Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Magdalene Moos (1872 - 1956)
Moos, Marie Magdalene

1872-1956, forkæmper for den sønderjyske sag.

*4.9.1872 i Jegerup sg., †31.5.1956 i Nybøl sg.

Forældre: gårdejer Mads Jensen (1839-1909) og Bodil Marie Pors (1840-1927).

~28.6.1895 med gårdejer Peder Hansen M., *28.4.1852 i Ullerup sg., Sønderborg amt, †20.10.1937 i Broager sg., s. af gårdejer Christen Hansen M. og Mette Christine Møller.

Børn: Johanne (1896), Sigrid (1897), Holger (1898), Svend (1900), Frede (1901), Bodil Kristine (1903), Mads (1904), Peder (1906), Jens (1907), Anker (1908), Olav (1909), Eva (1910).

MM voksede op i et landbohjem i Jegerup ved Vojens. Moderen stammede fra egnen, mens faderen kom fra Fyn. Han var meget aktiv både som foregangsmand, foredragsholder og skribent om såvel landbrugsfaglige som religiøse emner. Fra Indre Mission vendte han sig til de grundtvigske frimenigheder, og da MM skulle konfirmeres, blev det i Rødding hos ◊Cornelius Appel. Med tilknytningen til frimenighederne var der samtidig etableret kontakt til de nationale kredse. Som ung havde MM flere huslige pladser samt et ophold på Hejls Efterskole. I 1893 kom hun i huset hos Peder M. i Nybøl og dennes tuberkuloseramte hustru Johanne, der døde fra tre små børn, hvoraf de yngste Peder M. og •Marie M. blev kendte kunsthåndværkere. To år senere giftede MM, der i mellemtiden bl.a. havde været på Askov Højskole, sig med den 20 år ældre enkemand. Vielsen blev foretaget i hjemmet i Jegerup af frimenighedspræst ◊L.B. Poulsen. Ægtefællen, som en kort overgang i begyndelsen af 1880’erne havde tjent hos MMs fader, var også meget optaget af frimenighedslivet, og i hjemmet i Nybøl blev der holdt gudstjenester, indtil det lykkedes at få opført den lokale Sundeved Frimenighedskirke i Stenderup 1902-03. For MM blev de første 15 år af ægteskabet præget af hendes 12 fødsler og ansvaret for den usædvanligt store børneflok. Første Verdenskrig blev prøvelsernes tid med Peder M.s ældste søn ved fronten, hvor han faldt. Hun mindedes senere, at det tungeste for sønderjyderne var, at ofrene blev bragt for en sag, som ikke var deres egen.

Da Den Nordslesvigske Kvindeforening (DNK) i 1919 genoptog sit virke, der havde været suspenderet siden 1914, blev MM valgt til formand. Med Genforeningen i sigte blev indsatsen i sprogkampen overflødig og kræfterne mere åbenlyst samlet om de sociale udfordringer i den hårdt prøvede landsdel. Først kom dog aktiviteterne op til og efter afstemningen i 1920, og sommeren stod i Genforeningens tegn, kulminerende med Dybbølfesten, hvor også DNK deltog med blomster og vers til dronning ◊•Alexandrine. Kongeparret kvitterede med et besøg i MMs hjem i Nybøl. Senere på året modtog hun Fortjenstmedaljen i guld. Midt i glæden var der mange alvorlige problemer, der skulle løses, og i 1920 trådte hun også ind i bestyrelsen for Greve A. Brockenhuus-Schacks Mindelegat for Ungdommen i det med Danmark genforenede Slesvig og 1921 ind i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. DNK satsede stadig bredt, bl.a. med tilskud til trængende konfirmander, gamle, syge og mødre med spædbørn, men tog samtidig fat på større og mere langsigtede projekter som driften af hvilehjemmet for kvinder i Havneby på Rømø og børnehjemmet, senere skolehjemmet, i den til foreningen testamenterede villa i Rønshoved. Sønderjydsk Fond blev en trofast medspiller i arbejdet, og netop opgaven med at skaffe midler til at fremme foreningens formål tog MM ivrigt og heldigt del i. En anden vigtig samarbejdspartner var Den Nordslesvigske Skoleforenings arvtager Dansk Skoleforening; også heri bestred MM en bestyrelsespost.

I en skildring af forældrene har sønnen Svend M. understreget deres tætte forhold, men også, at temperamenter og holdninger blev brudt i hjemmet, ikke i en trykket, men i en fri og drilsk atmosfære. MMs oprigtige engagement i børn og andre betrængtes ve og vel synes at have været drivkraften i det store filantropiske arbejde i DNK i mellemkrigsårene. Men den 19 år lange formandsperiode må også tilskrives hendes lyst til at komme ud og gøre en indsats blandt andre engagerede kvinder og mænd i og uden for landsdelen. Hun beskrives som på én gang mild og myndig i varetagelsen af sine offentlige hverv. Som idérig igangsætter benyttede hun sig ofte af ægtefællens klare dømmekraft, når holdbarheden skulle prøves af, men fx i grænsespørgsmålet stod de på hver sit standpunkt. Hun sluttede op om Åbenråliniens sindelagsgrænse, mens han hældede til Flensborglinien og sørgede med de danske sydslesvigere, ligesom han i tiden efter Genforeningen så mere kritisk på myndighedernes håndtering af overgangen til dansk styre. MM blev enke i 1937 og opgav året efter sit formandskab i DNK. I tiden herefter var hun bl.a. med i bestyrelsesarbejdet for Dybbøl Mølle. Hun døde i Nybøl 1956.

Foto i KB, Institut for sønderjysk lokalhistorie.

Ingeborg Refslund Thomsen (red.): Blade af Den Nordslesvigske Kvindeforenings historie, 1957. Sønderjyske årbøger, 1966.

Privatarkiv i LAÅ. DNKs arkiv smst.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Hanne Christensen

 
Professioner
Filantroper
 
Organisationer
Den Nordslesvigske Kvindeforening · Greve A. Brockenhuus-Schacks Mindelegat for Ungdommen i det med Danmark genforenede Slesvig · Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse · Dansk Skoleforening · Dybbøl Mølle
 
Emneord
Sønderjylland · Hædersbevisninger · Filantropi
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne
 
Regioner
Sønderjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon