Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Johanne Bindesbøll (1851 - 1934)
Bindesbøll, Karen Johanne

1851-1934, kunstbroderer, broderihandler.

*5.1.1851 i Århus, †9.7.1934 i Kbh.

Forældre: arkitekt ◊Michael Gottlieb Birckner B. (1800-56) og Andrea Frederikke Andersen (1819-99).

JB voksede op i et arkitekthjem, præget af smag og interesse for dekorativ kunst, herunder tekstiler. Fint broderi lærte hun hjemme eller hos omgangskredsens damer, og tegneundervisning var en forudsætning herfor. Efter faderens tidlige død i 1856 var det både nødvendigt og nærliggende for hende at gøre broderi til en levevej, og sammen med søsteren Marie B. syede hun hvidt broderi for en forretning, mens broderen ◊Thorvald B. tegnede broderimønstre. Familien tilhørte den kreds af kunstnere, der anført af maleren ◊P.C. Skovgaard og hustruen, kunstbroderer •Georgia Skovgaard fornyede kunstbroderiet i Danmark. Man syede ikke blot til hinanden, men også for andre mod betaling, ligesom der blev undervist i, hvordan en tegning kunne omsættes til et selvstændigt kunstværk.

I 1873 åbnede JB sammen med væveren •Kristiane Konstantin-Hansen Den Konstantin Hansen-Bindesbøll’ske Broderiforretning i Købmagergade, siden Østergade og Frederiksberggade. I en årrække var kunstbroderer •Anna Sarauw knyttet til forretningen, 1876-88 som medindehaver. Også den myreflittige Marie B. var med i arbejdet, og hun opnåede i lighed med indehaverne priser på internationale udstillinger. Forretningen fik stor søgning og blev berømmet for sit gode udvalg af mønstre og materialer samt den kyndige vejledning. En række kvinder var ansat til at assistere i butikken eller arbejde hjemme med broderi. Med sit strålende humør var JB den, der organiserede arbejdet og talte vanskelige kunder til rette. Samtidig var hun velformuleret og veltalende, når der skulle søges penge til studierejser, eller når faget skulle forsvares, og danske kunstnertraditioner kontra dårlige tyske forlæg skulle holdes i hævd. Forretningen fik mange store og krævende opgaver for både kirker og private, og kunstnerisk satte den præg på tidens tekstiler, således som det også var kunstnerkredsens intention. Fra malerne ◊Constantin Hansen og P.C. Skovgaard overtog indehaverne en stor fond af forlæg, og maleren ◊•Elise Konstantin-Hansen samt Thorvald B. supplerede flittigt. Kunstnerisk blev Boden, som forretningen blev kaldt i den nærmeste kreds, en succes, men økonomien kunne være anstrengt, da det var svært at få arbejdet betalt efter fortjeneste.

I 1900 fik JB og Kristiane Konstantin-Hansen til opgave at lede en del af arbejdet med at genskabe Frederiksborg Slots gobeliner, der var gået til ved en brand i 1859. Efter at have forberedt sig ved studierejser i England og Frankrig samt læretid i Paris lukkede de deres forretning i 1903 for at hellige sig vævearbejdet, skaffe materialer fra udlandet og genskabe K. van Manders gobeliner, der kun delvis eksisterede i aftegning. Det blev maleren N.C. Overgaard, der kom til at udføre kartonerne, og disses blanding af rekonstruktion og digt i de historiske temaer ansås allerede af samtiden for diskutabel. Kritikerne mente, at Overgaards farveopfattelse og valg af garn fik gengivelserne til at ligne malerier, og at gobelinteknikkens virkemidler ikke blev fuldt udnyttede. Det fornemme vævearbejde udførtes på to vævestuer i Kbh. fra 1901, den ene under ledelse af JB og Kristiane Konstantin-Hansen. Da sidstnævnte døde i 1925, fuldførte JB arbejdet i 1928. JB værnede til sin død om kunstnerkredsens arbejder og sørgede for fyldig repræsentation på bl.a. Frederiksborgmuseet, Kunstindustrimuseet og Museet på Koldinghus.

Mal. fra 1875 af Constantin Hansen på Fr.borgmus. Foto i KB.

Carlsbergfondets Årsskrift, 1980. Tidsskrift for Industri, 1903, s. 213-17.

Privatarkiv i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Lone Egeberg

 
Professioner
Butiksindehavere
 
Organisationer
Den Konstantin Hansen-Bindesbøll’ske Broderiforretning
 
Emneord
Broderi · Kunsthåndværk · Gobeliner · Vævning · Udlandsophold · Handel
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon