Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Judith Wang (1874 - 1951)
Wang, Christine Henriette Judith

1874-1951, sygeplejerske, forstander

*14.8.1874 i Næstved, †7.1.1951 i Kbh.

Forældre: købmand Hans Christian W. og Maren Dorthea Olsen.

JW blev som 18-årig i 1892 antaget som elev på Frederiks Hospital. Efter endt uddannelse og supplering i barselspleje på Fødselsstiftelsen var hun ansat som sygeplejeassistent på hospitalet i to år. Sygeplejerskeuddannelsen var baseret på praktisk oplæring, kvaliteten svingede stærkt fra afdeling til afdeling, og JW var blandt de danske sygeplejersker, der søgte videreuddannelse i udlandet, bl.a. i USA. Ved et af San Franciscos større hospitaler The Welsh Hospital avancerede hun efter en tid som menig sygeplejerske til lederstillingen som plejemoder, og hun var således velkvalificeret, da hun i 1904 vendte tilbage til Frederiks Hospital som afdelingssygeplejerske på kirurgisk afdeling.

Dansk Sygeplejeråd (DSR), i hvis bestyrelse JW sad 1908-11, var blevet stiftet i 1899, bl.a. med det formål at forbedre uddannelsen gennem oprettelse af sygeplejeskoler. Danmark fik sin første sygeplejeskole i 1906 i tilknytning til Kommunehospitalet, hvor forstanderen •Elisabeth Herfurth imidlertid snarere var koordinator for end leder af uddannelsen, der fortsat tilrettelagdes af læger og plejemødre på afdelingerne. DSRs mål var en standardiseret 3-årig såvel praktisk som teoretisk uddannelse, ledet af en sygeplejerske, der samtidig var forstander for sygeplejen på hospitalet. Dette system var udviklet på Florence Nightingale-skolen ved St. Thomas’ Hospital i London og havde derfra bredt sig både i England og internationalt, og DSR så en chance for at få det indført i Danmark på Rigshospitalet, der stod færdigt 1910 som afløser af det forældede Frederiks Hospital. Ledelsen foretrak imidlertid at fastholde ansvaret for den praktiske sygeplejerskeuddannelse på afdelingerne, men oprettede en forskole. JW blev udpeget til forstander for sygeplejeskolen og foretog inden tiltrædelsen studierejser til flere forskellige hospitaler i Europa, bl.a. til Sofiahemmet i Stockholm, London Hospital og Eppendorfer Krankenhaus i Hamburg for af få inspiration til opbygningen af sygeplejeskolen ved landets nye universitetshospital.

JW tilrettelagde den teoretiske sygeplejeuddannelse, der foregik om eftermiddagene og efterhånden udvidedes fra 2 uger til et år; men derudover havde hun ansvaret for den højtprioriterede almendannende opdragelse af eleverne, der boede på skolen under hendes tilsyn. Kunne JW virke streng, så var ingen i tvivl om, at det var elevernes vel hun ville. I eftermælet står hun som en dygtig underviser med stort personligt engagement og interesse for at formidle det centrale i sygeplejen – og som et meget beskedent menneske, der ikke ønskede fokus på sin person. Ved hendes afsked i 1932 hyldedes hun for sin pionerindsats, der havde lagt en solid grund for den fortsatte udvidelse af sygeplejerskeuddannelsen. JW flyttede som 58-årig i egen lejlighed sammen med sin moder; efter et langt otium døde hun i 1951 på Rigshospitalet, den institution, hun havde sat sit kraftige præg på.

Foto på Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Michael Nielsen

 
Professioner
Sygeplejersker · Forstandere
 
Organisationer
Frederiks Hospital (se Rigshospitalet) · Dansk Sygeplejeråd · Rigshospitalet (se Frederiks Hospital)
 
Emneord
Sygepleje · Sygeplejeskoler · Sygeplejeuddannelser · Hospitaler · Udenlandske uddannelser
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon