Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Agnete Warming (1878 - 1960)
Warming, Agnete Christine

1878-1960, håndarbejdslærer.

*20.4.1878 i Kbh., †11.4.1960 smst.

Forældre: overretsprokurator Ferdinand Emil Torné Tvermose (1828-1912) og Ida Wilhelmine Buchwald (1844-1932).

~27.3.1903 med overingeniør ◊Kai W., *6.7.1875 i Kbh., †25.6.1965 smst., s. af læge Peter Henrik W. og Gerda Regisse Paulsen.

Børn: Peter Andreas (1906), Ausa (1909).

AW blev uddannet på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, hvor hun bl.a. lærte guldbroderi, som hun senere videreuddannede sig i hos •Elisabeth Schmedes. Efter at hun havde giftet sig 1903 med civilingeniør Kai W., tilbragte ægteparret nogle år i Paris, senere i Norge. I 1921 blev AW bestyrelsesmedlem i Dansk Kunstflidsforening (DKF), stiftet 1900 af ◊•Emma Gad med det formål at skabe mulighed for kvinders selverhverv gennem uddannelse af unge piger i finere håndarbejde. 1929-43 var AW foreningens energiske formand, der forstod at omformulere det filantropiske udgangspunkt til et mere målrettet og moderne undervisningsprogram for håndarbejde. Hendes faglige baggrund var i orden, og som en dygtig organisator stod hun i spidsen for udstillinger og pressekampagner, alt med det formål at forbedre foreningens økonomi og renomme. Hun inddrog provinsen i DKFs arbejde ved at afholde udstillinger og kurser i bl.a. Ålborg og Århus og var overalt en slagfærdig og god fortaler for foreningens virke.

I 1934 udvidede DKF rammerne ved at oprette et lærerindekursus i beskæftigelsesterapi for patienter, og i 1935 kunne det første hold afslutte et fireugers kursus. Dette arbejde, der var inspireret af udenlandske erfaringer, vandt stor genklang i det danske behandlingssystem. Formålet var at bedre både mandlige og kvindelige patienters tilstand ved at hjælpe dem i gang med egne håndarbejder. I udviklingen af det nye fag havde AW ikke blot visioner for de beskæftigelsesmuligheder, det kunne give kvinder med håndarbejdsuddannelse, hun viste sig også at være god til at skaffe økonomiske midler via presseomtale og legater. I 1937 indførtes terapeuteksamen for DKFs elever, og året efter nedsattes et udvalg, der skulle skabe bedre basis for beskæftigelsesterapien. Skolen for Beskæftigelsesterapeuter, som den blev kaldt, flyttede i 1952 fra en treværelsers lejlighed på Nikolaj Plads til egen villa i Hellerup. 1953 blev kurset treårigt og samtidig anerkendt som uddannelsessted af Den Almindelige Danske Lægeforening, og året efter blev skolen en selvejende institution under Indenrigsministeriet. Skolen, der i 1967 skiftede navn til Ergoterapeutskolen, eksisterer stadig. Foruden sit store arbejde for DKF var AW endvidere medlem af bestyrelsen for Damekredsen for Tønderkniplinger samt i bestyrelsen for Kbh.s- og Frbg.-kredsen for Kræftens Bekæmpelse. For sin indsats modtog hun i 1943 Den Kgl. Belønningsmedaille i guld.

Foto i KB.

DKFs arkiv i Nat.mus. Skolen for Ergoterapeuters arkiv i LAK.

Lone Egeberg

 
Professioner
Lærere
 
Organisationer
Dansk Kunstflidsforening (se Skolen for Beskæftigelsesterapeuter og Ergoterapeutskolen) · Damekredsen for Tønderkniplinger · Kræftens Bekæmpelse
 
Emneord
Håndarbejde · Hædersbevisninger · Ergoterapi · Udlandsophold · Håndarbejdsuddannelser
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon