Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Helga Mollerup (1900 - 1984)
Mollerup, Helga Bruhn

1900-84, børnebiblioteksinspektør.

*23.7.1900 i Hull, England, †5.3.1984 i Kbh.

Forældre: sognepræst ◊Hans Peter Martin M. (1866-1929) og Amalie Louise Bruhn (1864-1928).

HM voksede op i et socialt engageret præstehjem i Kbh. Faderen H.P. M. var en ledende skikkelse inden for slummissionen og de store vækkelsesmøder ved århundredets begyndelse og desuden medstifter af Kirkens Korshær, der arbejdede for de dårligst stillede i samfundet. HM vidste tidligt, at hun ville arbejde med børn, og gennem bogen Biblioteker og Folkeopdragelse, 1916, af ◊•Valfrid Palmgren Munch-Petersen stiftede hun bekendtskab med de nye amerikanske børnebiblioteker. Efter nysproglig studentereksamen fra Nørre Gymnasium 1920 og filosofikum 1922 fra Kbh.s Universitet opsøgte hun stadsbibliotekar ◊J. Aarsbo, som rådede hende til at tage en lærereksamen, fordi “ingen vil respektere et Menneske, der kun er Børnebibliotekar”. I 1924 tog hun lærerindeeksamen fra N. Zahles Seminarium og studerede derefter et år ved Carnegie Library School i Pittsburg, USA. Da hun vendte hjem med en uddannelse som børnebibliotekar i bagagen, blev hun ansat som den første børnebibliotekar i Kbh.

HMs første opgave blev at føre tilsyn med arbejdet i byens tre børnelæsestuer, der lå i tæt befolkede kvarterer, passet af ringe aflønnede lærerinder, hvis kår hun forsøgte at forbedre. Selv blev hun først fast ansat fem år senere, da hun blev leder af det første egentlige børnebibliotek i Danmark i Lyrskovgade på Vesterbro. Hun gjorde børnebiblioteket til et fristed midt i storbyen ved at lægge vægten på det sociale biblioteksarbejde, som hun havde stiftet bekendtskab med i USA. Hun organiserede eventyrtimer med fortælling og oplæsning, og satte børnene i gang med at spille teater og musik. Nogle forældre var knap så begejstrede for, at børnene tilbragte så mange timer på biblioteket. Især pigerne havde pligter i hjemmet med indkøb og aftensmad. Men HMs meget personlige og engagerede arbejde blev med taknemmelighed husket af mange børn, bl.a. af digteren ◊•Tove Ditlevsen. Efter Vesterbro blev HM 1940 ledende børnebibliotekar i Brønshøj. Fra 1949 var hun som børnebiblioteksinspektør ansvarlig for den nyoprettede institution Kbh.s kommunes børnebiblioteker. Hun udbyggede samarbejdet mellem skole- og børnebiblioteker og knyttede kontakt med pionererne inden for den begyndende læsepædagogik. I 1964 gik hun på pension.

Børnelitteraturen lå HM stærkt på sinde, og hun gjorde sin indflydelse gældende i Danmarks Biblioteksforenings børnebogsudvalg. Hun udarbejdede børnebogskataloger og nedfældede sin markante opfattelse af de krav, der burde stilles til børnelitteraturen og børns læsning i værket Børns Yndlingsbøger, 1947. Bogen var det første forsøg i dansk biblioteksvæsen på at definere børns litteraturbehov på forskellige udviklingstrin. Hendes pionerindsats omfattede også børnebibliotekarernes særlige uddannelse, hvor hun fra starten i 1942 underviste på Statens Biblioteksskoles børnebibliotekarkurser. Her prægede hun mere end én generation af børnebibliotekarer. Hun var i den forbindelse medarbejder ved Lærebog i Biblioteksteknik og dansk Biblioteksvæsen, 2. udg. 1945. I sit arbejde var hun omgivet af gode kolleger, der loyalt stod sammen om børnebibliotekssagen. Alligevel måtte hun ind imellem kæmpe hårdt for sine idéer, der i begyndelsen virkede udfordrende på mange kolleger og besluttende myndigheder, men som kom til at bane vejen for det moderne børnebiblioteksarbejde.

Foto i KB.

Børn, bøger, biblioteker, 1981. Bibliotek 70 6/1984. Bogens Verden, 1964, s. 377-78. Børn og Bøger 2/1964.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Ellen Vestergaard

 
Professioner
Lærere · Bibliotekarer · Fagkonsulenter
 
Organisationer
Københavns Kommune · Københavns kommunes børnebiblioteker · Danmarks Biblioteksforening · Statens Biblioteksskole
 
Emneord
Børn · Børnebiblioteker · Børnelitteratur · Udenlandske uddannelser · Udlandsophold · Forvaltning · Kommuner
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
England
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon