Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Vibeke Bjernum (1920 - 2003)
Bjernum, Vibeke

*1920, rektor.

*6.2.1920 på Frbg.

Forældre: bladforlægger Niels Robert Bratvold (1880-1934) og Anna Karen Mathilde Ibsen (1888-1973).

~12.5.1946 (b.v.) med lektor Jørgen Prip B., *12.5.1919 i Kbh., s. af fuldmægtig Carl Bernhard B. og Asta Marie Prip.

VB, der voksede op på Frbg. sammen med en ti år ældre broder, blev student fra Ingrid Jespersens Skole i 1939. I 1946 blev hun cand.mag. i historie, gymnastik og geografi fra Kbh.s Universitet og derefter ansat som den eneste kvindelige lærer ved Frbg. Gymnasium. I 1957 flyttede hun til den nyoprettede Virum Statsskole. 1966 blev hun rektor på Gentofte Statsskole, hvorfra hun tog sin afsked i 1984. Hun blev hurtigt en markant skikkelse i den danske gymnasieverden, kendt som debattør og fornyer, og for ikke at stille sig tilfreds med tingenes tilstand, hvis hun kunne se, at noget kunne forandres til det bedre. Allerede i 1950’erne indførte hun basketball som disciplin på Virum Statsskole og dermed i den danske gymnasieskole. I den forbindelse udarbejdede hun sammen med den senere direktør for gymnasieskolerne Rikard Frederiksen skolelovene for basketball og blev medstifter af Virum Statsskoles Basketballklub, senere Virum Basketballklub.

VB havde under sine studier boet på Kvinderegensen og kendte herfra eforen ◊•Elisabeth Hude, der også var formand for foreningen Kvindelige Akademikere. Hun opfordrede i 1952 VB til at organisere en erhvervsvejledning for gymnasiets piger, således at de kunne få kontakt med en kvindelig akademiker og en studerende fra Kvinderegensen i det fag, de ønskede at studere. Det blev for VB starten på de mange års arbejde med erhvervsorientering og studievejledning. Samtidig med at hun fik en ordning sat i værk på Frbg. Gymnasium, arbejdede hun på mange fronter med at udbrede sine tanker. Hun etablerede studiekredse for gymnasielærere fra hele landet, skrev kronikker om behovet for at hjælpe de unge til at træffe et realistisk erhvervsvalg og var i 1962 medstifter af Foreningen for Lærere i Gymnasiet i Erhvervsorientering, hvis formand hun var indtil 1966. Senere blev hun æresmedlem af foreningen. Hun holdt desuden radioforedrag, deltog i internationalt udviklingsarbejde, var redaktør og medforfatter til talrige bøger og pjecer og skrev selv den første bog om studieteknik på dansk Kortfattet studieteknik for H.F. og gymnasiet, 1967. Bogen blev solgt i mere end 100.000 eksemplarer og senere oversat til engelsk. Det var altid et hovedformål for VB at vejlede eleverne i effektiv indlæring og i at vurdere egne evner, således at det efterfølgende studium eller skoleforløb kunne gennemføres uden tidsspilde, og så frafald kunne begrænses.

På trods af den store aktivitet, VB udfoldede på området, fandt hun dog ikke selv, at det gik tilstrækkelig hurtigt med at få indført erhvervsorientering i gymnasiet. Det var en vigtig grund til, at hun i 1966 søgte rektorstillingen på Gentofte Statsskole. Samme år blev hun medlem af studieplansudvalget for Højere Forberedelseseksamen (HF). HF blev indført på Gentofte Statsskole i 1969. Der indførtes forsøg med introduktionskurser i 1. g og 1. HF, og skolen blev den første i landet, der fik en samfundsfaglig gren. I 1970’erne voksede forsøgsaktiviteterne. En ung lærergruppe fik VBs opbakning til at søge nye veje. Det mest omfattende udviklingsarbejde var de strukturforsøg, der fandt sted omkring 1980, og som betød, at de traditionelle stamklasser efter 1. g blev afløst af grenklasser, der var sammensat efter elevernes fagvalg. Dette var en naturlig følge både af det tværfaglige samarbejde, der havde været afprøvet på skolen, og af VBs stadige ønske om at give eleverne den bedst mulige forberedelse til deres senere uddannelse. Også forsøg med gruppeeksamen blev gennemført. Gentofte Statsskole blev under hendes ledelse reelt et forsøgsgymnasium, om end uden direkte status som et sådant. På alle områder, også i de administrative opgaver, som fornyelserne førte med sig, inddrog VB de involverede lærere, et forhold, der nok var medvirkende til, at ikke mindre end fem af lærerne fra Gentofte Statsskole, heraf to kvinder, senere blev rektorer. VBs vigtigste indsats som rektor var at gøre Gentofte Statsskole til en af de skoler i landet, hvor der skete flest fornyelser i årene omkring 1980. Alle forsøg blev omhyggeligt beskrevet og evalueret, men blev til hendes store skuffelse voldsomt kritiseret af ◊Bertel Haarder, da han i 1982 blev undervisningsminister.

VB havde ellers i hele sin aktive periode i den danske gymnasieskole en usædvanlig gennemslagskraft, kunne skaffe kontakter til erhvervslivet, formulere sig klart og præcist og var altid parat til at give bolden videre, når hun havde sat spillet i gang. Da hun selv blev rektor i 1966, var der kun tre kvindelige gymnasierektorer i landet: Margrethe Friis, •Edele Kruchow og Dorette Glud. VBs selvfølgelige og sikre optræden i jobbet blev inspiration for mange yngre kvinder og var utvivlsomt medvirkende til, at antallet af kvindelige rektorer i den danske gymnasieskole i 1980’erne voksede betragteligt.

Foto i KB, Gentofte HF.

Gentofte Statsskole 50 år, 1978. Gentofte Statsskole: Strukturforsøg 1979-81. Berlingske Aftenavis 17.6.1959.

Kvindelige Akademikeres arkiv i Kvindehistorisk Samling.

Lis Levinsen

 
Professioner
Rektorer · Skoleledere · Akademikere
 
Organisationer
Virum Statsskole · Gentofte Statsskole · Virum Statsskoles Basketballklub · Frederiksberg Gymnasium · Foreningen for Lærere i Gymnasiet i Erhvervsorientering
 
Emneord
Gymnasieskolen · Erhvervsvejledning · Basketball · Gymnastik · Historie · Geografi
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Frederiksberg Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon