Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Vibeke Storm Rasmussen (1945 - )
Storm Rasmussen, Vibeke

*1945, amtsborgmester.

*14.9.1945 i Kbh.

Forældre: værkstedsmester Jørgen Rasmussen (*1922) og sygeplejesekretær Birte Storm (*1926).

VSR blev som den ældste af tre søskende født i en socialdemokratisk familie på Amager. Hun blev student i 1964 fra Skt. Jørgens Gymnasium, dimitteredes fra Emdrupborg Lærerseminarium i 1969 og blev herefter ansat ved skolevæsenet i Ballerup. Det er især indlæring og skolestart, der har haft VSRs engagement og interesse. Som forfatter til et utal af bøger og pjecer om læse- og begrebsindlæring har hun markeret sig som en stærk fortaler for, at alle børn har ret til en god start og et bedre liv. 1974-93 var hun skolestartskonsulent for Ballerup kommune og fik i denne stilling sat fokus på børn med anden etnisk baggrund og deres særlige problemer med sprog og integration. Dette arbejde blev i begyndelsen opfattet som meget kontroversielt, men har med tiden fået større og større opbakning.

VSR havde efter studentereksamen meldt sig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og var i studieårene engageret i det intellektuelt betonede socialdemokratiske debatforum Frit Forum, som har været udklækningssted for mange af samtidens markante politikere, fx ◊Svend Auken og ◊Mogens Lykketoft. I 1974 blev hun indvalgt i Albertslund kommunalbestyrelse som eneste kvinde. Det førte til, at hun stiftede Aktionsgruppen for frihed, lighed og solidaritet mellem kønnene for at få flere kvinder med i det politiske arbejde. Aktionsgruppen, der bl.a. talte •Inge Fischer Møller, var en meget aktiv kraft i revitaliseringen af det socialdemokratiske kvinde- og ligestillingsarbejde i 1970’erne. Bl.a. var VSR initiativtager til, at der på den første landsdækkende socialdemokratiske kvindekonference i Skovlunde i 1975 blev skabt en tradition for årlige socialdemokratiske kvindekonferencer. Hun har været kandidat til Folketinget i Gentoftekredsen og har i forbindelse hermed siddet i Folketinget i kortere perioder, men det har været i det amts- og kommunalpolitiske arbejde, hun har gjort sig stærkest gældende. Efter at have været medlem af Kbh.s amtsråd fra 1984 blev hun i 1992 valgt som den første kvindelige amtsborgmester i Kbh.s amt, en post, hun beholdt ved valget i 1996.

VSR har ofte placeret sig i situationer, der bedst kan karakteriseres som “orkanens øje”. Hun måtte forlade hvervet som formand for Socialdemokratiets indvandrer- og flygtningeudvalg, da hun i slutningen af 1980’erne krævede stramninger på området. Hendes beslutning om at holde amtet uden for Hovedstadens Sygehusfællesskab i 1995 havde til formål at bevare amtsrådets indflydelse på sundhedspolitikken, men vakte vrede på Christiansborg og var med til at rejse debat om amternes afskaffelse. Som bestyrelsesformand 1994-97 for det nye kunstmuseum Arken i Ishøj blev hun i høj grad skydeskive for den offentlige forargelse efter afsløringen af museumslederen Anna Castbergs bedrag.

Foto i ABA.

Marianne Kruckow

 
Professioner
Lærere · Kommunalpolitikere · Amtspolitikere · Folketingsmedlemmer · Amtsborgmestre
 
Organisationer
Ballerup Kommune · Aktionsgruppen for frihed lighed og solidaritet mellem kønnene · Folketinget · Københavns Amtsråd · Socialdemokratiet · Arken
 
Emneord
Folkeskolen · Politik · Forvaltning · Amter · Ligestillingspolitik · Kvindepolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon