Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Agnete Bertram (1893 - 1983)
Bertram, Agnete

1893-1983, gymnastikpædagog, institutleder.

*8.10.1893 i Kbh., †14.3.1983 smst.

Forældre: arkitekt Arnold Viggo Eduard B. (1863-1915) og lærer Astrid Susanne Wesenberg (1864-1930).

~10.2.1925 (b.v.) med gymnastikinspektør ◊Niels Christian Daniel Petersen, *29.4.1892 i Svendborg, †10.9.1975 i Kbh., s. af skibskaptajn Jens Lauritz P. og Sophie Marie Danielsen.

Børn: Viggo (1932), Jens Ole (1938).

Ved sin første gymnastikopvisning i 1918 vakte AB og hendes seks kvindelige gymnaster både begejstring og røre. Holdet optrådte ikke i de sædvanlige gymnastikkjoler med bukser, men i ærmeløse og fjerlette silkekitler. Også de rytmiske øvelser stod i modsætning til tidens rationelle stillingsgymnastik. Opvisningen var startskuddet til ABs livsværk, som bestod i en æstetisk og videnskabeligt begrundet fornyelse af kvindegymnastikken.

AB blev student fra Marie Kruses Skole 1912. Hun begyndte at undervise i gymnastik i 1915 og valgte inspireret af sin kommende mand N.C.D. Petersen at læse gymnastik på Kbh.s Universitet. I 1920 blev hun cand.mag. i dansk, engelsk og gymnastik og dermed den første kvinde, der aflagde eksamen i gymnastik som universitetsfag. Under sin uddannelse oplevede hun et modsætningsforhold mellem den praktiske gymnastikundervisning og professor ◊J. Lindhards undervisning i fysiologi. I sit fremtidige virke satte hun sig for at udvikle en kvindegymnastik, der var i overensstemmelse med Lindhards videnskabelige principper. Han mente, at gymnastikken i højere grad burde tilpasses deltagernes køn: “Kvindegymnastiken skal overholde den særligt kvindelige Bevægelsesform, ikke skarpe og markerede Bevægelser men jævne og plastiske. Stillingerne skal være rene og smukke men ikke have Præg af den concentrerede Energi, som udmærker Mandens.” AB tog udgangspunkt i den rationelle gymnastiks systematiske gennemarbejdning af kroppen, men anså den for at være for mekanisk. For kvinder skulle gymnastik være både fysiologisk og æstetisk opdragende, og dette kunne opnås i, hvad hun beskrev som en rytmisk og naturlig bevægelsesgymnastik: “Først naar Øvelser er Udslag af naturlig Rytme og Energiforbrug, kan de blive alment opdragende, og først da har de ogsaa Skønhed ... Det gælder jo dog om, at kultivere det menneskelige og ikke det kropslige.” Det rytmiske element i gymnastikken understregedes af, at AB som noget helt nyt lod gymnastikken foregå med musikledsagelse, hvilket betød, at den traditionelle kommando fik en ny funktion og betydning. Hun udgav adskillige musikbøger og grammofonplader med klassisk musik til brug for både undervisning og hjemmegymnastik.

Allerede i kandidatåret 1920 etablerede AB Agnete Bertram Kvindegymnastikskole, hvor hun og andre Bertramlærerinder, deriblandt •Signe Prytz, den første kvindelige dr.phil. i gymnastik, underviste det kbh.ske borgerskabs kvinder og piger. Omkring 1930 havde skolen ca. 1900 elever på årsbasis. I 1928 oprettede AB en etårig uddannelse for gymnastiklærerinder, der var efterspurgte i foreninger og på gymnasier, ligesom en del fik arbejde i udlandet. Samtidig var hun ansat som lærerinde i Universitetets Studenter-Gymnastik (USG) 1920-66 og som gymnastikinspektrice samme sted 1943-66. Fra 1957 holdt hun forelæsninger på Kbh.s Universitet. Også hendes mand var hele sit arbejdsliv gymnastiklærer og inspektør i USG. Flere andre danske gymnastiklærerinder arbejdede i Mellemkrigstiden for at udvikle en gymnastik på kvindernes præmisser. Men hvor •Anna Krogh, ◊•Jørgine Abildgaard og ◊•Else Thomsen fik betydning for kvindegymnastikken på landet og i skolerne, var ABs målgruppe primært det kbh.ske borgerskabs kvinder og piger samt de studerende.

I 1922 støttede AB oprettelsen af Nordisk Forbund for Kvindegymnastik og var medlem af den danske styrelse i de første år. Hun var i det hele taget internationalt orienteret og holdt i slutningen af 1920’erne kurser i Kbh. for engelske, amerikanske og polske gymnastiklærerinder. Fra 1925 til 1957 rejste hun med stor succes med sine gymnaster i både USA og Europa for at give opvisninger og kurser. I forbindelse med rejserne forelæste hun på universiteter i USA, Canada og adskillige europæiske lande, og hun udnævntes senere til Correspondent Member af American Academy of Physical Education, en organisation af førende idrætspædagoger. Efter Anden Verdenskrig var hun blandt initiativtagerne til Ligue internationale de gymnastique moderne, og da den første internationale kongres om uddannelse af idrætslærerinder blev afholdt i Kbh. i 1949, var hun formand for den danske organisationskomité.

AB skrev adskillige bøger og artikler, bl.a. Hjemmegymnastik, 1927, og Naturlig Gymnastik, 1932. I 1923 indspillede hun en undervisningsfilm En Time i Agnete Bertrams Kvindegymnastik, som blev vist i biograferne. Filmen blev i 1984 nænsomt restaureret, ændret til tonefilm med den oprindelige musik og overspillet til video. Selvom det var på gymnastikkens område, hun markerede sig offentligt, bevarede hun en livslang interesse for sprog og litteratur, ligesom hun beskæftigede sig indgående med filosofi og musik. Fra sin tidligste ungdom var hun kvindepolitisk interesseret, og hun blev senere medlem af Zonta, oprettet i 1935 som en forening for selverhvervende kvinder og til fremme af internationale kontakter. Her stiftede hun flere personlige venskaber, bl.a. med keramikeren ◊•Nathalie Krebs, børnelægen Elisabeth Svensgaard og stoftrykkeren ◊•Marie Gudme Leth. AB fik tildelt den svenske Ling-Medaille 1939 og blev ridder af Dannebrogordenen i 1958.

Foto i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Anne Lykke Poulsen

 
Professioner
Akademikere · Skoleledere
 
Organisationer
Agnete Bertram Kvindegymnastikskole · Københavns Universitet · Nordisk Forbund for Kvindegymnastik · Ligue internationale de gymnastique moderne · Universitetets Studenter-Gymnastik
 
Emneord
Gymnastik · Kvindegymnastik · Pædagogik · Gymnastikskoler · Hædersbevisninger · Nordisk filologi · Undervisning
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon