefællen og hans veninde ◊Louise Danner, blev PB så stærkt interesseret i katolicismen, at hun i 1869 konverterede. To år senere døde Carl B. under en rejse med grevinde Danner i Ægypten. PB, der var blevet hjemme, brugte nu sin formue på at opbygge et katolsk kirkesamfund på sin ejendom i Ordrup. Allerede i 1871 blev grundstenen til Skt. Andreas Kirke nedlagt, og på fireårsdagen for hendes konversion, i 1873, fandt indvielsen af kirken sted. Hun tog sig personligt af udsmykningen, og hvert år bidrog hun med nye gaver til den, fx med en julekrybbe, en kirkefane eller en kirkeklokke. PB viste desuden sin nyvundne handlekraft ved at ansætte socialisten ◊Louis Pio som huslærer for sine to sønner. Trods gentagne advarsler nægtede hun i første omgang at afskedige ham, men måtte til sidst bøje sig for trusler om boykot af Berlingske Tidende, som også var en del af hendes arv efter ægtefællen.

I 1872 blev alle jesuitter udvist af Tyskland. De var kendt for deres lærde drengeskoler. PBs sønner havde gået på en jesuitterskole i Tyrol, og hun ønskede nu at oprette et drengekollegium i forbindelse med Skt. Andreas Kirke, hvor forviste jesuitter kunne undervise. Det blev indviet i 1873. Da der ikke var katolske elever nok, optog man fra 1876 også protestantiske drenge. Skolen blev nedlagt i 1920. Dette katolske imperium i Ordrup førte til, at egnens protestanter i al hast fik indsamlet penge til 1876 at indvie Ordrup Kirke. PB udstrakte også sin velgørenhed til Skt. Joseph Søstrene, der var kommet til Danmark i 1856. I 1881 skænkede hun 60.000 kr. til udvidelse af Skt. Joseph Hospital på Nørrebro, der var under ledelse af priorinde •Catherine Dijoud. Derudover skaffede PB jævnligt ordenen lån, som hun selv betalte renterne af. 1888 donerede hun en byggegrund i Ordrup, for at søstrene kunne oprette en pigeskole dér.

PB var uden tvivl den danske katolik, der gav de største beløb til kirkelige formål. Hun var en meget tilbageholdende kvinde, der ikke blandede sig meget med sin tids øvrige konvertitter, men syntes at have fundet tilfredsstillelse i sin tro. Herved adskilte hun sig fra en anden fremtrædende konvertit •Caroline Stampe-Charisius, der personligt deltog i megen af den katolske velgørenhed rettet mod kvinder.

Foto i KB.

Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst, 1938. Fritz Jürgensen West: Mindeblade om Sankt Andreas Kirken i Ordrup, 1923. Mindeskrift udgivet i Anledning af Sankt Andreas Kollegiets 50 Aars Stiftelsesdag, 1923. Nordisk Ugeblad for katolske kristne 22/1923.

Karin Lützen

 
Professioner
Filantroper
 
Organisationer
Skt. Andreas Kirke
 
Emneord
Filantropi · Katolicisme · Kirker
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon