Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Johnny Vang-Lauridsen (1934 - )
Vang-Lauridsen, Johnny Alfi

*1934, direktør.

*5.8.1934 i Nykøbing F.

Forældre: hestehandler Jens Christoffersen (†1973) og Mathilde Berg Petersen (†1966).

~9.2.1962 med direktør Johannes Kristian Olav V.-L., *19.2.1920 i Kbh., †13.10.1989, s. af direktør ◊Olav V. L. og Gudrun Kristiansen (politiker •Gudrun Vang Lauridsen).

Børn: Christian (1962), Jens.

JVL blev født som den yngste i en søskendeflok på seks og har selv skildret sin opvækst som meget lykkelig. Faderen var hestehandler og slagtermester, og hun blev fra barndommen fortrolig med både heste og handel, to faktorer, der kom til at fylde meget i hendes voksne liv. Familien flyttede fra Falster til hovedstaden, og efter realeksamen og siden højere handelseksamen fra Niels Brock blev JVL ansat på Nordisk Annoncebureau. Samtidig med at hun her lærte reklamebranchen at kende, drev hun handel for egen regning. Hun opkøbte antikviteter, som hun fik sat i stand og videresolgt med så stor fortjeneste, at hun på få år fik opsparet en formue på 100.000 kr., som satte hende i stand til i 1960 at etablere eget reklamebureau. Firmaet hed Johnny Poulsen Reklame Marketing, navnet Poulsen stammede fra JVLs første ægteskab. Det blev ikke langvarigt, og i 1962 blev hun gift for anden gang med direktør Johannes V.-L. Han var tredje generation af den kendte familie Lauridsen fra gården Grønvang ved Vejen og direktør for margarinefabrikken Alfa, som bedstefaderen havde grundlagt. Gennem sit ægteskab kom JVL i berøring med den danske margarineindustri, og her blev hendes merkantile og ledelsesmæssige evner hurtigt taget i brug. I 1967 indtrådte hun i selskabets bestyrelse, 1972 blev hun bestyrelsesformand, og det var hende, der tegnede firmaet udadtil. Ægtefællen var direktør i firmaet, indtil han 1982 af helbredsgrunde måtte overlade denne post til hende. Således blev hun deltager i det, der blev kaldt margarinekrigen, og hun blev kendt som “margarinedronningen”.

I slutningen af 1960’erne var den danske margarinebranche domineret af tre virksomheder: Otto Mønsted, Alfa og det britisk-hollandske Unilever. Disse tre firmaer havde i 1947 i fællesskab stiftet Margarine-Compagniet, som for en 25-års periode skulle være rammen om deres samarbejde. Da aftalen udløb, ønskede JVL ikke at forny den, og fra 1972 fortsatte Alfa på egen hånd, mens Otto Mønsted og Unilever sammen arbejdede videre under navnet Margarine-Selskabet. På få år blev Otto Mønsted udmanøvreret af dette samarbejde, og i 1974 ophørte firmaet med margarineproduktion. Alfa baserede sin konkurrence med den multinationale gigant på en stærk understregning af det nationale aspekt. JVL betonede gentagne gange, at det for hende først og fremmest gjaldt om at bevare produktion og arbejdspladser i Danmark. Kampen var kostbar og anstrengende for begge parter, og i 1984 indgik JVL på Alfas vegne en aftale om samarbejde med Unilever. I 1986 foreslog Unilever imidlertid, at produktionen på Alfas fabrik i Vejen skulle nedlægges, hvilket JVL kategorisk modsatte sig. Det blev signal til, at margarinekrigen igen blussede op. JVL forsøgte at genvinde Alfas handlefrihed i et forsøg på at bevare produktionen i Vejen, men da tillidsmændene på Unilevers fabrik i Sønderborg og Alfas fabrik i Vejen i 1990 udsendte en fælles opfordring til at standse margarinekrigen, gav hun op og indledte forhandlinger om salg af fabrikken. Resultatet blev, at Unilever året efter overtog og lukkede den.

I forbindelse med salget havde JVL forpligtet sig til ikke at påbegynde margarinefabrikation inden for tre år, men da de var gået, startede hun en helt ny margarinefabrik i Vejen. Den fik navnet Grønvang, men led meget betydelige økonomiske tab i sit første driftsår 1994 og måtte indstille produktion og betaling året efter. Dermed gled JVL ud af den danske margarineproduktion, og hun kom til at betale en høj pris for sin idealisme og kampvilje, idet hendes ejendom i Nordsjælland blev inddraget i boet efter fabrikken, således at hun blev nødt til at afhænde den. Det var her, hun havde hentet styrke til at deltage i margarinekrigen, ligesom hun her gennem opdræt af heste vedligeholdt den store interesse for dyr, som hun havde haft siden sin barndom.

Jacob Ludvigsen: Mindebogen om Oma margarine, 1972.

Jørgen Fink

 
Professioner
Direktører · Virksomhedsejere
 
Organisationer
Johnny Poulsen Reklame Marketing · Alfa · Grønvang
 
Emneord
Industri · Fødevarer
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon