Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Thyra Manicus-Hansen (1872 - 1954)
Manicus-Hansen, Thyra Beate Christiane

1872-1954, porcelænsmaler, fagforeningsformand.

*7.9.1872 i Vladivostok, Rusland, †29.8.1954 i Kbh.

Forældre: telegrafbestyrer Emil Anton Hansen (1827-1906) og Helene Mathilde Manicus (1840-1929).

TMHs fader var telegrafbestyrer i Store Nordiske Telegrafselskab og var gennem sin karriere udstationeret i flere lande rundt om i verden. Familien måtte naturligvis følge ham, og da TMH blev født, var han netop blevet ansat som stationsbestyrer i Vladivostok i Rusland. Senere havde han stilling i Frankrig og England, hvor TMH således tilbragte sin barndom og ungdom. I 1892 blev faderen pensioneret, og hele familien rejste till Kbh. Seks år efter blev TMH ansat som malerinde på Den Kgl. Porcelainsfabrik. Dermed fulgte hun den samme vej som en del andre af borgerskabets døtre. Mange af dem havde fået en kunstnerisk uddannelse som led i deres almendannelse, og det kunne være adgangsbilletten til en ansættelse på porcelænsfabrikken, der foretrak at ansætte unge piger fra såkaldt gode familier og i øvrigt anbefalede dem at bo hjemme, da lønnen ellers ikke slog til. TMH selv boede som voksen sammen med søsteren Xiane, der også arbejdede på porcelænsfabrikken i en årrække. For kvinderne selv var det ganske prestigefyldt at blive ansat på Den Kgl. Porcelainsfabrik.Virksomheden nød internationalt ry, eksporterede varer af høj kunsthåndværksmæssig værdi til store dele af verden og talte ikke blot det danske kongehus, men også mange af det øvrige Europas fyrste- og kongehuse blandt sine kunder. Men lønningerne var katastrofalt lave, og da de unge malerinders høflige henvendelser til direktionen forblev frugtesløse, indså de, at de måtte slutte sig sammen, hvis de skulle forbedre deres løn- og arbejdsvilkår.

TMH blev en af drivkræfterne bag organiseringen, og 1905 stiftedes Keramisk Malerforening af en kreds på ca. 80 malerinder fra Den Kgl. Porcelainsfabrik og Bing & Grøndahl. TMH blev foreningens formand. At de unge kvinder organiserede sig i en fagforening, faldt ikke i god jord hos fabrikkens direktion. Som modtræk ansatte man en direktrice, der skulle overvåge afdelingen og fremprovokere en konflikt, som kunne give direktionen anledning til at slå hårdt igen. Lejligheden bød sig, da TMH nægtede at udføre en efter hendes mening urimelig ordre. Hun blev på stedet ikke blot afskediget, men også bortvist fra arbejdspladsen. Direktionen havde imidlertid gjort regning uden vært. Da TMH forlod fabrikken, fik hun følgeskab af 40 malerinder, der i sympati med deres formand nedlagde arbejdet. De blev efterfølgende afskediget allesammen. Men efter tre dages forhandlinger måtte direktionen bøje sig, alle 40 blev genansat, og også TMH fik sin stilling tilbage. Det sidste holdt dog hårdt. Efter yderligere forhandlinger lykkedes det tillige at få en overenskomst med både Den Kgl. Porcelainsfabrik og Bing & Grøndahl. Resultatet var en indtægtsforhøjelse på næsten 100%. TMH fortsatte som en højt respekteret formand for Keramisk Malerforening indtil 1934 og arbejdede herefter endnu et par år på porcelænsfabrikken, til hun i 1936 sagde op på grund af sygdom. I hendes formandsperiode lykkedes det at organisere malerinderne på de fleste porcelænsfabrikker og -værksteder i Kbh. En af de såkaldte blåmalerinder fra Den Kgl. Porcelainsfabrik har i sine erindringer givet følgende skudsmål af TMH: “Hun forsøgte med altid usvækket Interesse at forstaa Blaamalerindernes Forhold. Hun staar for mig som Indbegrebet af Retfærdighed, Sandhed og Uegennytte, hun fyldte Pladsen som en dygtig Leder i 30 Aar.” TMH var 1909-34 endvidere medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Keramisk Forbund og deltog i 1909 på forbundets vegne i det franske keramikforbunds kongres.

TMHs kosmopolitiske baggrund var utvivlsomt medvirkende årsag til hendes engagement i fredssagen. Under indtryk af udbruddet af Første Verdenskrig indkaldte en række europæiske og amerikanske kvinder i 1915 til en international kvindefredskongres i Haag. Med Dansk Kvindesamfunds hovedkontor som samlingssted forberedte kvinder fra kvindebevægelsen og fagbevægelsen, bl.a. •Clara Tybjerg, •Thora Daugaard og ◊•Andrea Brochmann, den danske deltagelse i kongressen. TMH fulgte opfordringen om at deltage og repræsenterede Keramisk Malerforening, men rejste antagelig for egen regning. Mødet gjorde dybt indtryk på hende. På kongressen stiftedes forløberen for Women’s International League for Peace and Freedom, og hun deltog nu i arbejdet for at etablere en dansk afdeling, der fik navnet Danske Kvinders Fredskæde, senere Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Hun synes dog ikke at have haft tillidsposter i ligaen i de første år, men fra 1924 var hun medlem af hovedstyrelsen, og fra 1928 var hun desuden formand for Kbh.s-kredsen, hvor hun siden blev æresmedlem, til hendes sygdom i 1938 tvang hende til at trække sig tilbage fra begge poster. I fredsarbejdet kom hendes belæsthed og store viden til fuld udfoldelse, og også hendes gode sprogkundskaber gav hende en enestående mulighed for at følge med i og tage del i det internationale arbejde. Hun fungerede ofte som tolk, når fredsligaen havde besøg af udenlandske talere, og især følte hun sig i sit es, når hun på de internationale kongresser og møder fik lejlighed til at tale og høre sit andet “modersmål”, fransk.

 

Keramisk Malerforening gennem 50 Aar, 1955. Porcelænsmalerinde Louise Thomsens erindringer, Nationalmuseets erindringer, 1955. Fred og Frihed 6/1938, Jubilæumsnr. 1995.

Karin Sandvad

 
Professioner
Fagforeningsformænd · Keramikere · Malere
 
Organisationer
Den Kgl. Porcelainsfabrik (se Royal Copenhagen) · Keramisk Malerforening · Keramisk Forbund · Danske Kvinders Fredskæde (se Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed)
 
Emneord
Fagforeningspolitik · Fagforeninger · Fredssagen · Porcelænsmaling
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne
 
Regioner
Rusland
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon