Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Julie Meldahl (1861 - 1946)
Meldahl, Julie Marie Augusta

1861-1946, maler, skolebestyrer.

*13.8.1861 i Kbh., †29.1.1946 smst.

Forældre: fabriksejer, jernstøber Henrik M. (1820-93) og Mathilde Jetsmark (1832-81).

JM huskes i dag ikke for sit maleri, men for den store indsats hun ydede som lærer for kvindelige kunstnere. Hun voksede op i et velhavende borgerligt miljø, hvor det var almindeligt, at unge kvinder lærte at tegne og male, så de kunne skabe forlæg til broderier og fornøje sig med at male akvareller på rejser. En dybere interesse for kunst kan JM have fået gennem sin onkel ◊F. M., der var professor ved Kunstakademiet. Han havde så tidligt som 1873, da han var formand for akademiets skoleråd, foreslået, at der blev oprettet en skole for kvinder, sådan som man allerede havde det flere steder i udlandet. Forslaget blev nedstemt med den begrundelse, at der ikke var plads til en sådan skole på Kunstakademiet. Men i 1888 kunne man ikke længere ignorere kvindernes krav om adgang, og Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder åbnede i Amaliegade med maleren ◊•Johanne Krebs som leder.

JM startede selv sin uddannelse på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, der 1876 var blevet oprettet af Dansk Kvindesamfund med ægteparret ◊•Charlotte og ◊Vilhelm Klein i spidsen. Fra 1883, da JM dimitterede som tegnelærer, og indtil 1888 underviste hun på skolen. Da Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder åbnede, blev hun optaget på den første årgang. Her studerede hun på modelskolen under ◊Viggo Johansens vejledning indtil 1891. I 1890 udstillede hun et interiørmaleri på Charlottenborgs Forårsudstilling, og i 1890’erne foretog hun studierejser til Italien og Tyskland.

I 1892 oprettede JM sammen med •Charlotte Sode en tegne- og maleskole for kvinder. Skolen blev indrettet i en pavillon ved Odd Fellow Palæet i Bredgade, hvor maleren ◊Kristian Zahrtmann tidligere havde haft sin skole. På JMs og Sodes skole lærte de unge kvinder de grundlæggende teknikker inden for tegning og maleri, så de kunne søge optagelse på Kunstakademiet. Skolen fungerede indtil omkring 1930, og mange af dens elever blev optaget på akademiet, men for lige så mange var skolen ikke mindst et samlings- og fristed. Her kom også unge kvinder, bl.a kvarterets godsejerdøtre, der som led i deres opdragelse lærte at tegne og male i vintersæsonen.

Lut Debois (red.): Kvindelige Kunstneres Samfund, 1991. Cras 53/1989. Berlingske Aftenavis 30.9.1926.

Lisbet A. Lund

 
Professioner
Lærere · Skolebestyrere · Malere · Skoleledere
 
Organisationer
Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder (se Tegneskolen for kvinder) · Skolen for Brugskunst (se Kunsthåndværkerskolen og Danmarks Designskole) · Julie Meldahl og Charlotte Sodes Tegne- og Maleskole
 
Emneord
Billedkunstskoler · Billedkunst
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon