Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Eva Ussing (1855 - 1950)
Ussing, Eva Esperance Agnete

1855-1950, filantrop.

*30.10.1855 i Flensborg, †4.1.1950 på Frbg.

Forældre: nationalbankdirektør, politiker ◊Werner Jaspar Andreas U. (1818-87) og Adelaide Constance Rosaura Amalie Schrum (1826-84).

EU blev født i en embedsmandsfamilie i Flensborg som den ældste af fire søskende. I 1864 flyttede familien til Kbh., hvor faderen blev medlem af Højesteret og i 1873 udnævnt til nationalbankdirektør. EU og hendes to yngre søstre blev sat i N. Zahles Skole. I hjemmet var politiske, nationaløkonomiske og juridiske interesser fremherskende. Broderen ◊Carl U., der fulgte i faderens fodspor som jurist og nationalbankdirektør, skrev i 1912 om barndomshjemmet: “Nøjsomhed i Levemaaden, Strenghed i Opfyldelsen af alle Pligter, (...) Karakterfasthed, Maalbevidsthed og Retfærdighedssans var Hjemmets Idealer, et Embedsmandshjem af den gamle Skole, oplivet af min Moders hyggelige Lune.” EU levede op til hjemmets idealer. Strengheden mildnedes af humor, og selv i hendes høje alderdom kunne hendes venner glæde sig over hendes vid.

Da forældrene døde i 1880’erne, flyttede EU og søsteren Thyra U. sammen på Frbg., hvor de plejede en stor omgangskreds. De var begge indskrevet i Vemmetofte Kloster, og med nogen formue var de økonomisk uafhængige. EU støttede filantropisk arbejde, bl.a. •Anna Sørensens Marthahjemmet på Nørrebro, og deltog i arbejde for Østerlandsmissionen. I 1905 stiftede den aktive og vidende EU bekendtskab med Mariaforbundet (MF), der samme år var blevet oprettet på foranledning af •Henriette Knuth, der var formand for KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder). Henriette Knuth havde i 1903 beklaget, at selvom KFUK havde bred tilslutning fra middelstanden, fik foreningen sjældent de mest velstillede kvinder eller arbejderkvinder som medlemmer. Det blev imidlertid kvinder uden for KFUK, herunder •Laura Engelhardt og andre fremtrædende skolebestyrerinder, der tog opgaven op. MF rettede sig særligt mod eleverne i de højere pigeskoler og samarbejdede fra sin stiftelse med Indre Mission. I 1906 valgtes EU til formand for MFs bestyrelse efter Georgine Knuth, og hun genvalgtes til posten, indtil foreningen blev opløst i 1930. I 1908 blev MFs ungdomsafdeling udskilt fra hovedafdelingen, og i dette regi blev der efter skoletid arrangeret te og kristelige foredrag i Skt. Andreas Kirkes menighedslokaler. Møderne, der sluttede så tidligt, at pigerne kunne være hjemme, inden det blev mørkt, kunne samle op til flere hundrede deltagere. I hovedafdelingen var medlemmerne bl.a. aktive i bibelkredse og i studiekredse om mission. Mange medvirkede i filantropisk arbejde, fx blev 70-100 fabriksarbejdersker i en årrække indbudt af MF til en uges sommerophold 10-12 ad gangen på Gilbjerggård ved Gilleleje. I 1913 blev MF officielt tilknyttet KFUK med sine omkring 500 medlemmer.

EU var arbejdende formand, men hun uddelegerede mange opgaver. De enkelte kredse var selvstyrende, og to medlemmer varetog ungdomsafdelingen. At MF blev styret efter demokratiske principper med valg, dialog og derefter beslutninger, skyldtes i høj grad EU. Hun lyttede til unge bestyrelsesmedlemmers idéer og forslag, fx støttede hun det mangeårige bestyrelsesmedlem ◊•Gerda Müller, da hun 1913 foreslog oprettelse af et praktisk socialt kursus med undervisning for 17-20 årige. I Mellemkrigstiden gik tilslutningen til MF stærkt tilbage, og i 1930 blev hovedafdelingen opløst, mens ungdomsafdelingen 1934 tilsluttede sig Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse. MFs praktisk-sociale Kursus, der stadig eksisterer i 1990’erne, blev da ene om at bære foreningens navn.

MF repræsenterede og virkede inden for en snæver kreds i det danske samfund. Det var kvinder, hvis fædre, brødre og ægtefæller tilhørte en uddannelsesmæssig og embedsmæssig elite, mange var fra adelige familier, og en del hørte hjemme i højkirkelige kredse. Medlemmerne deltog ikke i kampen for politiske rettigheder, og krav om seksuel frihed lå dem fjernt. På sine egne præmisser skabte MF en kvindefrigørelse fra det mandsdominerede kirkelige arbejde.

Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992. Mariehønen, 1989. Karen Ræder: Skiftende Tider, 1933.

MFs arkiv i LAK.

Kamma Struwe

 
Professioner
Filantroper
 
Organisationer
Mariaforbundet · KFUK - Kristelig Forening for Unge Kvinder · Mariaforbundets praktisk-sociale Kursus
 
Emneord
Filantropi · Kirkeligt arbejde · Ungdomsorganisationer · Kristendom
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne
 
Regioner
Flensborg
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon