Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Sophie Hedevig (1677 - 1735)
Sophie Hedevig

1677-1735, prinsesse.

*28.8.1677 i Kbh., †13.3.1735 på Charlottenborg.

Forældre: kong ◊Christian 5. (1646-99) og ◊•Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714).

SHs ungdom blev præget af fejlslagne ægteskabsplaner. Som barn var hun blevet trolovet med sin fætter kurprins Johann Georg af Sachsen, en forbindelse, der ville havde gjort hende til syvende led i udvekslingen af hustruer mellem den danske og den sachsiske fyrstefamilie. I 1691, da brylluppet skulle finde sted, blev prinsen imidlertid kurfyrste ved faderens uventede død og erklærede straks, at hans hjerte tilhørte en anden. Året efter kom den senere kejser Josef 1. på tale, og 1694-97 forhandledes der ivrigt om dette glimrende parti. Forudsætningen var, at SH skulle konvertere, hvilket hun nægtede trods Christian 5.s indstændige opfordringer. Endelig var der i 1698 planer om en forbindelse med fætteren, den svenske kong Karl 12., men han ønskede ikke at gifte sig. SH forblev ugift, og først eftertiden har talt om et hemmeligt ægteskab mellem prinsessen og hendes overkammerherre ◊C.A. von Plessen.

Som eneste overlevende datter var SH tæt knyttet til moderen, som hun boede hos til dennes død, og hvis stærke religiøsitet hun overtog. Til broderen ◊Frederik 4. havde hun et godt forhold, indtil han umiddelbart efter dronning ◊•Louises død i 1721 ægtede og kronede sin mangeårige elskerinde ◊•Anna Sophie Reventlow. På dette tidspunkt drog SH med den yngre og svagelige broder prins ◊Carl til Vemmetofte, der var tilfaldet ham ved moderens død, og først i Frederik 4.s sidste år kom det til en udsoning mellem de tre søskende. Selv havde SH efter moderen arvet Gjorslev og Erikstrup, som hun dog allerede i 1716 mageskiftede med Frederik 4. for Dronninglund, Dronninggård og Børglumkloster i Jylland. På Vemmetofte holdt søskendeparret et ret anseligt hof på 70 personer med Plessen som hofchef. Ved Carls død i 1729 arvede hun ikke blot Vemmetofte, Højstrup og Charlottenborg, men også hans store gæld, som det lykkedes at afvikle. En hjælp var den apanage, som nevøen Christian 6. ved sin tronbestigelse i 1730 gav hende foruden Sorgenfri Slot med bl.a. Dronninggård og Frederiksdal. SHs religiøse og sociale engagement markerede sig bl.a. ved, at hun i 1720’erne på sine godser lod oprette almueskoler efter den model, som Frederik 4. indførte i kongerigets rytterdistrikter. For den pietistisk grebne SH var kristendomsindlæringen skolernes hovedopgave. Både prins Carl og Plessen oprettede tilsvarende skoler på deres godser.

SH var velbegavet, forstod sig på musik og dyrkede med talent både maleri, kunsthåndværk og broderier. Herom vidner flere malerier i vandfarve på Rosenborg, som hun forærede sin fader som nytårsgave, og sølvstiftstegninger i hendes stambog, der er bevaret på Vemmetofte. Hertil kommer drejerkunst i elfenben, en slebet smaragd og emaljerede stykker. Tillige samlede hun salmebøger og håndskrifter, der senere blev skænket Universitetsbiblioteket i Kbh. Ved sit testamente oprettede hun efter moderens ønske et adeligt jomfrukloster af Vemmetofte og Højstrup med omliggende gods. Ifølge fundatsen skulle klosterfrøknerne være af adelig herkomst eller døtre af mænd i en af de tre første rangklasser. Ved oprettelsen i 1735 var de økonomiske forhold på Vemmetofte meget dårlige, og kun takket være Plessen, der var kurator og af egne midler ydede nødvendige tilskud, lykkedes det at holde klostret oven vande. Sin øvrige formue efterlod SH til nevøen Christian 6. og niecen ◊Charlotte Amalie.

Miniature fra 1693 af J. Barbette i Rosenborgsaml. Mal. fra 1696 af F.J. Douwen smst. Tegn. fra 1720’erne af Vilhelmine Marie af Hessen-Homburg på Vemmetofte.

Ingrid Markussen: Prinsesseskolerne i Søllerød sogn 1721-1823, 1971. C.H. Brasch: Vemmetoftes Historie, 1859-63. Tidsskrift for Kunstindustri 1892.

Privatarkiv i Kongehusets arkiv i RA.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Jørgen Hein

 
Professioner
Adelige · Prinsesser
 
Organisationer
Vemmetofte adelige Jomfrukloster
 
Emneord
Klostre
 
Tidsperioder
1700-tallet
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon