Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Lotte Valbjørn (1936 - )
Valbjørn, Lotte

*1936, direktør.

*18.8.1936 i Fåborg.

Forældre: boghandler Ole Jepsen Bager (1904-72) og Ingeborg Petrea Nielsen (1901-73).

~12.1.1963 (b.v.) med seniorforsker Ole Lippert V., *2.12.1936 i Odense, s. af ingeniør Axel Lippert V. og arkivleder Friederike Cathrine Hansen.

Børn: Mette (1968).

LV kommer fra et gedigent borgerhjem i Fåborg, hvor faderens slægt gennem generationer har drevet en stor boghandel. Moderen, en lollandsk mejeriejerdatter, engagerede sig bl.a. i Folkevirke og udviklede en lille forretning med kunsthåndværk inde i boghandlen. LVs tidlige barndom prægedes af et muntert og livligt familieliv, hvor børn og voksne legede sammen med dukketeater, sang og dans. Ved middagsbordet sad ofte skuespillere, forfattere, sangere og oplæsere, som var inviteret til kulturelle arrangementer i byen. Denne livsform har LV ført med ind i sit voksenliv med mand, barn og mange venner. Anden Verdenskrig blev imidlertid en periode med angst og usikkerhed, da forældrene var involveret i modstandsbevægelsen og ofte måtte gå under jorden, og nogle år efter krigen gik boghandlen fallit. LV, der kom på gymnasiet i Svendborg, fik i 1952 polio og lå lam i flere måneder. Da hun kom hjem fra hospitalet med stokke, krykker og korsetter helt op under hagen, trænede og opmuntrede forældrene hende utrætteligt, og i denne proces startede hendes livslange kamp for at få fysikken og psyken til at hænge sammen. Hun udviklede en sjælelig råstyrke, som indimellem har været en svaghed, fordi hun aldrig har lært at holde op, før kroppen har sagt helt nej.

Det lykkedes LV både at komme af med stokkene og at gennemføre studentereksamen 1955 og et psykologistudium, som hun færdiggjorde på Kbh.s Universitet 1964, og som førte til en karriere i arbejdspsykologi og en pionerindsats for kvinders lige muligheder på arbejdsmarkedet. 1965-78 var hun ansat i Arbejdsdirektoratets arbejdspsykologiske rådgivning og bl.a. beskæftiget med uddannelse af Arbejdsformidlingens (AF) personale. Direktoratets kvindekonsulent •Karen Dahlerup, som blev Ligestillingsrådets første formand, fik gennemført, at der gennem arbejdsmarkedsuddannelserne skulle gøres en indsats for voksne arbejdsløse kvinder for at ændre deres beskæftigelsesområder. LV var med til at udvikle de første prøvekurser i 1977-78. I 1979 fik Ligestillingsrådet sit eget sekretariat, og hun blev ansat her med ansvar for rådets uddannelses- og arbejdsmarkedsinitiativer. 1970’ernes arbejdsløshed skabte opmærksomhed om kønsskævheden, og på Ligestillingsrådets forslag besluttede Folketinget at oprette 14 stillinger som ligestillingskonsulenter ved AF fra 1981. LV kom tilbage til Arbejdsdirektoratet som koordinator for ligestillingskonsulenterne og var i de følgende år en utrættelig igangsætter og inspirator for dem. Imidlertid var der ikke kun tale om udvikling af metoder, det var samtidig en stadig politisk og faglig kamp, både mod AF-systemets modvilje og kvindeforskernes kritik af “statsfeminismen”. Det lykkedes hende at få antallet af ligestillingskonsulenter forøget til 29 i 1985.

I 1980’erne var ligestillingsdebatten fokuseret på manglen på kvindelige ledere, og LV ønskede selv at prøve kræfter med en egentlig lederstilling. 1985-90 var hun chef for Afdelingen for Arbejdspsykologi på Dansk Teknologisk Institut, hvor teknologi med et menneskeligt ansigt var i fokus. Hun var stadigvæk engageret i køn, og afdelingen gennemførte en række projekter for kvinder, der blev uddannet til industrien, således at de var i stand til at varetage flere funktioner. Samtidig deltog hun i debatten om rekrutteringen af kvindelige ledere, bl.a. som medforfatter af bogen Kvinde, vælg din vej, 1987. I 1990 startede hun konsulentfirmaet athene, som hun ejer og er direktør for, fra 1997 sammen med en af de tidlige ligestillingskonsulenter Anette Wolthers. athene har specialiseret sig i udvikling af medarbejderes menneskelige ressourcer, nye samarbejdsrelationer i virksomheder og organisatoriske ændringer og opererer såvel i Danmark som i udlandet. Fra 1970’erne har LV beskæftiget sig med arbejdsmarkeds- og ligestillingsspørgsmål på internationalt niveau, primært som ekspert i forskellige EU-institutioner. I perioden 1995-2000 har hun således koordineret et transnationalt samarbejde mellem danske og andre europæiske virksomheder, hvis formål har været at gøre ligestilling til en forretningsstrategi. Hun er blevet betegnet som en nøgleperson i den praktiske udførelse af EUs ligestillingsprogrammer.

Benthe Stig

 
Professioner
Direktører · Akademikere · Psykologer · Konsulenter · Virksomhedsejere
 
Organisationer
Arbejdsdirektoratet · Arbejdsformidlingen · Ligestillingsrådet · Dansk Teknologisk Institut · athene
 
Emneord
Psykologi · Ligestilling · Stat · Organisationsudvikling
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon