Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Leocadie Gerlach (1826 - 1919)
Gerlach, Vilhelmine Leocadie Theresia

1826-1919, operasanger.

*26.1.1826 i Stockholm, †13.9.1919 på Frbg.

Forældre: underløjtnant, toldinspektør Carl Vilhelm Bergnehr (1803-47) og Charlotta Vilhelmina Christina Philp (1799-1871).

~20.11.1852 med toldassistent Carl Edvard Fossum, *16.5.1829 på Frbg., †23.6.1890 i Kbh., s. af lysestøber, kaptajn Jens Peter F. og Martha Cathrine Mathiesen. Ægteskabet opløst 1857.

~4.6.1861 med syngemester Carl Ludvig G., *26.4.1833 i Kbh., †13.9.1893 smst., s. af musikdirektør, organist Heinrich Christian G. og Johanne Lovise Michelsen.

Den svenskfødte mezzosopran LG, som først havde sunget på Mindre Teatern i Stockholm, aflagde i efteråret 1844 prøve på Det Kgl. Teater, hvor hendes stemme vakte begejstring. Egentlig var hun på vej til Paris for på sin lærer Isidor Dannströms anbefaling at videreuddanne sig, men da hun på Det Kgl. Teater blev tilbudt undervisning af daværende syngemester ◊Henrik Rung, forblev hun i Kbh. som elev ved teatret. Her optrådte hun nogle måneder senere ved en aftenunderholdning, og i 1845 debuterede hun på teatret som Filippo i Rungs syngespil Aagerkarl og Sanger. LG var ikke blot i besiddelse af en prægtig, fyldig og omfangsrig stemme, der tillod hende at synge partier i både sopran- og altlejet, men havde et så udpræget dramatisk talent, at hun gennem de næste 20 år blev Det Kgl. Teaters førende sangerinde. I de første år efter sin debut sang hun en lang række roller fx Romeo i Familierne Montecci og Capuleti, Therese i Røverborgen, Etle i Liden Kirsten, dronningen i Hans Heiling, Rosina i Barberen i Sevilla, Adalgisa og senere titelpartiet i Norma. Efter i 1847 at have sunget sammen med den tyske sopran Wilhelmine Schröder-Devrient ved en koncert på Sorgenfri Slot fik LG tildelt et rejsestipendium, så hun i et års tid kunne tage yderligere undervisning hos den fremtrædende sangpædagog M. Garcia i London. Skønt både han og Schröder-Devrient tilbød at skaffe hende engagementer på de store europæiske operascener, lod hun sig ikke friste, men vendte tilbage til Kbh., hvor man fandt, at hendes stemme havde vundet i både kraft og fuldkommenhed. I 1848 blev hun fastansat ved Det Kgl. Teater. Blandt hendes roller i 1850’erne var Donna Anna i Don Juan, Cherubino og senere Susanna i Figaros Bryllup, Marie i Regimentets Datter og titelpartierne i Lucia di Lammermoor, Fidelio og Lucrezia Borgia.

LG havde straks efter sin ankomst til Kbh. vundet indpas i kredsen omkring skuespillerægteparret ◊•Anna og ◊N.P. Nielsen, der stod i et erklæret modsætningsforhold til ægteparret ◊•Johanne Luise og ◊J.L. Heiberg. Hun kunne derfor ikke forvente megen overbærenhed fra teatrets side i de år, Heiberg var teaterchef. Og overbærenhed kunne der nok være brug for, da hun ofte blev tilsagt til at synge for ◊Frederik 7. og hans hustru, uden at de tog hensyn til hendes tjeneste ved teatret. Lejlighedsvis medførte LGs optræden ved hoffet aflysninger eller hastige ændringer i teatrets spilleplaner, og da hun blev sanglærer for den i mange kredse upopulære grevinde ◊•Louise Danner, blev hendes forhold til teaterledelsen endnu mere anspændt.

Skønt LG endnu i begyndelsen af 1860’erne havde stor succes i rollen som prinsesse Mathilde i Vilhelm Tell, blev hendes optræden i Barberen i Sevilla i 1863 hendes sidste. Få måneder efter Frederik 7.s død blev hun i 1864 afskediget med henvisning til, at hun havde gjort sig skyldig i pligtforsømmelse. Da hendes pension blev beregnet på et utilfredsstillende grundlag, anlagde hendes daværende ægtefælle, der var syngemester ved teatret, en retssag på hendes vegne. Men afgørelsen gik LG imod, idet det viste sig, at kun en del af hendes relativt høje gage blev betragtet som pensionsgivende. Umiddelbart kan det undre, at LG i 1866 gæsteoptrådte tre gange i rollen som Lucrezia Borgia på Det Kgl. Teater, men ved den tidlige pensionering led hun et stort økonomisk tab, som næppe gav hende noget valg. Formentlig var det også af økonomiske grunde, at hun i 1867 optrådte på Casino Teatret.

I 1858 blev LG udnævnt til kgl. kammersangerinde. Efter at hun 1849 og 1852 gæstespillede i Stockholm på Kungliga Theatern og i 1856 lod sig høre på Djurgårdsteatern, blev hun i 1872 udnævnt til medlem af Kungliga Svenska Musikaliska Akademien. I 1873 ledsagede hun ægtefællen på en studierejse til Tyskland, hvor hun med sin endnu betagende stemme gjorde indtryk på en af tidens førende operakomponister, Wagner. I en længere årrække efter sin afsked fra teatret ernærede hun sig som sanglærer, og også på Det Kgl. Teater gjorde man brug af hendes undervisningsevner. LG, som døde i en alder af 94 år i 1919, bevarede sine åndsevner intakt i sin høje alderdom. Ikke blot rakte hendes personlige erindringer tilbage til årene før Enevældens fald, men i samtaler med teaterhistorikeren ◊Robert Neiiendam kunne hun også fremkalde tidsbilleder fra det sene 1700-tal, som de var blevet fortalt hende af teatrets dengang virksomme skuespillere.

Tegn. fra 1850 af Edvard Lehmann i Fr.borgmus. Træsnit fra 1883 af Carl Hammer i KB. Foto i KB.

Robert Neiiendam: Mennesker bag Masker, 1931. Robert Neiiendam: Det kongelige Teaters Historie 1874-1922, 1921-30. Thomas Overskou: Den danske Skueplads, 1854-76.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Lisbeth Ahlgren Jensen

 
Professioner
Sangere
 
Organisationer
Det Kgl. Teater · Kungliga Svenska Musikaliska Akademien
 
Emneord
Sang · Opera · Undervisning
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1850'erne · 1860'erne · 1870'erne
 
Regioner
Sverige
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon